TipusOnline Course
Durada30 Hores
Sol·licitar informaciómarketing-online-disseny-promocio

El curs de Màrqueting on line: disseny i promoció de llocs web de 30 hores té com a objectiu desenvolupar operacions bàsiques relacionades amb el disseny i promoció de llocs web atenent el comportament del client a la Xarxa, el funcionament en línia i les tècniques de publicitat basades en el màrqueting en línia.

Encara que l’edició del curs posi curs complet, et recomanem que et passis pel centre a portar tota la documentació. Les llistes d’espera són efectives i reals i les utilitzem per cobrir les baixes que s’ocasionen habitualment.

Revisa la pestanya de Requisits per veure quins requisits d’accés té el curs

Presentació

Requisits

Informació

Objectius generals del curs

 • Desenvolupar operacions bàsiques relacionades amb el disseny i promoció de llocs web atenent el comportament del client a la Xarxa, el funcionament en línia i les tècniques de publicitat basades en el màrqueting en línia.

Contingut general del curs

Conceptualització de Màrqueting a Internet: Eines principals

 • Concepte de màrqueting.
 • Etapa existent des de l’orientació fins a la producció.
 • Etapa existent des de les vendes al màrqueting.
 • Màrqueting actualment d’Internet.
 • Història d’Internet.
 • Usos d’Internet i beneficis per al màrqueting.
 • Diferències existents entre el màrqueting actual i el tradicional.
 • Ús de catàlegs electrònics.
 • Sorgiment del màrqueting electrònic.
 • Pautes per desenvolupar un Electronic Marketing Plan (EMP).

Aplicació d’un pla de màrqueting

 • Fases que componen un e-Marketing Plan (EMP).
 • Anàlisi de situació.
 • Anàlisi dins de la pròpia empresa.
 • Anàlisi de l’entorn.
 • Entorn des d’un nivell general.
 • Entorn des d’un nivell comercial.
 • Debilitats Fortaleses, amenaces i oportunitats (D.A.F.O).
 • Model AIDA: Les variables de l’e-Marketing Mix.

Coneixement dels comportaments del client en línia

 • Variables existents en el comportament del consumidor
 • Influència de les variants independents.

Definició de característiques personals del client

 • Característiques ambientals.
 • Variables intervinents moderades.
 • Variables dependents: Les decisions a l’hora de fer les compres.
 • Procés de presa de decisió des de la perspectiva del consumidor.
 • Model genèric de decisió de compra.

Creació i construcció d’un lloc web

 • Plataforma: el procés de construcció d’un lloc web.
 • Front-office i el Back-office.
 • Fases procés de construcció d’un lloc web.
 • Selecció d’un model d’allotjament o allotjament web.
 • Registre d’un nom de domini.
 • Passos per a la creació i administració del contingut.
 • Disseny d’un lloc web.
 • Passos per a la construcció i la prova d’un lloc web.
 • Presentació: disseny efectiu d’un lloc web WON versus WOE.
 • Estructura d’un lloc web.
 • Estructura jeràrquica.
 • Altres estructures no jeràrquiques.
 • Pàgina de benvinguda (homepage).

Coneixement del concepte de navegació

 • Barres de navegació.
 • Mapes del lloc web.
 • Eines de cerca i ajuts.
 • Consistència.
 • Rendiment.
 • Aparença.
 • Control de la qualitat.

Estructuració d’un lloc web

 • Continguts.
 • Galetes com a eines d’ajuda a la personalització de continguts.
 • Elements per a l’atracció de navegants al lloc web.
 • Estratègies en línia 6.5. Posicionaments de cercadors.
 • Titles.
 • META descripció.
 • META keywords.
 • HTML body structure.

Explicació d’alguns consells addicionals

 • Publicitat en línia.
 • Bàners.
 • Alternatives als banners convencionals.
 • Contractació de la publicitat en línia.

Introducció a alguns conceptes relacionats amb la publicitat en línia.

 • Formes de contractació de publicitat en línia.
 • Programes d’afiliació.
 • E-Mail màrqueting.
 • Avantatges de la publicitat en línia.
 • Estratègies offline.

Requisits

Complir com a mínim alguns dels següents requisits:

 • Certificat de professionalitat nivell 1
 • Títol Professional Bàsic (FP Bàsica)
 • Títol de Graduat en Educació Secundaria Obligatòria (ESO) o equivalent
 • Títol de Tècnic (FP Grau Mig) o equivalent
 • Certificat de Professionalitat de nivell 2
 • Haver superat la prova d’accés a Cicles Formatius de Grau Mig
 • Haver superat qualsevol prova oficial d’accés a la universitat

El curs està dirigit a tots els alumnes interessats en el tema personal o professionalment.

 • Persones que cotitzen per Règim General o Autònom.
 • Persones en situació d’atur: Aquest col·lectiu té l’accés limitat a aquest Pla de Formació, per la qual cosa no tindran garantida la seva plaça fins que portin la documentació presencialment al Centre de Formació i es comprovi que no s’excedeix la limitació estipulada per al Reial decret 694/2017, de 3 de juliol, pel qual es desplega la Llei 30/2015, de
  9 de setembre, per la qual es regula el sistema de formació professional per a l’ocupació en l’àmbit laboral.
 • Els treballadors de l’Administració Pública no poden accedir a aquest Pla de Formació.

Inscripció

El botó reserva permet reservar la teva plaça 48 hores a partir que li dónes al botó. Durant aquestes 48 hores has de formalitzar la inscripció al curs.

Com formalitzar la inscripció?

Per realitzar la inscripció és imprescindible portar complimentats i firmats l’Annex 1 i Annex 2, acompanyats de la següent documentació:

Si estàs en actiu

 • Fotocòpia del DNI en vigor
 • Fotocòpia de la última nòmina sencera on aparegui la següent informació: Núm. de Seguretat Social del treballador, Núm. de Seguretat Social de l’empresa i CIF de l’empresa

Si ets autònom

 • Fotocòpia del DNI en vigor
 • Fotocòpia de l’últim rebut d’autònoms

Si estàs a l’atur

 • Fotocòpia del DNI en vigor
 • Fotocòpia del DARDO actualitzat (document d’inscripció de sol·licitud de treball al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya)
 • Fotocòpia d’algun document on aparegui el Núm. d’afiliació a la Seguretat Social

Si estàs en situació d’ERTO

 • Fotocòpia del DNI en vigor
 • Fotocòpia del comunicat de l’empresa conforme s’aplica l’Expedient de Regulació Temporal d’Ocupació
 • Fotocòpia d’algun document on aparegui el Núm. d’afiliació a la Seguretat Social
 • Fotocòpia de la última nòmina sencera on aparegui la següent informació: Núm. de Seguretat Social del treballador, Núm. de Seguretat Social de l’empresa i CIF de l’empresa

Totes les fotocòpies separades i sense retallar.

On?

Ens pots avançar la inscripció per correu electrònic (formacio@foment.com), però és imprescindible fer-nos arribar l’original dels annexes, més la documentació detallada més amunt, per correu ordinari o postal, o bé portar-nos-ho presencialment al centre de formació (Consultar horari):

Avinguda de Francesc Cambó, 10 – 08003 Barcelona

Informació addicional

 • Lliurament d’un certificat d’aprofitament en finalitzar el curs
 • Accés al campus de l’alumne
 • Curs subvencionat pel Consorci de la Formació Contínua de Catalunya i el Servicio Público de Empleo Estatal

Rate this course

Deixar un comentari

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.