TipusCurs presencial
Durada50 Hores
Sol·licitar informació
Data17 Sep, 2024 - 14 Nov, 2024
Places lliures12Veure edició
Data30 Oct, 2024 - 29 Nov, 2024
Places lliures20Veure ediciógestio-XS-empresa

El curs de Gestió de les xarxes socials a l’empresa de 50 hores té per objectiu gestionar la terminologia i l’ús d’eines claus del community manager professional.

Aquest curs es desenvoluparà mitjançant aula virtual, utilitzant la plataforma Google Classroom i hi haurà una sessió presencial a les nostres instal·lacions que es comunicarà el dia d’inici del curs.

Encara que l’edició del curs posi curs complet, et recomanem que et passis pel centre a portar tota la documentació. Les llistes d’espera són efectives i reals i les utilitzem per cobrir les baixes que s’ocasionen habitualment.

Revisa la pestanya de Requisits per veure quins requisits d’accés té el curs

Presentació

Requisits

Informació

Objectius generals del curs

 • Identificar la varietat de les diverses xarxes socials actuals més utilitzades a nivell particular i empresarial i els seus objectius.
 • Definir el plantejament inicial d’acció estratègica digital per a l’èxit del nostre projecte.
 • Aplicar continguts atenent el disseny, complexitat, eines emprades i amb atenció al missatge.
 • Identificar les eines que poden facilitar la vida al Community per a la investigació, la millora i l’automatització de les seves tasques.

Contingut general del curs

Xarxes socials i principis

 • Explicació de l’ecosistema digital i el nostre paper.
  • Anàlisi de tipus de xarxes.
  • Enumeració de tipus de contingut.
  • Relació de tipus de Community Manager.
  • Representació d’habilitats necessàries per ser Community Manager.
  • Resum de tasques diàries del Community Manager.

Desenvolupament del pla de màrqueting i estratègia digital

 • Creació del Pla de Màrqueting bàsic.
  • Anàlisi dels beneficis del màrqueting a internet.
  • Selecció de l’estratègia electrònica.
  • Identificació del pla de màrqueting electrònic.
  • Enumeració de les etapes en el desenvolupament del pla de màrqueting electrònic.

Coneixement d’eines TIC

 • Disseny de continguts simples amb eines TIC
  • Anàlisi de tendències i evolució de continguts.
  • Aplicació de conceptes bàsics de disseny de continguts.
  • Creació d’imatges.
  • Creació d animacions.
  • Creació de vídeos.
  • Identificació d’altres tipus de continguts: Reels, Stories, etc.
 • Disseny de continguts complexos amb eines TIC
  • Gestió de ferramentes de creació de contingut.
  • Descripció dels conceptes bàsics de Copy.
  • Creació d’imatges, animacions i vídeos més complexos.

Eines del Community

 • Identificació de les eines del Community més comunes.
  • Programació de publicacions.
  • Cerca de trending topics, hashtags, etc.
  • Identificació de Keywords.
  • Optimització bàsica del SEO (posicionament en cercadors).
  • Monitorització i anàlisi de KPI (indicador clau de rendiment)

Requisits

Complir com a mínim algun dels següents requisits:

 • Títol de Batxillerat o equivalent.
 • Títol de Tècnic Superior (FP Grau Superior) o equivalent.
 • Haver superat la prova d’accés a Cicles Formatius de Grau Superior.
 • Haver superat qualsevol prova oficial d’accés a la Universitat.
 • Certificat de professionalitat de nivell 3.
 • Títol de Grau o equivalent.
 • Títol de Postgrau (Màster) o equivalent.

Quan l´aspirant no disposi de l’acreditació o titulació requerida demostrarà els coneixements i competències suficients a través d’una prova competencial.
El curs està dirigit a tots els alumnes interessats en el tema personal o professionalment.

 • Persones que cotitzen per Règim General o Autònom.
 • Persones en situació d’atur: Aquest col·lectiu té l’accés limitat a aquest Pla de Formació, per la qual cosa no tindran garantida la seva plaça fins que portin la documentació presencialment al Centre de Formació i es comprovi que no s’excedeix la limitació estipulada per al Reial decret 694/2017, de 3 de juliol, pel qual es desplega la Llei 30/2015, de
  9 de setembre, per la qual es regula el sistema de formació professional per a l’ocupació en l’àmbit laboral.

L’aula virtual no és una modalitat d’impartició, sinó un entorn d’aprenentatge on la persona tutora-formadora i la persona participant interactuen, de forma concurrent i en temps real, mitjançant un sistema de comunicació telemàtic de caràcter sincrònic.

La formació es realitzarà mitjançant plataforma informàtica: Google Classroom.
Per seguir correctament les classes, és necessari que compleixeis aquests requisits:

aual-virtual-CAT

Per motius de seguretat i per garantir la participació activa, serà obligatori que els assistents al curs tinguin activada la webcam durant la realització del curs. En el cas contrari, el/la formador/a podrà expulsar al participant de la sala i del curs sense que això pugui motivar cap reclamació.
En el cas que no es disposi de webcam o es prevegi una incidència que no es permeti l’ús, és necessari comunicar-ho al centre.

Inscripció

El botó reserva permet reservar la teva plaça 48 hores a partir que li dónes al botó. Durant aquestes 48 hores has de formalitzar la inscripció al curs.

Com formalitzar la inscripció?

Per realitzar la inscripció és imprescindible portar complimentats i firmats l’Annex 1 i Annex 2, acompanyats de la següent documentació:

Si estàs en actiu

 • Fotocòpia del DNI en vigor
 • Fotocòpia de la última nòmina sencera on aparegui la següent informació: Núm. de Seguretat Social del treballador, Núm. de Seguretat Social de l’empresa i CIF de l’empresa

Si ets autònom

 • Fotocòpia del DNI en vigor
 • Fotocòpia de l’últim rebut d’autònoms

Si estàs a l’atur

 • Fotocòpia del DNI en vigor
 • Fotocòpia del DARDO actualitzat (document d’inscripció de sol·licitud de treball al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya)
 • Fotocòpia d’algun document on aparegui el Núm. d’afiliació a la Seguretat Social

Si estàs en situació d’ERTO

 • Fotocòpia del DNI en vigor
 • Fotocòpia del comunicat de l’empresa conforme s’aplica l’Expedient de Regulació Temporal d’Ocupació
 • Fotocòpia d’algun document on aparegui el Núm. d’afiliació a la Seguretat Social
 • Fotocòpia de la última nòmina sencera on aparegui la següent informació: Núm. de Seguretat Social del treballador, Núm. de Seguretat Social de l’empresa i CIF de l’empresa

Totes les fotocòpies separades i sense retallar.

On?

Ens pots avançar la inscripció per correu electrònic (formacio@foment.com), però és imprescindible fer-nos arribar l’original dels annexes, més la documentació detallada més amunt, per correu ordinari o postal, o bé portar-nos-ho presencialment al centre de formació (Consultar horari):

Avinguda de Francesc Cambó, 10 – 08003 Barcelona

Informació addicional

 • Lliurament d’un certificat d’aprofitament en finalitzar el curs
 • Accés al campus de l’alumne
 • Curs subvencionat pel Consorci de la Formació Contínua de Catalunya i el Servicio Público de Empleo Estatal

Rate this course

Deixar un comentari

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.