TipusCurs presencial
Durada45 Hores
Sol·licitar informaciómicrosoft-office-access-2019

El curs de Microsoft Access 2019 – Certificació MOS 500: Microsoft Access Expert de 45 hores que s’imparteix mitjançant aula virtual, et donarà els coneixements necessaris per a la utilització professional de l’eina Microsoft Access2019.

Aquest curs es desenvoluparà mitjançant aula virtual, utilitzant la plataforma Google Classroom i hi haurà una sessió presencial a les nostres instal·lacions que serà el dia d’inici del curs.

Encara que l’edició del curs posi curs complet, et recomanem que et passis pel centre a portar tota la documentació. Les llistes d’espera són efectives i reals i les utilitzem per cobrir les baixes que s’ocasionen habitualment.

Per accedir a aquest curs has de fer una prova de nivell

Presentación

Requisits

Informació

Objectius generals del curs

 • Adquirir les capacitats per crear i mantenir objectes d’una base de dades d’Access; incloses taules, relacions, formularis d’entrada de dades, informes multi-nivell i consultes multi-taules

Contingut general del curs

Explorar l’entorn Access

 • Iniciar Access i treballar amb bases de dades
 • Obrir bases de dades
 • Utilitzar el panell de navegació
 • Opcions de Desar i Exportar
 • Desar una base de dades com una plantilla
 • Configurar les opcions d’Access

Construir taules

 • Definir taules d’Access
 • Modificar els camps d’una taula
 • Utilitzar camps d’inici ràpid
 • Utilitzar elements d’aplicació
 • Importar taules des d’altres bases de dades
 • Adjuntar registres a una taula
 • Importar dades com una taula vinculada
 • Treballar a la Vista full de dades
 • Manipular un full de dades
 • Imprimir registres d’un full de dades
 • Regles de validació
 • Relacions i claus de taula
 • Claus foranes
 • Crear camps de cerca
 • Treballar amb dades relacionades

Recuperar les dades que desitgi

 • Buscar registres
 • Ordenar registres
 • Filtrar per selecció
 • Filtre per formulari
 • Crear una consulta de selecció a la Vista de disseny
 • Crear una consulta de selecció a l’Assistent per a consultes
 • Modificar consultes
 • Crear consultes de diverses taules
 • Crear combinacions en una consulta
 • Agregar criteris a les consultes
 • Afegir camps calculats a una consulta
 • Utilitzar el Generador d’expressions
 • Agrupar i resumir dades de les consultes
 • Crear consultes de paràmetres
 • Utilitzar lògica condicional en una consulta
 • Crear consultes d’actualització
 • Crear consultes per crear taules
 • Crear consultes per annexar
 • Crear consultes d’eliminació
 • Crear consultes de referències creuades

Treballar amb formularis

 • Crear formularis usant les Eines automatitzades per a formularis
 • Usar l’Assistent per a formularis
 • Crear formularis des de zero
 • Modificar formularis
 • Treballar amb presentacions
 • Treballar amb un formulari a la Vista de disseny
 • Posicionar controls de formulari
 • Crear formularis usant Elements d’aplicació
 • Eliminar formularis
 • Alinear i canviar la mida de controls
 • Afegir un control de subformulari
 • Crear manualment i vincular un subformulari
 • Realitzar formularis fàcils d’usar
 • Validar entrada de dades als formularis
 • Treballar amb fonts, fons i imatges
 • Donar format als formularis per imprimir
 • Formularis de navegació

Dissenyar informes

 • Usar l’eina informe
 • Crear un informe usant l’Assistent per a informes
 • Crear informes des de zero
 • Les propietats Origen del registre i Origen del control
 • Treballar amb informes
 • Afegir controls des de la Cinta d’opcions
 • Afegir càlculs als informes
 • Afegir nivells d’agrupament amb el menú d’accessos directes
 • Usar el panell Agrupació, ordre i total
 • Treballar amb la mida de paper, l’orientació i l’amplada de l’informe
 • Donar format a informes en diverses columnes
 • Capçaleres i peus d’informes
 • Treballar amb colors
 • Aplicar un tema
 • Opcions de sortida de l’informe

Protecció, manteniment i administració de bases de dades

 • Maneres d’obertura per a bases de dades
 • Recuperar dades des d’una còpia de seguretat
 • Compactar i reparar
 • Establir opcions d’inici
 • Dependències d’objecte i eliminar objectes de base de dades
 • Treballar amb bases de dades dividides

