TipusCurs presencial
Durada30 Hores
Sol·licitar informacióherramientas-mediacion

El curs de Mediador juvenil de 30 hores que s’imparteix en aula virtual, et capacitarà per intervenir en processos de mediació juvenil.

Aquest curs es desenvoluparà mitjançant aula virtual, utilitzant la plataforma Google Classroom i hi haurà una sessió presencial a les nostres instal·lacions que serà el dia d’inici del curs.

Encara que l’edició del curs posi curs complert, et recomanem que et passis pel centre a portar tota la documentació. Les llistes d’espera són efectives i reals i les utilitzem per cobrir les baixes que s’ocasionen habitualment.

Presentació

Requisits

Informació

Objectius generals del curs

 • Generar habilitats per a ser mediador juvenil.
 • Conèixer les bases i principis de mediació.
 • Conèixer els àmbits de la joventut.
 • Adquirir habilitats a través de l’esfera emocional.

Contingut general del curs

Principis ètics de la mediació.

 • Legislacions de mediació.
 • L’equilibri, la igualtat de tracte i no discriminació de les parts durant la mediació.

Procés de mediació juvenil i els seus requisits previs professionals.

 • La diferència entre la controvèrsia i el conflicte.
 • La naturalesa dels conflictes.
 • El procés de mediació.
 • Diferència entre la mediació i altres mètodes de resolució de problemes.
 • Drets i obligacions de les parts implicades en la mediació.
 • El paper de l’autoconsciència i auto-reflexió en el procés de mediació.
 • Els tipus de personalitat en la mediació.

Les relacions professionals en la mediació juvenil.

 • Obligació de confidencialitat i responsabilitat en la mediació.
 • L’atmosfera de confiança i neutralitat en la mediació.
 • Competències i habilitats mediadores.
 • L’honestedat i la integritat personal durant la mediació.
 • Gestió de les emocions durant la mediació.
 • La intel·ligència emocional.
 • Cooperació en la mediació.

La comunicació eficaç en la mediació.

 • L’escolta activa i la comprensió.
 • Tipus de comunicació (agressiu, comunicació passiva, assertiva i manipulador).
 • Comunicació no verbal.
 • Tècnica de la comunicació no violenta.
 • Qüestionament eficaç en la mediació, els tipus de preguntes.
 • Creant un equilibri en la mediació.
 • Situacions especials durant les sessions de mediació.

L’eficàcia i la facilitació d’un acord.

 • La comunicació positiva en la mediació.
 • El paper del mediador juvenil en la creació de l’acord final.
 • Elements necessaris de l’acord final.
 • Creació d’un acord final.
 • Tancant el procés de mediació.
 • Seguiment en la mediació.

Aspectes diferencials de l’àmbit de la joventut.

 • La comunicació en l’àmbit de la joventut.
 • El camp de competència en l’àmbit de la joventut.
 • Característiques específiques en la mediació juvenil.

Treballant com un mediador juvenil.

 • La pràctica d’una professió com a treballador assalariat o autònom.
 • Gestionar l’activitat professional en la mediació juvenil.

Requisits

El curs està dirigit a tots els alumnes interessats en el tema personal o professionalment.

 • Persones que cotitzen per Règim General o Autònom.
 • Persones en situació d’atur: Aquest col·lectiu té l’accés limitat a aquest Pla de Formació, per la qual cosa no tindran garantida la seva plaça fins que portin la documentació presencialment al Centre de Formació i es comprovi que no s’excedeix la limitació estipulada per al Reial decret 694/2017, de 3 de juliol, pel qual es desplega la Llei 30/2015, de 9 de setembre, per la qual es regula el sistema de formació professional per a l’ocupació en l’àmbit laboral.
 • Els treballadors de l’Administració Pública no poden accedir al Pla de Formació Sectorial.

L’aula virtual no és una modalitat d’impartició, sinó un entorn d’aprenentatge on la persona tutora-formadora i la persona participant interactuen, de forma concurrent i en temps real, mitjançant un sistema de comunicació telemàtic de caràcter sincrònic.

La formació es realitzarà mitjançant plataforma informàtica: Google Classroom.

Per motius de seguretat i per garantir la participació activa, serà obligatori que els assistents al curs tinguin activada la webcam durant la realització del curs. En el cas contrari, el/la formador/a podrà expulsar al participant de la sala i del curs sense que això pugui motivar cap reclamació.
En el cas que no es disposi de webcam o es prevegi una incidència que no es permeti l’ús, és necessari comunicar-ho al centre.

Inscripció

El botó reserva permet reservar la teva plaça 48 hores a partir que li dónes al botó. Durant aquestes 48 hores has de formalitzar la inscripció al curs.

Com formalitzar la inscripció?

Per realitzar la inscripció és imprescindible portar complimentats i firmats l’Annex 1 i Annex 2, acompanyats de la següent documentació:

Si estàs en actiu

 • Fotocòpia del DNI en vigor
 • Fotocòpia de la última nòmina sencera on aparegui la següent informació: Núm. de Seguretat Social del treballador, Núm. de Seguretat Social de l’empresa i CIF de l’empresa

Si ets autònom

 • Fotocòpia del DNI en vigor
 • Fotocòpia de l’últim rebut d’autònoms

Si estàs a l’atur

 • Fotocòpia del DNI en vigor
 • Fotocòpia del DARDO actualitzat (document d’inscripció de sol·licitud de treball al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya)
 • Fotocòpia d’algun document on aparegui el Núm. d’afiliació a la Seguretat Social

Si estàs en situació d’ERTO

 • Fotocòpia del DNI en vigor
 • Fotocòpia del comunicat de l’empresa conforme s’aplica l’Expedient de Regulació Temporal d’Ocupació
 • Fotocòpia d’algun document on aparegui el Núm. d’afiliació a la Seguretat Social
 • Fotocòpia de la última nòmina sencera on aparegui la següent informació: Núm. de Seguretat Social del treballador, Núm. de Seguretat Social de l’empresa i CIF de l’empresa

Totes les fotocòpies separades i sense retallar.

On?

Ens pots avançar la inscripció per correu electrònic (formacio@foment.com), però és imprescindible fer-nos arribar l’original dels annexes, més la documentació detallada més amunt, per correu ordinari o postal, o bé portar-nos-ho presencialment al centre de formació (Consultar horari):

Avinguda de Francesc Cambó, 10 – 08003 Barcelona

Informació addicional

 • Lliurament d’un certificat d’aprofitament en finalitzar el curs
 • Accés al campus de l’alumne
 • Curs subvencionat pel Consorci de la Formació Contínua de Catalunya i el Servicio Público de Empleo Estatal

5/5 - (1 vote)

Deixar un comentari

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.