TipusOnline Course
Durada30 Hores
Sol·licitar informacióEl curs de Gestió de processos logístics de 30 hores té per objectiu identificar l’estructura logística integral d’una empresa, així com gestionar processos logístics relacionats amb el magatzem, estocs, aprovisionament, producció i transport.

Encara que l’edició del curs posi curs complet, et recomanem que et passis pel centre a portar tota la documentació. Les llistes d’espera són efectives i reals i les utilitzem per cobrir les baixes que s’ocasionen habitualment.

Revisa la pestanya de Requisits per veure quins requisits d’accés té el curs

Presentació

Requisits

Informació

Objectius generals del curs

 • Identificar els diferents processos que componen la logística integral, el funcionament de la cadena de subministrament, així com els costos relacionats.
 • Gestionar l’estoc del magatzem, aplicar càlculs simples sobre l’estoc, situar ubicacions i controlar els processos del flux d’entrada i de sortida de mercaderies.
 • Identificar els processos de compres, proveïment i transport, així com les relacions amb la clientela i els proveïdors.

Contingut general del curs

La logística integral, la cadena de subministrament i els costos

 • Diferenciació entre el concepte de cadena de subministrament i logística.
  • Conceptes de logística i cadena de subministrament.
  • Logística i cadena de subministrament a l’empresa.
 • Descripció de l’estructura logística de l’empresa.
  • Processos logístics.
  • Ordenació dels processos logístics.
 • Identificació dels processos de la logística integral.
  • Processos de la logística integral des de la gestió global.
  • Organització dels processos i tasques al voltant de la logística.
 • Definició de processos des del global de l’empresa.
  • Coordinació dels processos amb altres departaments de l’empresa.
  • Integració de processos a la cadena de subministrament
 • Classificació dels costos logístics.
  • Costos directes.
  • Costos indirectes.
 • Anàlisi i càlcul de costos.
  • Confecció de taules de costos.
  • Estratègies per rebaixar costos.

Control i gestió d’estocs

 • Identificació de les operacions bàsiques amb estocs.
  • Càlcul d’estocs de seguretat.
  • Càlcul d’altres índexs d’estoc general.
 • Definició dels fluxos del magatzem.
  • Fluxos d’entrada i sortida.
  • Ubicacions.
  • Protocols d’entrada i sortida de mercaderies.

Les compres i el proveïment

 • Identificació de proveïdors.
  • Comparació d’ofertes.
  • Condicions d’aprovisionament.
 • Descripció de les relacions amb els proveïdors.
  • Control de costos i preus.
  • Quadres de proveïment i proveïdors.
 • Identificació de la clientela i incidències.
  • Sistemes de gestió i atenció a la clientela.
  • Gestió d’incidències i traçabilitat.
 • Classificació dels modes de transport.
  • Maneres de transport.
  • Estudi del mode de transport.
  • Documentació.
 • Síntesi de la seqüència de processos del transport de mercaderies.
  • Documentació relacionada amb el transport.
  • Xarxes de distribució.
 • Explicació del comerç internacional.
  • Conceptes bàsics del comerç internacional.
  • Diferenciació entre comerç internacional i comerç amb la UE.
 • Definició dels protocols de qualitat.
  • Concepte de qualitat i importància.
  • Sistemes de gestió de la qualitat.

Requisits

Complir com a mínim alguns dels següents requisits:

 • Certificat de professionalitat nivell 1
 • Títol Professional Bàsic (FP Bàsica)
 • Títol de Graduat en Educació Secundaria Obligatòria (ESO) o equivalent
 • Títol de Tècnic (FP Grau Mig) o equivalent
 • Certificat de Professionalitat de nivell 2
 • Haver superat la prova d’accés a Cicles Formatius de Grau Mig
 • Haver superat qualsevol prova oficial d’accés a la universitat

Quan l´aspirant no disposi de l’acreditació o titulació requerida demostrarà els coneixements i competències suficients a través d’una prova competencial.
El curs està dirigit a tots els alumnes interessats en el tema personal o professionalment.

 • Persones que cotitzen per Règim General o Autònom.
 • Persones en situació d’atur: Aquest col·lectiu té l’accés limitat a aquest Pla de Formació, per la qual cosa no tindran garantida la seva plaça fins que portin la documentació presencialment al Centre de Formació i es comprovi que no s’excedeix la limitació estipulada per al Reial decret 694/2017, de 3 de juliol, pel qual es desplega la Llei 30/2015, de
  9 de setembre, per la qual es regula el sistema de formació professional per a l’ocupació en l’àmbit laboral.
 • Els treballadors de l’Administració Pública no poden accedir a aquest Pla de Formació.

Requisits tècnics per dur a terme la formació en línia

La plataforma en línia funciona correctament amb els següents navegadors:

 • Internet Explorer a partir de la versió 8.0
 • Google Chrome a partir de la versió 22
 • Mozilla Firefox a partir de la versió 15.0
 • Safari a partir de la versió 5.0

A més hauràs de tenir instal·lat:

 • Acrobat Reader versió 6.0 o superior, o Foxit Reader versió 2.3 o superior
 • Adobe Flash Player
 • Windows Media Player a partir de la versió 9

Inscripció

El botó reserva permet reservar la teva plaça 48 hores a partir que li dónes al botó. Durant aquestes 48 hores has de formalitzar la inscripció al curs.

Com formalitzar la inscripció?

Per realitzar la inscripció és imprescindible portar complimentats i firmats l’Annex 1 i Annex 2, acompanyats de la següent documentació:

Si estàs en actiu

 • Fotocòpia del DNI en vigor
 • Fotocòpia de la última nòmina sencera on aparegui la següent informació: Núm. de Seguretat Social del treballador, Núm. de Seguretat Social de l’empresa i CIF de l’empresa

Si ets autònom

 • Fotocòpia del DNI en vigor
 • Fotocòpia de l’últim rebut d’autònoms

Si estàs a l’atur

 • Fotocòpia del DNI en vigor
 • Fotocòpia del DARDO actualitzat (document d’inscripció de sol·licitud de treball al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya)
 • Fotocòpia d’algun document on aparegui el Núm. d’afiliació a la Seguretat Social

Si estàs en situació d’ERTO

 • Fotocòpia del DNI en vigor
 • Fotocòpia del comunicat de l’empresa conforme s’aplica l’Expedient de Regulació Temporal d’Ocupació
 • Fotocòpia d’algun document on aparegui el Núm. d’afiliació a la Seguretat Social
 • Fotocòpia de la última nòmina sencera on aparegui la següent informació: Núm. de Seguretat Social del treballador, Núm. de Seguretat Social de l’empresa i CIF de l’empresa

Totes les fotocòpies separades i sense retallar.

On?

Ens pots avançar la inscripció per correu electrònic (formacio@foment.com), però és imprescindible fer-nos arribar l’original dels annexes, més la documentació detallada més amunt, per correu ordinari o postal, o bé portar-nos-ho presencialment al centre de formació (Consultar horari):

Avinguda de Francesc Cambó, 10 – 08003 Barcelona

Informació addicional

 • Lliurament d’un certificat d’aprofitament en finalitzar el curs
 • Accés al campus de l’alumne
 • Curs subvencionat pel Consorci de la Formació Contínua de Catalunya i el Servicio Público de Empleo Estatal

4.7/5 - (4 votes)

Deixar un comentari

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.