TipusCurs presencial
Durada44 Hores
Sol·licitar informacióderecho-laboral

El curs d’Especialització al dret laboral de 44 hores que s’imparteix amb aula virtual, pretén oferir els coneixements teòrics i pràctics més rellevants del dret laboral que permetran als participants adquirir els coneixements necessaris per desenvolupar les tasques d’assessorament en l’àmbit laboral així com millorar i actualitzar els seus coneixements i garantir la seva competència.

Aquest curs es desenvoluparà amb aula virtual, utilitzant la plataforma Google Classroom.

Encara que l’edició del curs posi curs complert, et recomanem que et passis pel centre a portar tota la documentació. Les llistes d’espera són efectives i reals i les utilitzem per cobrir les baixes que s’ocasionen habitualment.

Per accedir a aquest curs has de fer una prova de nivell

Presentació

Requisits

Informació

Objectius generals del curs

 • Adquirir les capacitats per poder desenvolupar tasques d’assessorament laboral.
 • Analitzar dins d’un punt de vista pràctic les diferents modalitats contractuals vigents, tractant aquelles qüestions que poden ser objecte de major controvèrsia.
 • Conèixer els principals aspectes i la regulació de la jornada i horaris laborals i la representació dels treballadors.
 • Afrontar amb seguretat les actuacions d’Inspecció de Treball a la seva empresa, segons la normativa laboral.
 • Analitzar els procediments d’extinció col·lectiva de contractes de treball, suspensió de contractes i reducció de jornada per causes econòmiques, tècniques, organitzatives i de producció.
 • Conèixer els principals aspectes per desenvolupar la pràctica processal necessària quant a l’elaboració, confecció i tramitació de demandes i recursos en l’àmbit processal.
 • Conèixer els fonaments i estructura dels convenis col·lectius, així com els tràmits per a la seva negociació i els models dels principals documents.

Contingut general del curs

Contractació Laboral

 • Introducció: Ordenament Jurídic Laboral.
 • Característiques del Contracte de Treball.
 • Les fonts del dret laboral, la forma del contracte de treball.
 • Modalitats contractuals.
 • Contractes formatius.
 • Contractació de durada determinada.
 • Successió de contractes (concatenació).
 • La incidència de les darreres reformes a la contractació
 • Contractes bonificats
 • Casos pràctics i jurisprudència.

Jornada i Horaris

 • Temps de treball: Jornada, horari, treball nocturn, permisos.
 • Modificacions del contracte de treball: Mobilitat geogràfica, mobilitat funcional i condicions substancials .
 • Mesures de conciliació familiar.
 • Aspectes pràctics-jurídics.

Representació dels Treballadors

 • Representació i participació dels treballadors en l’empresa.
 • Vaga i conflictes col·lectius.
 • Procediment no jurisdiccionals de Solució de Conflictes.

Expedientes de Regulació d’ Ocupació. (ERO)

 • Normativa d’aplicació.
 • Procediment d’acomiadament col.lectiu.
 • Documentació El període de consultes. El deure de bona fe en la negociació.
 • Procediment de suspensió temporal de contractes de treball i de reducció de jornada.
 • Estudi jurisprudencial en matèria d’ET després de la reforma laboral.
 • Casos pràctics.

Suspensió del Contracte de treball.

 • Evolució, concepte i efectes de Suspensió del contracte.
 • Procediment per la suspensió de contractes.
 • Estudi de les diferents causes de suspensió.
 • Mutu acord i causes pactades en el contracte.
 • Incapacitat Temporal.
 • Naixement i altres supòsits de filiació.
 • Risc al llarg de l’embaràs i la lactància natural.
 • Privació de llibertat del treballador.
 • Suspensió de feina i sou per motius disciplinaris
 • Força major.
 • Vaga i lock-out.
 • Violència de gènere.
 • Excedència voluntària.
 • Excedència forçosa.
 • Excedència per cura de familiar.
 • Suspensió per causes ETOP.

Extinció del Contracte de treball

 • Marc general.
 • L’acomiadament disciplinari.
 • Extinció per causes objectives.
 • Extinció per incompliment contractual greu de l’empresari.
 • Altres causes d’extinció.
 • Extincions contractuals dels TRADE.

