TipusCurs presencial
Durada40 Hores
Sol·licitar informaciógestio-comerç-exterior

El curs de Gestió del comerç exterior de 40 hores té per objectiu analitzar el marc econòmic, polític i jurídic del comerç internacional, així com identificar les principals condicions i processos relacionats amb la compravenda internacional.

Aquest curs es desenvoluparà mitjançant aula virtual, utilitzant la plataforma Google Classroom i hi haurà una sessió presencial a les nostres instal·lacions que es comunicarà el dia d’inici del curs.

Encara que l’edició del curs posi curs complet, et recomanem que et passis pel centre a portar tota la documentació. Les llistes d’espera són efectives i reals i les utilitzem per cobrir les baixes que s’ocasionen habitualment.

Revisa la pestanya de Requisits per veure quins requisits d’accés té el curs

Presentació

Requisits

Informació

Objectius generals del curs

 • Identificar el marc econòmic, polític i jurídic del comerç internacional, així com identificar els principals obstacles relacionats amb la gestió del comerç exterior.
 • Identificar les fonts d’informació clau per al comerç exterior, així com la capacitat de l’empresa per afrontar els reptes de la internacionalització.
 • Identificar les condicions contractuals del mercat internacional i el procés d’elaboració d’ofertes.

Contingut general del curs

Marc econòmic, polític i jurídic

 • Descripció del marc econòmic, polític i jurídic del comerç internacional.
  • Distinció de comerç interior, exterior i internacional.
  • Sector exterior espanyol.
  • Balança de pagaments i altres magnituds.
  • Organismes internacionals.
  • Integració econòmica regional.
  • Principals blocs econòmics.
  • Unió Europea.
 • Identificació dels principals obstacles a la gestió del comerç exterior.
  • Despatxos duaners.
  • Règims duaners a la Unió Europea.
  • Barreres aranzelàries.
  • Barreres no aranzelàries.
  • Mesures de defensa comercial.

Fonts d’informació

 • Descripció de les fonts informació del comerç internacional.
  • Canals i fonts d’informació.
  • Cercadors i bases de dades on-line.
  • Gestió de la informació.
 • Identificació de les capacitats de l’empresa.
  • Localització i cerca de clients/proveïdors internacionals.
  • Classificació de clients i proveïdors.
  • Tipus de fitxers de clients/proveïdors.
  • Confecció de fitxes i bases de dades de clients/proveïdors.
  • Control de clients/proveïdors internacionals.
  • Creació de sistema d’alertes de nous clients/proveïdors.
  • Reclamacions a les operacions internacionals.

Compravenda internacional

 • Classificació de les operacions de compravenda internacional.
  • Clàusules generals del contracte de compravenda internacional.
  • Condicions de lliurament al comerç internacional.
  • Interpretació pràctica de cada Incoterm.
 • Descripció del procés comercial a les operacions de compravenda internacional.
  • Oferta internacional.
  • Elements de la tarifa de preus.
  • Presentació de la tarifa.

Requisits

Complir com a mínim algun dels següents requisits:

 • Títol de Batxillerat o equivalent.
 • Títol de Tècnic Superior (FP Grau Superior) o equivalent.
 • Haver superat la prova d’accés a Cicles Formatius de Grau Superior.
 • Haver superat qualsevol prova oficial d’accés a la Universitat.
 • Certificat de professionalitat de nivell 3.
 • Títol de Grau o equivalent.
 • Títol de Postgrau (Màster) o equivalent.

Quan l´aspirant no disposi de l’acreditació o titulació requerida demostrarà els coneixements i competències suficients a través d’una prova competencial.
El curs està dirigit a tots els alumnes interessats en el tema personal o professionalment.

  • Persones que cotitzen per Règim General o Autònom.
  • Persones en situació d’atur: Aquest col·lectiu té l’accés limitat a aquest Pla de Formació, per la qual cosa no tindran garantida la seva plaça fins que portin la documentació presencialment al Centre de Formació i es comprovi que no s’excedeix la limitació estipulada per al Reial decret 694/2017, de 3 de juliol, pel qual es desplega la Llei 30/2015, de
   9 de setembre, per la qual es regula el sistema de formació professional per a l’ocupació en l’àmbit laboral.

L’aula virtual no és una modalitat d’impartició, sinó un entorn d’aprenentatge on la persona tutora-formadora i la persona participant interactuen, de forma concurrent i en temps real, mitjançant un sistema de comunicació telemàtic de caràcter sincrònic.

La formació es realitzarà mitjançant plataforma informàtica: Google Classroom.
Per seguir correctament les classes, és necessari que compleixeis aquests requisits:

aual-virtual-CAT

Per motius de seguretat i per garantir la participació activa, serà obligatori que els assistents al curs tinguin activada la webcam durant la realització del curs. En el cas contrari, el/la formador/a podrà expulsar al participant de la sala i del curs sense que això pugui motivar cap reclamació.
En el cas que no es disposi de webcam o es prevegi una incidència que no es permeti l’ús, és necessari comunicar-ho al centre.

Inscripció

El botó reserva permet reservar la teva plaça 48 hores a partir que li dónes al botó. Durant aquestes 48 hores has de formalitzar la inscripció al curs.

Com formalitzar la inscripció?

Per realitzar la inscripció és imprescindible portar complimentats i firmats l’Annex 1 i Annex 2, acompanyats de la següent documentació:

Si estàs en actiu

 • Fotocòpia del DNI en vigor
 • Fotocòpia de la última nòmina sencera on aparegui la següent informació: Núm. de Seguretat Social del treballador, Núm. de Seguretat Social de l’empresa i CIF de l’empresa

Si ets autònom

 • Fotocòpia del DNI en vigor
 • Fotocòpia de l’últim rebut d’autònoms

Si estàs a l’atur

 • Fotocòpia del DNI en vigor
 • Fotocòpia del DARDO actualitzat (document d’inscripció de sol·licitud de treball al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya)
 • Fotocòpia d’algun document on aparegui el Núm. d’afiliació a la Seguretat Social

Si estàs en situació d’ERTO

 • Fotocòpia del DNI en vigor
 • Fotocòpia del comunicat de l’empresa conforme s’aplica l’Expedient de Regulació Temporal d’Ocupació
 • Fotocòpia d’algun document on aparegui el Núm. d’afiliació a la Seguretat Social
 • Fotocòpia de la última nòmina sencera on aparegui la següent informació: Núm. de Seguretat Social del treballador, Núm. de Seguretat Social de l’empresa i CIF de l’empresa

Totes les fotocòpies separades i sense retallar.

On?

Ens pots avançar la inscripció per correu electrònic (formacio@foment.com), però és imprescindible fer-nos arribar l’original dels annexes, més la documentació detallada més amunt, per correu ordinari o postal, o bé portar-nos-ho presencialment al centre de formació (Consultar horari):

Avinguda de Francesc Cambó, 10 – 08003 Barcelona

Informació addicional

 • Lliurament d’un certificat d’aprofitament en finalitzar el curs
 • Accés al campus de l’alumne
 • Curs subvencionat pel Consorci de la Formació Contínua de Catalunya i el Servicio Público de Empleo Estatal

4.3/5 - (9 votes)

Deixar un comentari

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.