TipusCurs presencial
Durada60 Hores
Sol·licitar informació
Data6 May, 2024 - 17 Jul, 2024
Places lliures1Veure ediciófiscalidad-operativa

El curs de Fiscalitat operativa de 60 hores té per objectiu descriure les obligacions tributàries en l’exercici d’una activitat professional i empresarial.

Aquest curs es desenvoluparà mitjançant aula virtual, utilitzant la plataforma Google Classroom i hi haurà una sessió presencial a les nostres instal·lacions que es comunicarà el dia d’inici del curs.

Encara que l’edició del curs posi curs complet, et recomanem que et passis pel centre a portar tota la documentació. Les llistes d’espera són efectives i reals i les utilitzem per cobrir les baixes que s’ocasionen habitualment.

Revisa la pestanya de Requisits per veure quins requisits d’accés té el curs

Presentació

Requisits

Informació

Objectius generals del curs

 • Descriure el sistema tributari, el calendari d’obligacions tributàries i la identificació de les obligacions tributàries en funció de la tipologia d’empresa.
 • Identificar els tràmits i documents necessaris per donar-se d’alta al Cens d’empresari i retenidors de l’AEAT així com conèixer els impostos relacionats amb l’inici de l’activitat: IAE, ITP i AJD.
 • Localitzar els impostos a liquidar al curs normal de l’activitat i complir les obligacions derivades.
 • Distingir els impostos que graven l’obtenció de beneficis i comparar la tributació entre l’IRPF i l’IS.

Contingut general del curs

Sistema tributari

 • Descripció del sistema tributari.
  • Enumeració de les obligacions fiscals.
  • Com a empresari individual.
  • Com a societat mercantil.
  • Com a societat civil.
  • Com a altres tipus d’entitats.
 • Descripció de l’AEAT (Agència estatal agència tributària).
  • Anàlisi de la pàgina web.
  • Gestió de l’Àrea personal.
  • Definició de la DGT (Direcció general de tributs).

Inici de l’activitat

 • Descripció del cens d’empresaris i retenidors.
 • Alta al cens: tràmits i documents.
 • Models fiscals.
 • Modificacions i baixes.
 • Anàlisi de l’IAE.
 • Classificació de les activitats.
 • Funcionament de limpost.
 • Anàlisi dels impostos: ITP i AJD.
 • Funcionament de limpost.
 • Transmissions oneroses.
 • Subjecció i no subjecció.
 • Liquidació.
 • Operacions societàries.
 • Altres operacions.

Activitat

 • Anàlisi de lIVA.
  • Funcionament de l’impost.
  • Reglament de facturació.
  • Règim General.
  • TAI: operacions de comerç exterior.
  • Règims especials.
  • Models de liquidació i declaració.
  • Declaracions informatives.
  • Eines dajuda de lAEAT.
 • Aplicació de retencions.
  • Obligació de retenir.
  • Tipus de renda.
  • Retencions de rendes del treball.
  • Retencions de rendes de capital immobiliari.
  • Retencions de rendes del capital mobiliari.
  • Models de liquidació i declaració.
  • Eines dajuda de lAEAT.

Impostos sobre beneficis

 • Anàlisi de l’IS
  • Funcionament de l’impost
  • Obligacions formals
  • Resultat comptable i fiscal
  • Base imposable
  • Tipus de tributació i quota
  • Bonificacions i deduccions
  • Incentius ERD
  • Liquidació i Declaració
  • Eines d’ajuda de l’AEAT
 • Anàlisi de l’IRPF
  • Funcionament de l’impost
  • Obligacions formals
  • Estimació Directa Normal i Simplificada
  • Estimació Objectiva
  • Retencions i pagaments a compte
  • Liquidació i Declaració
  • Eines d’ajuda de l’AEAT

Requisits

Complir com a mínim alguns dels següents requisits:

 • Certificat de professionalitat nivell 1
 • Títol Professional Bàsic (FP Bàsica)
 • Títol de Graduat en Educació Secundaria Obligatòria (ESO) o equivalent
 • Títol de Tècnic (FP Grau Mig) o equivalent
 • Certificat de Professionalitat de nivell 2
 • Haver superat la prova d’accés a Cicles Formatius de Grau Mig
 • Haver superat qualsevol prova oficial d’accés a la universitat

Quan l´aspirant no disposi de l’acreditació o titulació requerida demostrarà els coneixements i competències suficients a través d’una prova competencial.
El curs està dirigit a tots els alumnes interessats en el tema personal o professionalment.