Procediment Laboral

 • Actuacions davant del Jutjat prèvies a la demanda:
 • Conciliació i compareixença de les parts:
 • Judici
 • Procediments especials
 • Sentències
 • Recursos extraordinaris

Negociació col·lectiva

 • Estructura de la negociació col·lectiva: convenis d’àmbit estatal, autonòmic, provincial…
 • La representació institucional: l’Acord Estratègic, l’AIC i l’AENC (“Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva 2012, 2013 y 2014)
 • Els convenis col·lectius estatutaris:
 • Novetats de la Reforma laboral 2012:
 • Eines de modificació de l’ambit d’un conveni: L’adhesió i extensió del convenis
 • La legitimació per negociar un Conveni: els problemes de la legitimació plena.
 • Registre i publicació dels convenis col·lectius.
 • Les Comissions paritàries: Aplicació i interpretació dels convenis col·lectius.
 • Impugnació dels convenis col·lectius.
 • La negociació a l’àmbit de l’empresa: la resolució dels conflictes al TLC.

Novetats Laborals

 • Anàlisi de les principals novetats laborals aparegudes en el primer semestre de l ‘exercici.

Requisits

El curs està dirigit a tots els alumnes interessats en el tema personal o professionalment.

 • Persones que cotitzen per Règim General o Autònom.
 • Persones en situació d’atur: Aquest col·lectiu té l’accés limitat a aquest Pla de Formació, per la qual cosa no tindran garantida la seva plaça fins que portin la documentació presencialment al Centre de Formació i es comprovi que no s’excedeix la limitació estipulada per al Reial decret 694/2017, de 3 de juliol, pel qual es desplega la Llei 30/2015, de
  9 de setembre, per la qual es regula el sistema de formació professional per a l’ocupació en l’àmbit laboral.
 • Els treballadors de l’Administració Pública no poden accedir al Pla de Formació Sectorial.

L’aula virtual no és una modalitat d’impartició, sinó un entorn d’aprenentatge on la persona tutora-formadora i la persona participant interactuen, de forma concurrent i en temps real, mitjançant un sistema de comunicació telemàtic de caràcter sincrònic.

La formació es realitzarà mitjançant plataforma informàtica: Google Classroom.
Per seguir correctament les classes, és necessari que compleixeis aquests requisits:

aual-virtual-CAT

Per motius de seguretat i per garantir la participació activa, serà obligatori que els assistents al curs tinguin activada la webcam durant la realització del curs. En el cas contrari, el/la formador/a podrà expulsar al participant de la sala i del curs sense que això pugui motivar cap reclamació.
En el cas que no es disposi de webcam o es prevegi una incidència que no es permeti l’ús, és necessari comunicar-ho al centre.

Inscripció

El botó reserva permet reservar la teva plaça 48 hores a partir que li dónes al botó. Durant aquestes 48 hores has de formalitzar la inscripció al curs.

Com formalitzar la inscripció?

Per realitzar la inscripció és imprescindible portar complimentats i firmats l’Annex 1 i Annex 2, acompanyats de la següent documentació:

Si estàs en actiu

 • Fotocòpia del DNI en vigor
 • Fotocòpia de la última nòmina sencera on aparegui la següent informació: Núm. de Seguretat Social del treballador, Núm. de Seguretat Social de l’empresa i CIF de l’empresa

Si ets autònom

 • Fotocòpia del DNI en vigor
 • Fotocòpia de l’últim rebut d’autònoms

Si estàs a l’atur

 • Fotocòpia del DNI en vigor
 • Fotocòpia del DARDO actualitzat (document d’inscripció de sol·licitud de treball al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya)
 • Fotocòpia d’algun document on aparegui el Núm. d’afiliació a la Seguretat Social

Si estàs en situació d’ERTO

 • Fotocòpia del DNI en vigor
 • Fotocòpia del comunicat de l’empresa conforme s’aplica l’Expedient de Regulació Temporal d’Ocupació
 • Fotocòpia d’algun document on aparegui el Núm. d’afiliació a la Seguretat Social
 • Fotocòpia de la última nòmina sencera on aparegui la següent informació: Núm. de Seguretat Social del treballador, Núm. de Seguretat Social de l’empresa i CIF de l’empresa

Totes les fotocòpies separades i sense retallar.

On?

Ens pots avançar la inscripció per correu electrònic (formacio@foment.com), però és imprescindible fer-nos arribar l’original dels annexes, més la documentació detallada més amunt, per correu ordinari o postal, o bé portar-nos-ho presencialment al centre de formació (Consultar horari):

Avinguda de Francesc Cambó, 10 – 08003 Barcelona

Informació addicional

 • Lliurament d’un certificat d’aprofitament en finalitzar el curs
 • Accés al campus de l’alumne
 • Curs subvencionat pel Consorci de la Formació Contínua de Catalunya i el Servicio Público de Empleo Estatal

Deixar un comentari

Aquest lloc utilitza Akismet per reduir els comentaris brossa. Apreneu com es processen les dades dels comentaris.