TipusOnline Course
Durada10 Hores
Sol·licitar informació
Data26 Jun, 2024 - 24 Jul, 2024
Places lliures22Veure edicióEl curs de Manipulació d’aliments de 10 hores que s’imparteix en modalitat online, en finalitzar el curs l’alumne haurà adquirit els coneixements, destreses i actituds necessàries per aplicar al seu lloc de treball un comportament correcte i les tècniques adequades d’higiene i sanitat alimentària en manipulació d’aliments, per impedir-ne la contaminació i prevenir possibles alteracions alimentàries en aquelles especialitats d’Indústries Alimentàries, Hostaleria i aquelles altres per a l’exercici professional de les quals es necessiti.

Encara que l’edició del curs posi curs complet, us recomanem que us passis pel centre a portar tota la documentació. Les llistes d’espera són efectives i reals i les utilitzem per cobrir les baixes que s’ocasionen habitualment.

Revisa la pestanya de Requisits per veure quins requisits d’accés té el curs

Presentació

Requisits

Informació

Objectius generals del curs

 • Conscienciar els alumnes sobre els perills potencials que comporta la contaminació dels aliments.
 • Conèixer les causes que provoquen intoxicacions alimentàries.
 • Aplicar les mesures preventives necessàries per evitar la contaminació dels aliments.
 • Realitzar una correcta neteja i desinfecció dels utensilis i instal·lacions.
 • Dur a terme un lavabo i higiene personal adequats.
 • Adquirir els coneixements bàsics de les Anàlisis de Perills i Punts de Control Crítics (APPCC) i les Guies de Pràctiques Concretes d’Higiene (GPCH) de les especialitats corresponents.
 • Complir la legislació sanitària vigent als manipuladors d’aliments

Contingut general del curs

Qualitat alimentària

 • Definició d’aliments
 • Classificació dels aliments
 • Criteris de qualitat dels aliments

Alteracions dels aliments

 • Deteriorament dels aliments d’origen animal i d’origen vegetal.

Manipulació higiènica dels aliments

 • Cadena alimentària: origen, transformació, tractaments, traçabilitat dels aliments,
 • El paper del manipulador d’aliments.
 • Manipulació dels aliments específics del curs.

Locals i instal·lacions: Maquinària, eines i utillatge, neteja i desinfecció. Distribució de les instal·lacions, il·luminació, ventilació.

 • Eliminació d’escombraries i residus.

Higiene personal: lavabo, hàbits higiènics, estat de salut i prevenció de malalties transmissibles.

Informació de productes alimentaris: Identificació, etiquetatge, caducitat, composició.

Higiene alimentària: Microorganismes en els aliments, contaminacions, infeccions i intoxicacions alimentàries.

Conservació dels aliments

 • Mètodes físics (fred, calor, dessecació, liofilització, etc.)
 • Mètodes químics (sal, sucre, fumat, etc. )
 • Emmagatzematge dels aliments
 • Envasat

Característiques específiques dels aliments i productes alimentaris del sector concret en què s’integra aquest mòdul.

Conèixer el Pla d’Anàlisi de Perills i Punts de Control Crítics i la Guia de Pràctiques

Concretes d’higiene del sector o activitat laboral en què s’integri el mòdul de manipulador.

Legislació aplicable al manipulador d’aliments relacionada amb el sector concret al qual va dirigit el curs.

Requisits

Acreditacions/titulacions
No es requereixen acreditacions/titulacions. Això no obstant, s’han de posseir les habilitats de comunicació lingüística suficients que permetin cursar amb aprofitament la formació.

El curs està adreçat a tots els alumnes interessats en el tema personalment o professionalment.

 • Persones que cotitzen per Règim General o Autònom.
 • Persones en situació d’atur: Aquest col·lectiu té l’accés limitat a aquest Pla de Formació, per la qual cosa no tindran garantida la seva plaça fins que portin la documentació presencialment al Centre de Formació i es comprovi que no s’excedeix la limitació estipulada per l’article 5 del Reial decret 694/2017, de 3 de juliol, pel qual es desenvolupa la Llei 30/2015, de 9 de setembre, per la qual es regula el sistema de formació professional per a l’ocupació en l’àmbit laboral.

Requisits tècnics per dur a terme la formació en línia

La plataforma en línia funciona correctamentte amb els navegadors següents:

 • Internet Explorer a partir de la versió 8.0
 • Google Chrome a partir de la versió 22
 • Mozilla Firefox a partir de la versió 15.0
 • Safari a partir de la versió 5.0

A més hauràs de tenir instal·lat:

 • Acrobat Reader versió 6.0 o superior, o Foxit Reader versió 2.3 o superior
 • Adobe Flash Player
 • Reproductor del Windows Media Player a partir de la versió 9

Inscripció

El botó reserva permet reservar la teva plaça 48 hores a partir que li dónes al botó. Durant aquestes 48 hores has de formalitzar la inscripció al curs.

Com formalitzar la inscripció?

Per realitzar la inscripció és imprescindible portar complimentats i firmats l’Annex 1 i Annex 2, acompanyats de la següent documentació:

Si estàs en actiu

 • Fotocòpia del DNI en vigor
 • Fotocòpia de la última nòmina sencera on aparegui la següent informació: Núm. de Seguretat Social del treballador, Núm. de Seguretat Social de l’empresa i CIF de l’empresa

Si ets autònom

 • Fotocòpia del DNI en vigor
 • Fotocòpia de l’últim rebut d’autònoms

Si estàs a l’atur

 • Fotocòpia del DNI en vigor
 • Fotocòpia del DARDO actualitzat (document d’inscripció de sol·licitud de treball al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya)
 • Fotocòpia d’algun document on aparegui el Núm. d’afiliació a la Seguretat Social

Si estàs en situació d’ERTO

 • Fotocòpia del DNI en vigor
 • Fotocòpia del comunicat de l’empresa conforme s’aplica l’Expedient de Regulació Temporal d’Ocupació
 • Fotocòpia d’algun document on aparegui el Núm. d’afiliació a la Seguretat Social
 • Fotocòpia de la última nòmina sencera on aparegui la següent informació: Núm. de Seguretat Social del treballador, Núm. de Seguretat Social de l’empresa i CIF de l’empresa

Totes les fotocòpies separades i sense retallar.

On?

Ens pots avançar la inscripció per correu electrònic (formacio@foment.com), però és imprescindible fer-nos arribar l’original dels annexes, més la documentació detallada més amunt, per correu ordinari o postal, o bé portar-nos-ho presencialment al centre de formació (Consultar horari):

Avinguda de Francesc Cambó, 10 – 08003 Barcelona

Informació addicional

 • Lliurament d’un certificat d’aprofitament en finalitzar el curs
 • Accés al campus de l’alumne
 • Curs subvencionat pel Consorci de la Formació Contínua de Catalunya i el Servicio Público de Empleo Estatal

4.1/5 - (36 votes)

Deixar un comentari

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.