TipusCurs presencial
Durada590 Hores
Sol·licitar informaciódesarrollo-aplicaciones-web

El Mòdul Formatiu MF0493 Implementació d’aplicacions web en entorn internet, intranet i extranet que pertany al Certificat de professionalitat Desenvolupament d’aplicacions amb tecnologies web (IFCD0210) de 90 hores que s’imparteix en Barcelona i / o en altres centres detallats en el lloc d’impartició de cada edició del curs, t’ensenyarà a establir els processos d’instal·lació i distribució de l’aplicació en diferents àmbits d’implantació, elaborar i mantenir la documentació aplicació web utilitzant eines de generació de documentació i controlant les versions i seleccionar i emprar mètodes i jocs de proves per verificar les funcionalitats i les especificacions de rendiment de l’aplicació web.

Presentació

Requisits

Informació

Objectius generals del curs

 • Determinar les diferents fases, processos i tecnologies informàtiques que intervenen en la instal·lació i distribució de l’aplicació web.
 • En supòsits pràctics, en què es demana instal·lar i distribuir l’aplicació web en els àmbits d’internet, intranet i extranet:
  • Establir els requisits d’instal·lació i distribució de l’aplicació.
  • Definir l’estructura de directoris en l’entorn servidor per ubicar els documents i components programari desenvolupat en l’aplicació web.
  • Identificar els recursos afectats pel desenvolupament realitzat.
  • Indicar els serveis necessaris en l’entorn servidor per a poder executar l’aplicació web.
  • Especificar els paràmetres de configuració adequats a l’entorn del servidor i client.
  • Establir els paràmetres de seguretat de l’aplicació web.
  • Crear i configurar els paquets d’instal·lació de manera adequada.
  • Comprovar el bon funcionament del procés d’instal·lació i distribució.
 • Identificar les diferents eines de generació de documentació i control de versions existents.
 • En un supòsit pràctic en el qual es demana elaborar i mantenir la documentació de l’aplicació web avaluar que:
  • Els documents i components programari han estat documentats segons les normes de documentació i qualitat de l’organització.
  • La documentació es desenvolupa i s’actualitza tenint en compte el control de versions.
  • La documentació s’elabora utilitzant les eines de documentació existents en l’organització empresarial.
 • Classificar els diferents mètodes a utilitzar per verificar el bon funcionament de l’aplicació web desenvolupada.
 • En un supòsit pràctic en el qual es demana verificar les funcionalitats i les especificacions de rendiment de l’aplicació web utilitzant jocs de proves, els elements següents:
  • Els documents desenvolupats utilitzant llenguatges de marques en l’entorn client.
  • Els components programari desenvolupats en l’entorn client utilitzant llenguatges de guió.
  • La usabilitat i accessibilitat en el desenvolupament d’interfícies d’usuari en l’entorn client.
  • La integració de components programari ja desenvolupats en l’aplicació web.
  • Els components programari desenvolupats en l’entorn servidor utilitzant llenguatges de programació orientats a objectes.
  • Els components programari d’accessos a bases de dades o altres estructures.
  • La utilització de serveis web de l’aplicació web.
  • El rendiment del servidor en funció de l’aplicació web desenvolupada i el nombre d’usuaris que en un moment donat utilitzen aquesta aplicació.
  • L’optimització de l’aplicació web en funció dels paràmetres obtinguts en la validació de les proves.

Contingut general del curs

Internet

 • Breu història i origen d’Internet.
 • Principals serveis oferts per Internet.
 • La tecnologia d’Internet.
 • Xarxes TCP / IP.

La World Wide Web

 • Breu història de la World Wide Web.
 • Arquitectura general del web.
 • El client web.
 • Servidors web.
 • Servidors d’aplicacions.
 • Servidors de bases de dades.
 • Servidors complementaris en una arquitectura web.
 • Infraestructura maquinari i programari per a servidors d’Internet.

Aplicacions web

 • Evolució i tipus d’aplicacions informàtiques.
 • Tecnologies de desenvolupament d’aplicacions.
 • Tecnologies específiques per al desenvolupament web

Desenvolupament i desplegament d’aplicacions web

 • Models bàsics de desenvolupament d’aplicacions web. El model vista-controlador (MVC).
 • Eines de desenvolupament web d’ús comú.
 • Polítiques de desenvolupament i proves d’aplicacions web.
 • Organització de recursos en una aplicació web.
 • Seguretat en una aplicació web.
 • Desplegament d’aplicacions web.

