TipusCurs presencial
Durada20 Hores
Sol·licitar informaciógestion-tiempo

El curs de Gestió del temps de 20 hores que s’imparteix a Barcelona i/o altres centres detallats en el lloc d’impartició de cada edició del curs, t’ajudarà a conèixer i aplicar les tècniques d’administració del temps per aconseguir els objectius.

Encara que l’edició del curs posi curs complert, et recomanem que et passis pel centre a portar tota la documentació. Les llistes d’espera són efectives i reals i les utilitzem per cobrir les baixes que s’ocasionen habitualment.

Per accedir a aquest curs has de fer una prova de nivell

Presentació

Requisits

Informació

Objectius generals del curs

 • Conèixer les seves principals característiques.
 • Diferenciar entre la gestió de les tasques i dels objectius.
 • Conèixer per què es perd el temps.
 • Conèixer els principals models d’organització i productivitat personal.Administrar el seu temps i energia de manera més efectiva.
 • Organitzar el seu temps i el flux de treball.
 • Cuidar el seu nivell d’energia, mantenint-lo alt per poder aplicar tot l’après.
 • Determinar en quin tipus d’activitats empra el seu temps.
 • Actuar amb proactivitat.
 • Dissenyar els seus objectius conscientment.
 • Tenir algunes idees sobre com mantenir-se actualitzat.
 • Identificar els principals lladres de temps que consumeixen les seves energies.
 • Reflexionar sobre quins són els motius pels quals cauen en algun o varis d’aquests lladres de temps.
 • Aprendre eines que els facilitin acabar amb ells.

Contingut general del curs

Aproximació al concepte de temps

 • Concepte de temps i mitologia
 • Diferents interpretacions

Característiques del temps

El maneig del temps

 • Manera rellotge vs manera brúixola
 • Manera rellotge
 • La tècnica pomodoro
 • La Llei de Parkinson
 • Entre nyap i perfeccionisme: la zona d’eficiència
 • Manera brúixola

Causes de la pèrdua de temps

 • Principals motius
 • Creences sobre la gestió del temps

Organització i productivitat personal

 • Evolució històrica

Els principals models de productivitat personal

 • El model de productivitat de Bàrbara Berckhan
 • El model de productivitat de David Allen
 • El model de productivitat de Leo Babauta

Gestió del propi estat

 • Canviar l’enfocament
 • Cas d’estudi
 • La forma com l’estrès afecta al rendiment

Un nou enfocament en la gestió del temps

 • Canvi de paradigma
 • Els set hàbits
 • La Victòria privada. Els tres primers hàbits
 • La Victòria pública
 • Hàbit

Aportacions de Stephen Covey a la gestió del temps

 • Proactivitat
 • Començar amb una finalitat en ment
 • Afilar la serra
 • Primer el primer: tasques urgents i importants
 • La matriu de la gestió del temps
 • Ocupar-nos del que és important

Els lladres de temps

 • Qüestions prèvies
 • Cas d’estudi

Aprofitar els bioritmes personals

 • La Teoria dels bioritmes
 • Factors influents en els bioritmes diaris
 • Imprevists

Visites, cridades, Emails

 • Visites
 • Cridades
 • Emails

Reunions

 • Preparar la reunió
 • Algunes idees per a la reunió

Multitasca

Planificar i prioritzar

Tasques elefant i tasques ratolí

Procrastinació

 • Concepte
 • Motius interns
 • Motius externs

Delegar

Les noves tecnologies: Facebook, Twitter, WhatsApp…

 • Els nous lladres de temps
 • Navegació inconscient
 • Xarxes socials
 • Blogs i notícies

Requisits

El curs està dirigit a tots els alumnes interessats en el tema personal o professionalment.

 • Persones que cotitzen per Règim General o Autònom.
 • Persones en situació d’atur: Aquest col·lectiu té l’accés limitat a aquest Pla de Formació, per la qual cosa no tindran garantida la seva plaça fins que portin la documentació presencialment al Centre de Formació i es comprovi que no s’excedeix la limitació estipulada per al Reial decret 694/2017, de 3 de juliol, pel qual es desplega la Llei 30/2015, de
  9 de setembre, per la qual es regula el sistema de formació professional per a l’ocupació en l’àmbit laboral.
 • Els treballadors de l’Administració Pública no poden accedir a aquest Pla de Formació.

Inscripció

El botó reserva permet reservar la teva plaça 48 hores a partir que li dónes al botó. Durant aquestes 48 hores has de formalitzar la inscripció al curs.

Com formalitzar la inscripció?

Per realitzar la inscripció és imprescindible portar complimentats i firmats l’Annex 1 i Annex 2, acompanyats de la següent documentació:

Si estàs en actiu

 • Fotocòpia del DNI en vigor
 • Fotocòpia de la última nòmina sencera on aparegui la següent informació: Núm. de Seguretat Social del treballador, Núm. de Seguretat Social de l’empresa i CIF de l’empresa

Si ets autònom

 • Fotocòpia del DNI en vigor
 • Fotocòpia de l’últim rebut d’autònoms

Si estàs a l’atur

 • Fotocòpia del DNI en vigor
 • Fotocòpia del DARDO actualitzat (document d’inscripció de sol·licitud de treball al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya)
 • Fotocòpia d’algun document on aparegui el Núm. d’afiliació a la Seguretat Social

Si estàs en situació d’ERTO

 • Fotocòpia del DNI en vigor
 • Fotocòpia del comunicat de l’empresa conforme s’aplica l’Expedient de Regulació Temporal d’Ocupació
 • Fotocòpia d’algun document on aparegui el Núm. d’afiliació a la Seguretat Social
 • Fotocòpia de la última nòmina sencera on aparegui la següent informació: Núm. de Seguretat Social del treballador, Núm. de Seguretat Social de l’empresa i CIF de l’empresa

Totes les fotocòpies separades i sense retallar.

On?

Ens pots avançar la inscripció per correu electrònic (formacio@foment.com), però és imprescindible fer-nos arribar l’original dels annexes, més la documentació detallada més amunt, per correu ordinari o postal, o bé portar-nos-ho presencialment al centre de formació (Consultar horari):

Avinguda de Francesc Cambó, 10 – 08003 Barcelona

Informació addicional

 • Lliurament d’un certificat d’aprofitament en finalitzar el curs
 • Accés al campus de l’alumne
 • Curs subvencionat pel Consorci de la Formació Contínua de Catalunya i el Servicio Público de Empleo Estatal

Rate this course

Deixar un comentari

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.