TipusOnline Course
Durada30 Hores
Sol·licitar informació
Data8 Oct, 2024 - 19 Nov, 2024
Places lliures50Veure ediciógestio-empresarial

El curs de Gestió empresarial per a persones treballadores autònomes de 30 hores té per objectiu aplicar els conceptes bàsics d’una gestió empresarial per a persones treballadores autònomes.

Encara que l’edició del curs posi curs complet, et recomanem que et passis pel centre a portar tota la documentació. Les llistes d’espera són efectives i reals i les utilitzem per cobrir les baixes que s’ocasionen habitualment.

Revisa la pestanya de Requisits per veure quins requisits d’accés té el curs</s

Presentació

Requisits

Informació

Objectius generals del curs

 • Aplicar el marc general de la gestió comercial d’una persona treballadora autònoma.
 • Identificar els deures i les responsabilitats duna persona treballadora autònoma en l’àmbit legal.
 • Descriure i assimilar els deures i les responsabilitats duna persona treballadora autònoma en l’àmbit comptable i fiscal.

Contingut general del curs

Marc general de la gestió comercial

 • Descripció de ser una persona treballadora autònoma
  • Definició
  • Avantatges i inconvenients
  • Obligacions
 • Anàlisi de l’entorn i del sector d’activitat
  • Entorn econòmic, social i polític
  • Competència (accions i característiques)
  • Comportament del client i/o comprador
  • Capacitat d’èxit de ser autònom

Les obligacions legals i de gestió com una persona treballadora autònoma

 • Anàlisi dels tràmits per obrir un negoci
  • Documentació bàsica
  • Clau d’un contracte de lloguer de local i/o de compravenda
 • Explicació dels tràmits laborals obligatoris duna persona autònoma
  • La relació d’obligacions com a empresari o empresària individual
  • Seguretat Social
  • Les cotitzacions

Les obligacions comptables i fiscals duna persona treballadora autònoma

 • Anàlisi dels conceptes que s’inclouen en una comptabilitat
  • Ingressos
  • Despeses
  • Benefici
  • Pressupost
 • Descripció de les obligacions fiscals
  • Confecció de factura
  • Impost sobre el Valor Afegit (IVA)
  • Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF)
  • Llibres oficials de la persona empresària autònoma

Requisits

Complir com a mínim alguns dels següents requisits:

 • Certificat de professionalitat nivell 1
 • Títol Professional Bàsic (FP Bàsica)
 • Títol de Graduat en Educació Secundaria Obligatòria (ESO) o equivalent
 • Títol de Tècnic (FP Grau Mig) o equivalent
 • Certificat de Professionalitat de nivell 2
 • Haver superat la prova d’accés a Cicles Formatius de Grau Mig
 • Haver superat qualsevol prova oficial d’accés a la universitat

Quan l´aspirant no disposi de l’acreditació o titulació requerida demostrarà els coneixements i competències suficients a través d’una prova competencial.
El curs està dirigit a tots els alumnes interessats en el tema personal o professionalment.

 • Persones que cotitzen per Règim General o Autònom.
 • Persones en situació d’atur: Aquest col·lectiu té l’accés limitat a aquest Pla de Formació, per la qual cosa no tindran garantida la seva plaça fins que portin la documentació presencialment al Centre de Formació i es comprovi que no s’excedeix la limitació estipulada per al Reial decret 694/2017, de 3 de juliol, pel qual es desplega la Llei 30/2015, de
  9 de setembre, per la qual es regula el sistema de formació professional per a l’ocupació en l’àmbit laboral

Requisits tècnics per dur a terme la formació en línia

La plataforma en línia funciona correctament amb els següents navegadors:

 • Internet Explorer a partir de la versió 8.0
 • Google Chrome a partir de la versió 22
 • Mozilla Firefox a partir de la versió 15.0
 • Safari a partir de la versió 5.0

A més hauràs de tenir instal·lat:

 • Acrobat Reader versió 6.0 o superior, o Foxit Reader versió 2.3 o superior
 • Adobe Flash Player
 • Windows Media Player a partir de la versió 9

Inscripció

El botó reserva permet reservar la teva plaça 48 hores a partir que li dónes al botó. Durant aquestes 48 hores has de formalitzar la inscripció al curs.

Com formalitzar la inscripció?

Per realitzar la inscripció és imprescindible portar complimentats i firmats l’Annex 1 i Annex 2, acompanyats de la següent documentació:

Si estàs en actiu

 • Fotocòpia del DNI en vigor
 • Fotocòpia de la última nòmina sencera on aparegui la següent informació: Núm. de Seguretat Social del treballador, Núm. de Seguretat Social de l’empresa i CIF de l’empresa

Si ets autònom

 • Fotocòpia del DNI en vigor
 • Fotocòpia de l’últim rebut d’autònoms

Si estàs a l’atur

 • Fotocòpia del DNI en vigor
 • Fotocòpia del DARDO actualitzat (document d’inscripció de sol·licitud de treball al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya)
 • Fotocòpia d’algun document on aparegui el Núm. d’afiliació a la Seguretat Social

Si estàs en situació d’ERTO

 • Fotocòpia del DNI en vigor
 • Fotocòpia del comunicat de l’empresa conforme s’aplica l’Expedient de Regulació Temporal d’Ocupació
 • Fotocòpia d’algun document on aparegui el Núm. d’afiliació a la Seguretat Social
 • Fotocòpia de la última nòmina sencera on aparegui la següent informació: Núm. de Seguretat Social del treballador, Núm. de Seguretat Social de l’empresa i CIF de l’empresa

Totes les fotocòpies separades i sense retallar.

On?

Ens pots avançar la inscripció per correu electrònic (formacio@foment.com), però és imprescindible fer-nos arribar l’original dels annexes, més la documentació detallada més amunt, per correu ordinari o postal, o bé portar-nos-ho presencialment al centre de formació (Consultar horari):

Avinguda de Francesc Cambó, 10 – 08003 Barcelona

Informació addicional

 • Lliurament d’un certificat d’aprofitament en finalitzar el curs
 • Accés al campus de l’alumne
 • Curs subvencionat pel Consorci de la Formació Contínua de Catalunya i el Servicio Público de Empleo Estatal

5/5 - (1 vote)

Deixar un comentari

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.