TipusCurs presencial
Durada40 Hores
Sol·licitar informacióEl curs de Gestió de tresoreria de 40 hores que s’imparteix amb aula virtual, et proporcionarà els coneixements del tresorer en la gestió diària de tresoreria.

Aquest curs es desenvoluparà mitjançant aula virtual, utilitzant la plataforma Google Classroom.

Encara que l’edició del curs posi curs complert, et recomanem que et passis pel centre a portar tota la documentació. Les llistes d’espera són efectives i reals i les utilitzem per cobrir les baixes que s’ocasionen habitualment.

Presentació

Requisits

Informació

Objectius generals del curs

 • Conèixer i clarificar el concepte de tresoreria com element clau de gestió econòmica
 • Conèixer les principals fonts de finançament propi, aliè, públic i privat existents en l’actualitat i valorar els seus avantatges i inconvenients
 • Conèixer el concepte de cash-flow i d’autofinançament
 • Conèixer i identificar els elements bàsics de la tresoreria i els principals mecanismes de registre i de seguiment documental
 • Conèixer i aprendre les claus d’una relació positiva amb les entitats financeres

Contingut general del curs

Conceptes bàsics de tresoreria

Instruments bancaris i financers

 • Repassar les alternatives que ens pot oferir la banca amb productes propis i de tercers
 • Analitzar les fonts que poden complementar el finançament de l’empresa i/o el poden substituir
 • Quina empresa tenim? Quin finançament ens convé?
 • Finançament públic o privat
 • Family office, Business Àngels
 • Crowfunding, crowlending
 • Instruments financers de capital o quasi capital (capital risc, préstecs participatius, títols participatius, socis col·laboradors)
 • Préstecs de capitalització de cooperatives
 • Prestació de garanties (societats de garantia recíproca, dipòsits mancomunats, avals mancomunats)
 • Microcrèdits per a la iniciació de cooperatives
 • Finançament de factures de l’administració pública
 • Intercooperació financera
 • Productes financers que ofereixen les cooperatives de serveis financers

Cash-flow

 • El concepte de cash-flow
 • L’autofinançament de l’empresa

Presa de decisions en tresoreria

Organització administrativa de la tresoreria

 • Documents de cobrament i pagament: xec, lletra de canvi, targetes de crèdit i rebut
 • Documents de relació amb entitats financeres: remeses d’efectes, xecs, ingressos i cobrament
 • Registres i llibres auxiliars de tresoreria
 • La llei canviària i del xec: aspectes bàsics
 • Control documental i físic de les operacions de tresoreria

Relacions banc-empresa

 • Aspectes generals, la situació actual
 • Les dues visions del banc
 • Com tractar amb la banca privada, pública, inversors…
 • Circuit de captació, com circulen les operacions per un banc

Requisits

El curs està dirigit a tots els alumnes interessats en el tema personal o professionalment.

 • Persones que cotitzen per Règim General o Autònom.
 • Persones en situació d’atur: Aquest col·lectiu té l’accés limitat a aquest Pla de Formació, per la qual cosa no tindran garantida la seva plaça fins que portin la documentació presencialment al Centre de Formació i es comprovi que no s’excedeix la limitació estipulada per al Reial decret 694/2017, de 3 de juliol, pel qual es desplega la Llei 30/2015, de
  9 de setembre, per la qual es regula el sistema de formació professional per a l’ocupació en l’àmbit laboral.
 • Els treballadors de l’Administració Pública no poden accedir al Pla de Formació Sectorial.

L’aula virtual no és una modalitat d’impartició, sinó un entorn d’aprenentatge on la persona tutora-formadora i la persona participant interactuen, de forma concurrent i en temps real, mitjançant un sistema de comunicació telemàtic de caràcter sincrònic.

La formació es realitzarà mitjançant plataforma informàtica: Google Classroom.
Per seguir correctament les classes, és necessari que compleixeis aquests requisits:

aual-virtual-CAT

Per motius de seguretat i per garantir la participació activa, serà obligatori que els assistents al curs tinguin activada la webcam durant la realització del curs. En el cas contrari, el/la formador/a podrà expulsar al participant de la sala i del curs sense que això pugui motivar cap reclamació.
En el cas que no es disposi de webcam o es prevegi una incidència que no es permeti l’ús, és necessari comunicar-ho al centre.

Inscripció

El botó reserva permet reservar la teva plaça 48 hores a partir que li dones al botó. Durant aquestes 48 hores has de formalitzar la inscripció al curs.

Com formalitzar la inscripció?

Per realitzar la inscripció és imprescindible portar complimentats l’Annex 1 i Annex 2, acompanyats de la següent documentació:

Si estàs en actiu

 • Fotocòpia del DNI en vigor
 • Fotocòpia de la última nòmina sencera on aparegui la següent informació: Núm. de Seguretat Social del treballador, Núm. de Seguretat Social de l’empresa i CIF de l’empresa

Si ets autònom (freelance)

 • Fotocòpia del DNI en vigor
 • Fotocòpia de l’últim rebut d’autònoms

Si estàs a l’atur

 • Fotocòpia del DNI en vigor
 • Fotocòpia del DARDO actualitzat (document d’inscripció de sol·licitud de treball al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya)
 • Fotocòpia d’algun document on aparegui el Núm. d’afiliació a la Seguretat Social

Si estàs en situació d’ERTO

 • Fotocòpia del DNI en vigor
 • Fotocòpia del comunicat de l’empresa conforme s’aplica l’Expedient de Regulació Temporal d’Ocupació
 • Fotocòpia d’algun document on aparegui el Núm. d’afiliació a la Seguretat Social
 • Fotocòpia de la última nòmina sencera on aparegui la següent informació: Núm. de Seguretat Social del treballador, Núm. de Seguretat Social de l’empresa i CIF de l’empresa

Totes les fotocòpies separades i sense retallar.

On?

Ens has de fer arribar l’orignal dels annexes, més la documentació detallada més amunt, per correu postal, o bé portar-nos-ho presencialment al centre de formació (Consultar horari):

Avinguda de Francesc Cambó, 10 – 08003 Barcelona

Informació addicional

 • Lliurament d’un certificat d’aprofitament en finalitzar el curs
 • Accés al campus de l’alumne
 • Curs subvencionat pel Consorci de la Formació Contínua de Catalunya i el Servicio Público de Empleo Estatal

Rate this course

Deixar un comentari

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.