  • Persones que cotitzen per Règim General o Autònom.
  • Persones en situació d’atur: Aquest col·lectiu té l’accés limitat a aquest Pla de Formació, per la qual cosa no tindran garantida la seva plaça fins que portin la documentació presencialment al Centre de Formació i es comprovi que no s’excedeix la limitació estipulada per al Reial decret 694/2017, de 3 de juliol, pel qual es desplega la Llei 30/2015, de
   9 de setembre, per la qual es regula el sistema de formació professional per a l’ocupació en l’àmbit laboral.

L’aula virtual no és una modalitat d’impartició, sinó un entorn d’aprenentatge on la persona tutora-formadora i la persona participant interactuen, de forma concurrent i en temps real, mitjançant un sistema de comunicació telemàtic de caràcter sincrònic.

La formació es realitzarà mitjançant plataforma informàtica: Google Classroom.
Per seguir correctament les classes, és necessari que compleixeis aquests requisits:

aual-virtual-CAT

Per motius de seguretat i per garantir la participació activa, serà obligatori que els assistents al curs tinguin activada la webcam durant la realització del curs. En el cas contrari, el/la formador/a podrà expulsar al participant de la sala i del curs sense que això pugui motivar cap reclamació.
En el cas que no es disposi de webcam o es prevegi una incidència que no es permeti l’ús, és necessari comunicar-ho al centre.

Inscripció

El botó reserva permet reservar la teva plaça 48 hores a partir que li dónes al botó. Durant aquestes 48 hores has de formalitzar la inscripció al curs.

Com formalitzar la inscripció?

Per realitzar la inscripció és imprescindible portar complimentats i firmats l’Annex 1 i Annex 2, acompanyats de la següent documentació:

Si estàs en actiu

 • Fotocòpia del DNI en vigor
 • Fotocòpia de la última nòmina sencera on aparegui la següent informació: Núm. de Seguretat Social del treballador, Núm. de Seguretat Social de l’empresa i CIF de l’empresa

Si ets autònom

 • Fotocòpia del DNI en vigor
 • Fotocòpia de l’últim rebut d’autònoms

Si estàs a l’atur

 • Fotocòpia del DNI en vigor
 • Fotocòpia del DARDO actualitzat (document d’inscripció de sol·licitud de treball al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya)
 • Fotocòpia d’algun document on aparegui el Núm. d’afiliació a la Seguretat Social

Si estàs en situació d’ERTO

 • Fotocòpia del DNI en vigor
 • Fotocòpia del comunicat de l’empresa conforme s’aplica l’Expedient de Regulació Temporal d’Ocupació
 • Fotocòpia d’algun document on aparegui el Núm. d’afiliació a la Seguretat Social
 • Fotocòpia de la última nòmina sencera on aparegui la següent informació: Núm. de Seguretat Social del treballador, Núm. de Seguretat Social de l’empresa i CIF de l’empresa

Totes les fotocòpies separades i sense retallar.

On?

Ens pots avançar la inscripció per correu electrònic (formacio@foment.com), però és imprescindible fer-nos arribar l’original dels annexes, més la documentació detallada més amunt, per correu ordinari o postal, o bé portar-nos-ho presencialment al centre de formació (Consultar horari):

Avinguda de Francesc Cambó, 10 – 08003 Barcelona

Informació addicional

 • Lliurament d’un certificat d’aprofitament en finalitzar el curs
 • Accés al campus de l’alumne
 • Curs subvencionat pel Consorci de la Formació Contínua de Catalunya i el Servicio Público de Empleo Estatal

2.6/5 - (8 votes)

Deixar un comentari

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.