TipusCurs presencial
Durada20 Hores
Sol·licitar informació
Data18 Jun, 2024 - 11 Jul, 2024
Places lliures18Veure edicióimpuesto

El curs de Impost sobre la Renda de les Persones Físiques IRPF de 20 hores té per objectiu aplicar l’impost sobre les rendes de les persones físiques (IRPF) i les obligacions de l’empresa en relació amb aquest.

El curs d’Actualització fiscal i comptable de 15 hores té com a objectiu analitzar les principals novetats legislatives en matèria fiscal i comptable de l’últim exercici fiscal i modificacions legals previstes per a l’exercici següent, regulades als Pressupostos Generals de l’Estat.

Aquest curs es desenvoluparà mitjançant aula virtual, utilitzant la plataforma Google Classroom i hi haurà una sessió presencial a les nostres instal·lacions que es comunicarà el dia d’inici del curs.

Encara que l’edició del curs posi curs complet, et recomanem que et passis pel centre a portar tota la documentació. Les llistes d’espera són efectives i reals i les utilitzem per cobrir les baixes que s’ocasionen habitualment.

Revisa la pestanya de Requisits per veure quins requisits d’accés té el curs

Presentació

Requisits

Informació

Objectius generals del curs

 • Definir l’esquema de càlcul de l’IRPF.
 • Identificar les obligacions de l’empresa respecte a l’IRPF.

Contingut general del curs

Introducció a l’IRPF

 • Definició del fet imposable: àmbit material, subjectiu i temporal.
  • Subjecte passiu.
  • Fet imposable.
  • Exempcions.
  • Esquema de càlcul.
 • Quantificació de Rendiments del treball.
  • Rendes subjectes.
  • Rendes exemptes.
 • Elaboració de Rendiments del capital.
  • Rendiments del capital mobiliari.
  • Rendiments del capital immobiliari.
 • Formulació de Rendiments d’activitats econòmiques.
  • Estimació Directa.
  • Estimació Objectiva.
 • Confecció de Guanys i pèrdues patrimonials.
  • Guanys patrimonials
  • Pèrdues patrimonials
 • Identificació del Mínim personal i familiar.
  • Mínim del contribuent
  • Mínim per descendents
  • Mínim per ascendents
  • Mínim per discapacitat
  • Quanties dels mínims
 • Aplicació de Minoracions i Deduccions.
  • Reduccions de la Base Imposable.
  • Deduccions de la quota.
  • Deduccions autonòmiques.

Retencions de l’IRPF

 • Aplicació de retencions de l’IRPF.
  • Retencions de les rendes del treball.
  • Retencions de les rendes del capital.
  • Retencions de les activitats econòmiques.
 • Gestió de la liquidació de les retencions.
  • Liquidació de les retencions.
  • Declaració de les retencions practicades

Requisits

Complir com a mínim alguns dels següents requisits:

 • Certificat de professionalitat nivell 1
 • Títol Professional Bàsic (FP Bàsica)
 • Títol de Graduat en Educació Secundaria Obligatòria (ESO) o equivalent
 • Títol de Tècnic (FP Grau Mig) o equivalent
 • Certificat de Professionalitat de nivell 2
 • Haver superat la prova d’accés a Cicles Formatius de Grau Mig
 • Haver superat qualsevol prova oficial d’accés a la universitat

Quan l´aspirant no disposi de l’acreditació o titulació requerida demostrarà els coneixements i competències suficients a través d’una prova competencial.
El curs està dirigit a tots els alumnes interessats en el tema personal o professionalment.

 • Persones que cotitzen per Règim General o Autònom.
 • Persones en situació d’atur: Aquest col·lectiu té l’accés limitat a aquest Pla de Formació, per la qual cosa no tindran garantida la seva plaça fins que portin la documentació presencialment al Centre de Formació i es comprovi que no s’excedeix la limitació estipulada per al Reial decret 694/2017, de 3 de juliol, pel qual es desplega la Llei 30/2015, de
  9 de setembre, per la qual es regula el sistema de formació professional per a l’ocupació en l’àmbit laboral.
 • Els treballadors de l’Administració Pública no poden accedir al Pla de Formació Sectorial.

L’aula virtual no és una modalitat d’impartició, sinó un entorn d’aprenentatge on la persona tutora-formadora i la persona participant interactuen, de forma concurrent i en temps real, mitjançant un sistema de comunicació telemàtic de caràcter sincrònic.

La formació es realitzarà mitjançant plataforma informàtica: Google Classroom.
Per seguir correctament les classes, és necessari que compleixeis aquests requisits:

aual-virtual-CAT

Per motius de seguretat i per garantir la participació activa, serà obligatori que els assistents al curs tinguin activada la webcam durant la realització del curs. En el cas contrari, el/la formador/a podrà expulsar al participant de la sala i del curs sense que això pugui motivar cap reclamació.
En el cas que no es disposi de webcam o es prevegi una incidència que no es permeti l’ús, és necessari comunicar-ho al centre.

Inscripció

El botó reserva permet reservar la teva plaça 48 hores a partir que li dónes al botó. Durant aquestes 48 hores has de formalitzar la inscripció al curs.

Com formalitzar la inscripció?

Per realitzar la inscripció és imprescindible portar complimentats i firmats l’Annex 1 i Annex 2, acompanyats de la següent documentació:

Si estàs en actiu

 • Fotocòpia del DNI en vigor
 • Fotocòpia de la última nòmina sencera on aparegui la següent informació: Núm. de Seguretat Social del treballador, Núm. de Seguretat Social de l’empresa i CIF de l’empresa

Si ets autònom

 • Fotocòpia del DNI en vigor
 • Fotocòpia de l’últim rebut d’autònoms

Si estàs a l’atur

 • Fotocòpia del DNI en vigor
 • Fotocòpia del DARDO actualitzat (document d’inscripció de sol·licitud de treball al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya)
 • Fotocòpia d’algun document on aparegui el Núm. d’afiliació a la Seguretat Social

Si estàs en situació d’ERTO

 • Fotocòpia del DNI en vigor
 • Fotocòpia del comunicat de l’empresa conforme s’aplica l’Expedient de Regulació Temporal d’Ocupació
 • Fotocòpia d’algun document on aparegui el Núm. d’afiliació a la Seguretat Social
 • Fotocòpia de la última nòmina sencera on aparegui la següent informació: Núm. de Seguretat Social del treballador, Núm. de Seguretat Social de l’empresa i CIF de l’empresa

Totes les fotocòpies separades i sense retallar.

On?

Ens pots avançar la inscripció per correu electrònic (formacio@foment.com), però és imprescindible fer-nos arribar l’original dels annexes, més la documentació detallada més amunt, per correu ordinari o postal, o bé portar-nos-ho presencialment al centre de formació (Consultar horari):

Avinguda de Francesc Cambó, 10 – 08003 Barcelona

Informació addicional

 • Lliurament d’un certificat d’aprofitament en finalitzar el curs
 • Accés al campus de l’alumne
 • Curs subvencionat pel Consorci de la Formació Contínua de Catalunya i el Servicio Público de Empleo Estatal

4.5/5 - (2 votes)

Deixar un comentari

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.