TipusCurs presencial
Durada8 Hores
Sol·licitar informacióhabilidades-negociacion

El taller d’Habilitats per a la negociació de 8 hores que s’imparteix mitjançant aula virtual, podràs desenvolupar habilitats per a convertir-les en competències de Negociació Col·lectiva i Diàleg Social, amb la finalitat d’aprendre a desenvolupar-se en diferents entorns en els que es persegueixin pactes i convenis, per a conseguir els propis objectius i acords que fomenten relacions estables i beneficioses per ambdues parts.

Aquesta jornada forma part dels Plans de Formació de l’àmbit de Catalunya, adreçats a la capacitació per al desenvolupament de les funcions relacionades amb el diàleg social i la negociació col·lectiva amb el número d’expedient: SCT02822000003

Jornada organitzada amb:

DSNC2022

Presentació

Requisits

Informació

Objectius generals del taller

 • Saber aplicar les nostres habilitats personals i socials en les diferents situacions de negociació.
 • Dominar les tècniques i estretègies derivades de les nostres destreses per a crear valor i trobar alternatives eficients que facin guanyar conjuntament.
 • Potenciar l’autogestió emocional en situacions de conflictes d’interessos.
 • Desenvolupar en els participants les seves habilitats socials, com les comunicatives, l’assertivitat i la resolució de conflictes.

Contingut general del taller

L’entorn de la negociació, postures i resultats

 • La capacitat d’autoanàlisi en una negociació
 • Equilibri entre comportament i conducta en el marc negociador
 • Resiliència en el plantejament d’objectius i estratègia global
 • La proactivitat davant d’interessos i posicions

Com entrenar actituds personals

 • El pensament divergent
 • La capacitat comunicativa
 • Desenvolupar l’escolta
 • Capacitat argumentativa
 • La veritat de l’assertivitat
 • Competències emocionals

Orientació a l’assoliment en el programa d’acció i necessitats

 • Maneig de variables
 • L’autoestima, factor crític
 • Eficàcia vs eficiència en la negociació col·lectiva
 • Habilitats per a la resolució de conflictes

El diàleg social com a objectiu estratègic

 • La intensitat per a la concertació d’acords
 • Comunicación no violenta en les relacions
 • Diàleg i discussió
 • Reordenar els valors per a un diàleg social reeixit

Requisits

Aquest taller es fa mitjançant videoconferència a través de la plataforma ZOOM.
Uns dies abans de l’inici del taller, enviarem per correu electrònic l’enllaç i les claus d’accés per accedir a la plataforma.
És obligatori accedir a totes les sessions per contabilitzar la teva participació i poder generar un certificat de participació.
Les sessions no es gravaran.

Informació

Per inscriure’t, ho has de fer a través del botó de reserva.

Uns dies abans de l’inici del taller, enviarem per correu electrònic l’enllaç i les claus d’accé per accedir a la plataforma.
És obligatori accedir a totes les sessions per contabilitzar la teva participació i poder generar un certificat de participació.
Les sessions no es gravaran.

Rate this course

Deixar un comentari

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.