TipusCurs presencial
Durada50 Hores
Sol·licitar informació
Data3 Oct, 2023 - 30 Nov, 2023
Places lliures5Veure edicióproyectos-scrum

El curs de Gestió àgil de projectes amb Scrum de 50 hores que s’imparteix amb aula virtual, t’ajudarà a conèixer els principis i valors àgils que fan que Scrum funcioni.

Aquest curs es desenvoluparà mitjançant aula virtual, utilitzant la plataforma Google Classroom i hi haurà una sessió presencial a les nostres instal·lacions que s’especificarà el dia d’inici del curs.

Encara que l’edició del curs posi curs complert, et recomanem que et passis pel centre a portar tota la documentació. Les llistes d’espera són efectives i reals i les utilitzem per cobrir les baixes que s’ocasionen habitualment.

Per accedir a aquest curs has de fer una prova de nivell

Presentació

Requisits

Informació

Objectius generals del curs

 • Entendre la diferència entre “being agile” i “doing agile”.
 • Saber els conceptes clau en Scrum com la inspecció, adaptació i transparència.
 • Conèixer els esdeveniments o reunions en Scrum.
 • Saber identificar les responsabilitats dels diferents rols de Scrum.
 • Comprendre el rol de Scrum Master en Scrum i quines són les seves responsabilitats.
 • Comprendre el rol de Product Owner en Scrum i quines són les seves responsabilitats.
 • Conèixer les bones pràctiques en processos d’implantació de Scrum.
 • Saber identificar els errors típics en processos d’implantació de Scrum.

Contingut general del curs

Agile: La cultura àgil

 • Introducció a Agile
 • La cultura àgil
 • El Manifest Àgil
 • Principis i valors àgils
 • Cicle de vida àgil
 • Agile vs Waterfall
 • Equips i organitzacions àgils
 • Lean: Kaizen o Millora contínua

The Scrum Framework

 • Introducció a Scrum
 • Definició de Scrum
 • The Scrum Guide
 • Història de Scrum
 • Usos de Scrum
 • Els pilars de Scrum
 • Els valors de Scrum
 • Components de Scrum

Rols en Scrum

 • Els equips de Scrum
 • Scrum Master
 • Product Owner
 • Scrum Development Team

Esdeveniments en Scrum

 • Timeboxing
 • Spris
 • Sprint Planning Meeting
 • Daily Scrum Meeting
 • Sprint Review Meeting
 • Sprint Retrospective Meeting
 • Backlog Grooming

Artefactes a Scrum

 • Transparència dels artefactes
 • Product Backlog
 • Sprint Backlog
 • Increment
 • Themes, Epics i User Stories
 • Definition of Done
 • Kanban

Estimació àgil

 • Velocitat d’Equip
 • Tècniques d’estimació àgil
 • Planning Poker
 • Burdown Chart
 • Punts d’història

El rol de Scrum Master

 • Què ha de fer un Scrum Master?
 • Què no ha de fer un Scrum Master?
 • Responsabilitats o funcions d’un Scrum Master
 • Responsabilitats d’un Scrum Master amb l’Equip de Desenvolupament
 • Responsabilitats d’un Scrum Master amb el Product Owner
 • Responsabilitats d’un Scrum Master amb l’Organització
 • El Scrum Master i els esdeveniments de Scrum
 • El Scrum Master i els artefactes de Scrum

El rol de Product Owner

 • Què ha de fer un Product Owner?
 • Què no ha de fer un Produt Owner?
 • Responsabilitats o funcions d’un Product Owner
 • Col·laborant amb l’equip
 • Col·laborant amb el Scrum Master
 • Col·laborant amb clients, usuaris i Stakeholders
 • Escalant el paper de Product Owner
 • Errors comuns a evitar

Definició de la Visió del Producte

 • La visió del producte
 • Qualitats desitjables de la visió
 • The Minimal Marketable Product
 • simplicitat
 • Necessitats del client
 • Atributs del producte
 • Tècniques de creació de la visió
 • The Product Road Map
 • Productes mínims i variants de producte
 • Errors comuns a evitar

Gestió del Product Backlog

 • Característiques d’un bon Product Backlog
 • Product Backlog Grooming
 • Descobriment i descripció dels PBI
 • Priorització del Product Backlog
 • Preparant-se per a la planificació de Sprint
 • Gestió de requisits no funcionals
 • Escalant el Product Backlog
 • Errors comuns a evitar

Planificació de les entregues

 • Temps, cost i funcionalitat
 • La qualitat està congelada
 • Lliuraments primerenques i freqüents
 • Quarterly Cycles
 • Velocitat
 • The Release Burndown
 • The Release Plan
 • Planificació d’entregues en grans projectes
 • Errors comuns a evitar

Requisits

El curs està dirigit a tots els alumnes interessats en el tema personal o professionalment.