Requisits

Els participants hauran de complir com a mínim alguns dels següents requisits:

 • Títol de Batxillerat o equivalent
 • Títol de Tècnic Superior (FP Grau Superior) o equivalent
 • Haver superat la prova d’accés a Cicles Formatius de Grau Superior
 • Haver superat qualsevol prova oficial d’accés a la universitat
 • Certificat de professionalitat de nivell 3
 • Títol de Grau o equivalent
 • Títol de Postgrau (Màster) o equivalent
 • Altres acreditacions/titulacions: Proves de competència de Nivell 3

No es requereix experiència professional.
Quan l’aspirant no disposi de l’acreditació o titulació requerida demostrarà els coneixements i competències suficients a través d’una prova competencial.
El curs està dirigit a tots els alumnes interessats en el tema personal o professionalment.

 • Persones que cotitzen per Règim General o Autònom.
 • Persones en situació d’atur: Aquest col·lectiu té l’accés limitat a aquest Pla de Formació, per la qual cosa no tindran garantida la seva plaça fins que portin la documentació presencialment al Centre de Formació i es comprovi que no s’excedeix la limitació estipulada per al Reial decret 694/2017, de 3 de juliol, pel qual es desplega la Llei 30/2015, de
  9 de setembre, per la qual es regula el sistema de formació professional per a l’ocupació en l’àmbit laboral.

L’aula virtual no és una modalitat d’impartició, sinó un entorn d’aprenentatge on la persona tutora-formadora i la persona participant interactuen, de forma concurrent i en temps real, mitjançant un sistema de comunicació telemàtic de caràcter sincrònic.

La formació es realitzarà mitjançant plataforma informàtica: Google Classroom.

Per motius de seguretat i per garantir la participació activa, serà obligatori que els assistents al curs tinguin activada la webcam durant la realització del curs. En el cas contrari, el/la formador/a podrà expulsar al participant de la sala i del curs sense que això pugui motivar cap reclamació.
En el cas que no es disposi de webcam o es prevegi una incidència que no es permeti l’ús, és necessari comunicar-ho al centre.

Inscripció

El botó reserva permet reservar la teva plaça 48 hores a partir que li dónes al botó. Durant aquestes 48 hores has de formalitzar la inscripció al curs.

Com formalitzar la inscripció?

Per realitzar la inscripció és imprescindible portar complimentats i firmats l’Annex 1 i Annex 2, acompanyats de la següent documentació:

Si estàs en actiu

 • Fotocòpia del DNI en vigor
 • Fotocòpia de la última nòmina sencera on aparegui la següent informació: Núm. de Seguretat Social del treballador, Núm. de Seguretat Social de l’empresa i CIF de l’empresa

Si ets autònom

 • Fotocòpia del DNI en vigor
 • Fotocòpia de l’últim rebut d’autònoms

Si estàs a l’atur

 • Fotocòpia del DNI en vigor
 • Fotocòpia del DARDO actualitzat (document d’inscripció de sol·licitud de treball al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya)
 • Fotocòpia d’algun document on aparegui el Núm. d’afiliació a la Seguretat Social

Si estàs en situació d’ERTO

 • Fotocòpia del DNI en vigor
 • Fotocòpia del comunicat de l’empresa conforme s’aplica l’Expedient de Regulació Temporal d’Ocupació
 • Fotocòpia d’algun document on aparegui el Núm. d’afiliació a la Seguretat Social
 • Fotocòpia de la última nòmina sencera on aparegui la següent informació: Núm. de Seguretat Social del treballador, Núm. de Seguretat Social de l’empresa i CIF de l’empresa

Totes les fotocòpies separades i sense retallar.

On?

Ens pots avançar la inscripció per correu electrònic (formacio@foment.com), però és imprescindible fer-nos arribar l’original dels annexes, més la documentació detallada més amunt, per correu ordinari o postal, o bé portar-nos-ho presencialment al centre de formació (Consultar horari):

Avinguda de Francesc Cambó, 10 – 08003 Barcelona

Informació addicional

 • Lliurament d’un certificat d’aprofitament en finalitzar el curs
 • Accés al campus de l’alumne
 • Curs subvencionat pel Consorci de la Formació Contínua de Catalunya i el Servicio Público de Empleo Estatal

3.8/5 - (17 votes)

Deixar un comentari

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.