TipusCurs presencial
Durada45 Hores
Sol·licitar informaciómicrosoft-office-word-2019

El curs de Microsoft Word 2019 Nivell 1 – Certificació MOS: 100 Word Associate de 45 hores que s’imparteix en aula virtual , obtindràs els coneixements necessaris per a la utilització professional de l’eina Microsoft Word 2019.

Aquest curs es desenvoluparà mitjançant aula virtual, utilitzant la plataforma Google Classroom i hi haurà una sessió presencial a les nostres instal·lacions que serà el dia d’inici del curs.

Encara que l’edició del curs posi curs complet, et recomanem que et passis pel centre a portar tota la documentació. Les llistes d’espera són efectives i reals i les utilitzem per cobrir les baixes que s’ocasionen habitualment.

Per accedir a aquest curs has de fer una prova de nivell

Presentación

Requisits

Informació

Objectius generals del curs

 • Aplicar de les característiques principals de Word mitjançant la creació i edició de documents per a una varietat de finalitats i situacions.

Contingut general del curs

Introducció

 • Desplaçar-se al document
 • Treballar amb documents
 • Desar documents
 • Obrir un document

Manipular text

 • Canviar la vista
 • Seleccionar text
 • Treballar amb text
 • Utilitzar Tallar, Copiar i Enganxar
 • Buscar i reemplaçar elements

Aplicar format a text i paràgrafs

 • Aplicar format a caràcters
 • Canviar l’espaiat
 • Establir tabulacions
 • Utilitzar Copiar format
 • Aplicar format amb estils
 • Organitzar informació de llistes

Aplicar format per a documents per a impressió

 • Modificar la configuració de la pàgina
 • Inserir salts de pàgina
 • Treballar amb columnes
 • Crear encapçalaments i peus de pàgina
 • Treballar amb fons de documents

Distribuir documents

 • Revisar el vostre document
 • Navegar amb referències
 • Preparar documents per a impressió
 • Inspeccionar el vostre document
 • Compartir documents

Utilitzar taules

 • Inserir una taula
 • Modificar una taula
 • Usar estils de taula
 • Modificar cel·les
 • Convertir informació tabular
 • Ordenar dades

Treballar amb imatges i formes

 • Inserir imatges
 • Inserir captures de pantalla
 • Manipular imatges
 • Treballar amb Objectes de forma
 • Usar SmartArt
 • Inserir models 3D
 • Aplicar format a models 3D

Creació de referències i col·laboració en documents

 • Utilitzar notes al peu i notes al final
 • Inserir fonts de cites
 • Crear una taula de contingut
 • Treballar amb comentaris
 • Usar el control de canvis
 • Acceptar i rebutjar canvis

Requisits

Els participants hauran de complir com a mínim alguns dels següents requisits:

 • Títol de Batxillerat o equivalent
 • Títol de Tècnic Superior (FP Grau Superior) o equivalent
 • Haver superat la prova d’accés a Cicles Formatius de Grau Superior
 • Haver superat qualsevol prova oficial d’accés a la universitat
 • Certificat de professionalitat de nivell 3
 • Títol de Grau o equivalent
 • Títol de Postgrau (Màster) o equivalent
 • Altres acreditacions/titulacions: Proves de competència de Nivell 3

No es requereix experiència professional.
Quan l’aspirant no disposi de l’acreditació o titulació requerida demostrarà els coneixements i competències suficients a través d’una prova competencial.
El curs està dirigit a tots els alumnes interessats en el tema personal o professionalment.

 • Persones que cotitzen per Règim General o Autònom.
 • Persones en situació d’atur: Aquest col·lectiu té l’accés limitat a aquest Pla de Formació, per la qual cosa no tindran garantida la seva plaça fins que portin la documentació presencialment al Centre de Formació i es comprovi que no s’excedeix la limitació estipulada per al Reial decret 694/2017, de 3 de juliol, pel qual es desplega la Llei 30/2015, de
  9 de setembre, per la qual es regula el sistema de formació professional per a l’ocupació en l’àmbit laboral.

L’aula virtual no és una modalitat d’impartició, sinó un entorn d’aprenentatge on la persona tutora-formadora i la persona participant interactuen, de forma concurrent i en temps real, mitjançant un sistema de comunicació telemàtic de caràcter sincrònic.

La formació es realitzarà mitjançant plataforma informàtica: Google Classroom.

Per motius de seguretat i per garantir la participació activa, serà obligatori que els assistents al curs tinguin activada la webcam durant la realització del curs. En el cas contrari, el/la formador/a podrà expulsar al participant de la sala i del curs sense que això pugui motivar cap reclamació.
En el cas que no es disposi de webcam o es prevegi una incidència que no es permeti l’ús, és necessari comunicar-ho al centre.

Inscripció

El botó reserva permet reservar la teva plaça 48 hores a partir que li dónes al botó. Durant aquestes 48 hores has de formalitzar la inscripció al curs.

Com formalitzar la inscripció?

Per realitzar la inscripció és imprescindible portar complimentats i firmats l’Annex 1 i Annex 2, acompanyats de la següent documentació:

Si estàs en actiu

 • Fotocòpia del DNI en vigor
 • Fotocòpia de la última nòmina sencera on aparegui la següent informació: Núm. de Seguretat Social del treballador, Núm. de Seguretat Social de l’empresa i CIF de l’empresa

Si ets autònom

 • Fotocòpia del DNI en vigor
 • Fotocòpia de l’últim rebut d’autònoms

Si estàs a l’atur

 • Fotocòpia del DNI en vigor
 • Fotocòpia del DARDO actualitzat (document d’inscripció de sol·licitud de treball al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya)
 • Fotocòpia d’algun document on aparegui el Núm. d’afiliació a la Seguretat Social

Si estàs en situació d’ERTO

 • Fotocòpia del DNI en vigor
 • Fotocòpia del comunicat de l’empresa conforme s’aplica l’Expedient de Regulació Temporal d’Ocupació
 • Fotocòpia d’algun document on aparegui el Núm. d’afiliació a la Seguretat Social
 • Fotocòpia de la última nòmina sencera on aparegui la següent informació: Núm. de Seguretat Social del treballador, Núm. de Seguretat Social de l’empresa i CIF de l’empresa

Totes les fotocòpies separades i sense retallar.

On?

Ens pots avançar la inscripció per correu electrònic (formacio@foment.com), però és imprescindible fer-nos arribar l’original dels annexes, més la documentació detallada més amunt, per correu ordinari o postal, o bé portar-nos-ho presencialment al centre de formació (Consultar horari):

Avinguda de Francesc Cambó, 10 – 08003 Barcelona

Informació addicional

 • Lliurament d’un certificat d’aprofitament en finalitzar el curs
 • Accés al campus de l’alumne
 • Curs subvencionat pel Consorci de la Formació Contínua de Catalunya i el Servicio Público de Empleo Estatal

Rate this course

Deixar un comentari

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.