 • Persones que cotitzen per Règim General o Autònom.
 • Persones en situació d’atur: Aquest col·lectiu té l’accés limitat a aquest Pla de Formació, per la qual cosa no tindran garantida la seva plaça fins que portin la documentació presencialment al Centre de Formació i es comprovi que no s’excedeix la limitació estipulada per al Reial decret 694/2017, de 3 de juliol, pel qual es desplega la Llei 30/2015, de
  9 de setembre, per la qual es regula el sistema de formació professional per a l’ocupació en l’àmbit laboral.

L’aula virtual no és una modalitat d’impartició, sinó un entorn d’aprenentatge on la persona tutora-formadora i la persona participant interactuen, de forma concurrent i en temps real, mitjançant un sistema de comunicació telemàtic de caràcter sincrònic.

La formació es realitzarà mitjançant plataforma informàtica: Google Classroom.
Per seguir correctament les classes, és necessari que compleixeis aquests requisits:

aual-virtual-CAT

Per motius de seguretat i per garantir la participació activa, serà obligatori que els assistents al curs tinguin activada la webcam durant la realització del curs. En el cas contrari, el/la formador/a podrà expulsar al participant de la sala i del curs sense que això pugui motivar cap reclamació.
En el cas que no es disposi de webcam o es prevegi una incidència que no es permeti l’ús, és necessari comunicar-ho al centre.

Inscripció

El botó reserva permet reservar la teva plaça 48 hores a partir que li dónes al botó. Durant aquestes 48 hores has de formalitzar la inscripció al curs.

Com formalitzar la inscripció?

Per realitzar la inscripció és imprescindible portar complimentats i firmats l’Annex 1 i Annex 2, acompanyats de la següent documentació:

Si estàs en actiu

 • Fotocòpia del DNI en vigor
 • Fotocòpia de la última nòmina sencera on aparegui la següent informació: Núm. de Seguretat Social del treballador, Núm. de Seguretat Social de l’empresa i CIF de l’empresa

Si ets autònom

 • Fotocòpia del DNI en vigor
 • Fotocòpia de l’últim rebut d’autònoms

Si estàs a l’atur

 • Fotocòpia del DNI en vigor
 • Fotocòpia del DARDO actualitzat (document d’inscripció de sol·licitud de treball al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya)
 • Fotocòpia d’algun document on aparegui el Núm. d’afiliació a la Seguretat Social

Si estàs en situació d’ERTO

 • Fotocòpia del DNI en vigor
 • Fotocòpia del comunicat de l’empresa conforme s’aplica l’Expedient de Regulació Temporal d’Ocupació
 • Fotocòpia d’algun document on aparegui el Núm. d’afiliació a la Seguretat Social
 • Fotocòpia de la última nòmina sencera on aparegui la següent informació: Núm. de Seguretat Social del treballador, Núm. de Seguretat Social de l’empresa i CIF de l’empresa

Totes les fotocòpies separades i sense retallar.

On?

Ens pots avançar la inscripció per correu electrònic (formacio@foment.com), però és imprescindible fer-nos arribar l’original dels annexes, més la documentació detallada més amunt, per correu ordinari o postal, o bé portar-nos-ho presencialment al centre de formació (Consultar horari):

Avinguda de Francesc Cambó, 10 – 08003 Barcelona

Informació addicional

 • Lliurament d’un certificat d’aprofitament en finalitzar el curs
 • Accés al campus de l’alumne
 • Curs subvencionat pel Consorci de la Formació Contínua de Catalunya i el Servicio Público de Empleo Estatal

Rate this course

Deixar un comentari

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.