Verificació d’aplicacions web

 • Característiques d’un procés de proves.
 • Tipus de proves.
 • Disseny i planificació de proves. Estratègies d’ús comú ..
 • Consideracions de confidencialitat. Proves amb dades personals.
 • Automatització de proves. Eines.

Control de versions

 • Definició.
 • Característiques generals.
 • Tipus de control de versions.
 • Mecanismes de control de versions
 • Bones pràctiques en control de versions.
 • Eines de control de versions d’ús comú.
 • Integració del control de versions en eines d’ús comú.

Documentació d’aplicacions web

 • Característiques generals de la documentació. Importància en el cicle de vida programari
 • Organització i estructura bàsica de documents
 • Gestió de versions de documents
 • Tipus de documentació.
 • Formats de documentació.
 • Estàndards de documentació.
 • Eines de documentació.
 • Bones pràctiques en documentació.

Requisits

El curs està dirigit a tots els alumnes interessats en el tema personal o professionalment.

 • Persones que cotitzen per Règim General o Autònom.
 • Persones en situació d’atur: Aquest col·lectiu té l’accés limitat a aquest Pla de Formació, per la qual cosa no tindran garantida la seva plaça fins que portin la documentació presencialment al Centre de Formació i es comprovi que no s’excedeix la limitació estipulada per al Reial decret 694/2017, de 3 de juliol, pel qual es desplega la Llei 30/2015, de
  9 de setembre, per la qual es regula el sistema de formació professional per a l’ocupació en l’àmbit laboral.

Donat que aquest curs pertany a un Certificat de Professionalitat, a més l’alumne haurà d’acreditar i demostrar algun dels següents requisits:

 • Estar en possessió del títol de Batxillerat o equivalent
 • Estar en possessió d’un certificat de professionalitat del mateix nivell del mòdul formatiu.
 • Estar en possessió d’un certificat de professionalitat de nivell 2 de la mateixa família
 • Complir el requisit acadèmic d’accés als cicles formatius de grau superior o bé haver superat les corresponents proves d’accés regulades per les administracions educatives.
 • Tenir superada la prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys i/o de 45 anys.

Inscripció

El botó reserva permet reservar la teva plaça 48 hores a partir que li dónes al botó. Durant aquestes 48 hores has de formalitzar la inscripció al curs.

Com formalitzar la inscripció?

Per realitzar la inscripció és imprescindible portar complimentats l’Annex 1 i Annex 2, acompanyats de la següent documentació:

Si estàs en actiu

 • Fotocòpia del DNI en vigor
 • Fotocòpia de la última nòmina sencera on aparegui la següent informació: Núm. de Seguretat Social del treballador, Núm. de Seguretat Social de l’empresa i CIF de l’empresa

Si ets autònom (free lance)

 • Fotocòpia del DNI en vigor
 • Fotocòpia de l’últim rebut d’autònoms

Si estàs a l’atur

 • Fotocòpia del DNI en vigor
 • Fotocòpia del DARDE actualitzat (document d’inscripció de sol·licitud de treball al Servei d’Ocupació de Catalunya)
 • Fotocòpia d’algun document on aparegui el Núm. de cotització a la Seguretat Social

I a més a més un d’aquests documents:

 • Còpia compulsada del títol de Batxillerat o equivalent.
 • Còpia compulsada d’un certificat de professionalitat del mateix nivell del mòdul formatiu (nivell 3)
 • Còpia compulsada d’un certificat de professionalitat de nivell 2 de la mateixa família
 • Còpia compulsada de complir el requisit acadèmic d’accés als cicles formatius de grau superior o bé haver superat les corresponents proves d’accés regulades per les administracions educatives
 • Còpia compulsada del document on diu tenir superada la prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys i/o de 45 anys.

Totes les fotocòpies separades i sense retallar.

On?

Avinguda de Francesc Cambó, 10 – 08003 Barcelona

Horari d’atenció al públic: de dilluns a divendres de 9:00h a 20:00h

Informació addicional

 • Entrega d’un Certificat d’aprofitament al finalitzar el curs
 • Accés al campus de l’alumne
 • Curs subvencionat pel Consorci de la Formació Contínua de Catalunya i el Servicio Público de Empleo Estatal
 • Al finalitzar tot el Certificat Professional, amb pràctiques incloses, hauràs de fer els tràmits per obtenir el títol oficial

Implementació d’aplicacions web en entorn internet, intranet i extranet
3.7 (73.33%) 9 votos

Deixar un comentari

Aquest lloc utilitza Akismet per reduir el correu brossa. Aprendre com la informació del vostre comentari és processada