TipusCurs presencial
Durada21 Hores
Sol·licitar informació
Data1 Oct, 2024 - 22 Oct, 2024
Places lliures14Veure edicióorganitzacio-temps

El curs d’Eines per a l’organització del temps de 21 hores té per objectiu aplicar tècniques d’administració del temps per assolir objectius personals, professionals i de productivitat.

Aquest curs es desenvoluparà mitjançant aula virtual, utilitzant la plataforma Google Classroom i hi haurà una sessió presencial a les nostres instal·lacions que es comunicarà el dia d’inici del curs.

Encara que l’edició del curs posi curs complet, et recomanem que et passis pel centre a portar tota la documentació. Les llistes d’espera són efectives i reals i les utilitzem per cobrir les baixes que s’ocasionen habitualment.

Revisa la pestanya de Requisits per veure quins requisits d’accés té el curs

Presentació

Requisits

Informació

Objectius generals del curs

 • Identificar el concepte de temps i les principals causes de pèrdua de temps.
 • Definir eines d’organització del temps i del treball.
 • Explicar diferents models de productivitat personal.

Contingut general del curs

Concepte i principals causes de pèrdues de temps

 • Identificació del concepte del temps
  • Concepte del temps i mitologia
  • Diferents concepcions del temps
 • Distinció de les principals causes de pèrdues de temps
  • Els “lladres de temps”
  • Les noves tecnologies, les xarxes socials i els estímuls externs
  • La multitasca externs
  • La “multitasca”

Tècniques d’organització del temps i del treball

 • Identificació de tipus de maneig de temps
  • El mode rellotge
  • El mode brúixola
  • La llei de Parkinson
 • Aplicació de tècniques de gestió del temps
  • Els quatre quadrants de Covey: urgent i important / important no urgent / urgent no important / no urgent no important
  • Tècnica Pomodoro
  • Planificació realista en el càlcul de temps de les activitats
  • Planificació de marges per a imprevistos
  • Planificació de pauses per donar lloc al sorgiment de solucions creatives
 • Aplicació de tècniques d’organització general del treball
  • Identificació de prioritats i objectius
  • Organització de fulls de ruta
  • Aprofitament dels bioritmes personals
  • Organització de la informació
  • Reducció d’estímuls externs per aconseguir una feina d’organització serial evitant una atenció parcial continua
  • Tasques elefant i tasques ratolí
  • Organització prèvia de les reunions
  • Organització de l’espai de treball
  • Organització de delegació de tasques

Principals models de productivitat personal

 • Classificació dels diferents models de productivitat personal
  • El model de productivitat de Bàrbara Berckhan
  • El model de productivitat de David Allen
  • El model de productivitat de Leo Babauta
  • Exemples de casos pràctics

Requisits

No s’exigeix cap requisit per accedir a la formació, encara que s’han de posseir prou habilitats de la comunicació lingüística que permetin cursar amb aprofitament la formació.

El curs està dirigit a tots els alumnes interessats en el tema personal o professionalment.

 • Persones que cotitzen per Règim General o Autònom.
 • Persones en situació d’atur: Aquest col·lectiu té l’accés limitat a aquest Pla de Formació, per la qual cosa no tindran garantida la seva plaça fins que portin la documentació presencialment al Centre de Formació i es comprovi que no s’excedeix la limitació estipulada per al Reial decret 694/2017, de 3 de juliol, pel qual es desplega la Llei 30/2015, de
  9 de setembre, per la qual es regula el sistema de formació professional per a l’ocupació en l’àmbit laboral.

L’aula virtual no és una modalitat d’impartició, sinó un entorn d’aprenentatge on la persona tutora-formadora i la persona participant interactuen, de forma concurrent i en temps real, mitjançant un sistema de comunicació telemàtic de caràcter sincrònic.

La formació es realitzarà mitjançant plataforma informàtica: Google Classroom.
Per seguir correctament les classes, és necessari que compleixeis aquests requisits:

aual-virtual-CAT

Per motius de seguretat i per garantir la participació activa, serà obligatori que els assistents al curs tinguin activada la webcam durant la realització del curs. En el cas contrari, el/la formador/a podrà expulsar al participant de la sala i del curs sense que això pugui motivar cap reclamació.
En el cas que no es disposi de webcam o es prevegi una incidència que no es permeti l’ús, és necessari comunicar-ho al centre.

Inscripció

El botó reserva permet reservar la teva plaça 48 hores a partir que li dónes al botó. Durant aquestes 48 hores has de formalitzar la inscripció al curs.

Com formalitzar la inscripció?

Per realitzar la inscripció és imprescindible portar complimentats i firmats l’Annex 1 i Annex 2, acompanyats de la següent documentació:

Si estàs en actiu

 • Fotocòpia del DNI en vigor
 • Fotocòpia de la última nòmina sencera on aparegui la següent informació: Núm. de Seguretat Social del treballador, Núm. de Seguretat Social de l’empresa i CIF de l’empresa

Si ets autònom

 • Fotocòpia del DNI en vigor
 • Fotocòpia de l’últim rebut d’autònoms

Si estàs a l’atur

 • Fotocòpia del DNI en vigor
 • Fotocòpia del DARDO actualitzat (document d’inscripció de sol·licitud de treball al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya)
 • Fotocòpia d’algun document on aparegui el Núm. d’afiliació a la Seguretat Social

Si estàs en situació d’ERTO

 • Fotocòpia del DNI en vigor
 • Fotocòpia del comunicat de l’empresa conforme s’aplica l’Expedient de Regulació Temporal d’Ocupació
 • Fotocòpia d’algun document on aparegui el Núm. d’afiliació a la Seguretat Social
 • Fotocòpia de la última nòmina sencera on aparegui la següent informació: Núm. de Seguretat Social del treballador, Núm. de Seguretat Social de l’empresa i CIF de l’empresa

Totes les fotocòpies separades i sense retallar.

On?

Ens pots avançar la inscripció per correu electrònic (formacio@foment.com), però és imprescindible fer-nos arribar l’original dels annexes, més la documentació detallada més amunt, per correu ordinari o postal, o bé portar-nos-ho presencialment al centre de formació (Consultar horari):

Avinguda de Francesc Cambó, 10 – 08003 Barcelona

Informació addicional

 • Lliurament d’un certificat d’aprofitament en finalitzar el curs
 • Accés al campus de l’alumne
 • Curs subvencionat pel Consorci de la Formació Contínua de Catalunya i el Servicio Público de Empleo Estatal

Rate this course

Deixar un comentari

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.