TipusCurs presencial
Durada25 Hores
Sol·licitar informacióEl curs de Francès conversacional intermedi de 25 hores té per objectiu utilitzar el francès amb seguretat i flexibilitat en situacions quotidianes per poder parlar de temes generals o d’interès personal.

Encara que l’edició del curs posi curs complet, et recomanem que et passis pel centre a portar tota la documentació. Les llistes d’espera són efectives i reals i les utilitzem per cobrir les baixes que s’ocasionen habitualment.

Revisa la pestanya de Requisits per veure quins requisits d’accés té el curs

Presentació

Requisits

Informació

Objectius generals del curs

 • Utilitzar el francès de manera fluida en diferents situacions, ampliant vocabulari i augmentant la seguretat.
 • Usar el francès de manera fluida en situacions quotidianes, exposar i defensar arguments ampliant vocabulari.
 • Entendre francès oral a un ritme mitjà i poder donar respostes adequades, desenvolupant la capacitat de comprendre l’idioma en diferents accents i formats.

Contingut general del curs

Diàlegs

 • Confecció de diàlegs
  • Presentació, donar i demanar informació sobre dades personals
  • Ús de vocabulari informal relacionat amb converses d’amics
  • Ús de vocabulari relacionat amb situacions de lleure

Presentacions

 • Dramatització de presentacions
  • Aplicació de vocabulari i estructures gramaticals per tal d’exposar continguts de manera clara i fluida
  • Ús de vocabulari relacionat amb la presentació d’idees pròpies
  • Elaboració de presentacions en equip

Debat

 • Planificació de debats
  • Identificació de vocabulari i estructures gramaticals per tal de presentar el punt de vista propi i defensar-ne les idees
  • Debat sobre temes senzills, expressant el punt de vista i argumentant-ho
  • Opinió i punt de vista als debats, individuals i grupals

Requisits

Els participants hauran de complir els següents requisits:

 • Certificat de professionalitat nivell 1
 • Títol Professional Bàsic (FP Bàsica)
 • Títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria (ESO) o equivalent
 • Títol de Tècnic (FP Grau Mitjà) o equivalent
 • Certificat de Professionalitat de nivell 2
 • Haver superat la prova d’accés a Cicles Formatius de Grau Mitjà
 • Haver superat qualsevol prova oficial d’accés a la universitat
 • Nivell de coneixement de la llengua francesa:nivell A2 del sistema MCERL o equivalent, recomanable el nivell B1.
 • Quan l’aspirant no disposi del nivell acadèmic mínim o de l’experiència professional, demostrarà coneixements i competències suficients per participar al curs amb aprofitament mitjançant prova d’accés

El curs està dirigit a tots els alumnes interessats en el tema personal o professionalment.

 • Persones que cotitzen per Règim General o Autònom.
 • Persones en situació d’atur: Aquest col·lectiu té l’accés limitat a aquest Pla de Formació, per la qual cosa no tindran garantida la seva plaça fins que portin la documentació presencialment al Centre de Formació i es comprovi que no s’excedeix la limitació estipulada per al Reial decret 694/2017, de 3 de juliol, pel qual es desplega la Llei 30/2015, de
  9 de setembre, per la qual es regula el sistema de formació professional per a l’ocupació en l’àmbit laboral.

Inscripció

El botó reserva permet reservar la teva plaça 48 hores a partir que li dónes al botó. Durant aquestes 48 hores has de formalitzar la inscripció al curs.

Com formalitzar la inscripció?

Per realitzar la inscripció és imprescindible portar complimentats i firmats l’Annex 1 i Annex 2, acompanyats de la següent documentació:

Si estàs en actiu

 • Fotocòpia del DNI en vigor
 • Fotocòpia de la última nòmina sencera on aparegui la següent informació: Núm. de Seguretat Social del treballador, Núm. de Seguretat Social de l’empresa i CIF de l’empresa

Si ets autònom

 • Fotocòpia del DNI en vigor
 • Fotocòpia de l’últim rebut d’autònoms

Si estàs a l’atur

 • Fotocòpia del DNI en vigor
 • Fotocòpia del DARDO actualitzat (document d’inscripció de sol·licitud de treball al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya)
 • Fotocòpia d’algun document on aparegui el Núm. d’afiliació a la Seguretat Social

Si estàs en situació d’ERTO

 • Fotocòpia del DNI en vigor
 • Fotocòpia del comunicat de l’empresa conforme s’aplica l’Expedient de Regulació Temporal d’Ocupació
 • Fotocòpia d’algun document on aparegui el Núm. d’afiliació a la Seguretat Social
 • Fotocòpia de la última nòmina sencera on aparegui la següent informació: Núm. de Seguretat Social del treballador, Núm. de Seguretat Social de l’empresa i CIF de l’empresa

Totes les fotocòpies separades i sense retallar.

On?

Ens pots avançar la inscripció per correu electrònic (formacio@foment.com), però és imprescindible fer-nos arribar l’original dels annexes, més la documentació detallada més amunt, per correu ordinari o postal, o bé portar-nos-ho presencialment al centre de formació (Consultar horari):

Avinguda de Francesc Cambó, 10 – 08003 Barcelona

Informació addicional

 • Lliurament d’un certificat d’aprofitament en finalitzar el curs
 • Accés al campus de l’alumne
 • Curs subvencionat pel Consorci de la Formació Contínua de Catalunya i el Servicio Público de Empleo Estatal

5/5 - (2 votes)

Deixar un comentari

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.