TipusCurs presencial
Durada25 Hores
Sol·licitar informació
Data18 Oct, 2024 - 12 Nov, 2024
Places lliures19Veure edicióneurociencia-creativitat

El curs de Neurociència i creativitat a l’activitat personal i professional de 25 hores té per objectiu desenvolupar la creativitat a partir de models, tècniques i estratègies que permeten millorar l’eficàcia i generar situacions d’innovació i de transformació personal i professional.

Encara que l’edició del curs posi curs complet, et recomanem que et passis pel centre a portar tota la documentació. Les llistes d’espera són efectives i reals i les utilitzem per cobrir les baixes que s’ocasionen habitualment.

Revisa la pestanya de Requisits per veure quins requisits d’accés té el curs

Presentació

Requisits

Informació

Objectius generals del curs

 • Identificar els processos i mecanismes en què es fonamenta la creativitat.
 • Definir habilitats per sincronitzar les emocions amb els diferents tipus de pensament i les grans funcions executives del cervell.

Contingut general del curs

Els fonaments de la creativitat

 • Explicació dels processos en què es basa la creativitat
  • Definició
  • Característiques de les persones creatives
  • Producte creatiu
  • Bases neuropsicològiques de la creativitat
  • Influència del medi i del context en la creativitat

Tècniques de creativitat centrada en les persones i les idees de valor

 • Aplicació del procés creatiu
  • Models del procés creatiu
  • Desenvolupament de projectes creatius
  • Implicació de les TIC en el procés creatiu
 • Relació del pensament creatiu i el pensament crític
  • Necessitat de desenvolupar en els alumnes la creativitat i el pensament crític
  • Relació en la creació d’equips cocreatius i sincronització d’emocions a l’equip

Requisits

Complir com a mínim alguns dels requisits següents:

 • Títol de batxiller o equivalent
 • Títol de Tècnic Superior (FP de Grau Superior) o equivalent
 • Haver superat la prova d’accés a Cicles Formatius de Grau superior.
 • Haver superat qualsevol prova oficial d’accés a la universitat
 • Certificat de Professionalitat de nivell 3.
 • Títol de Grau o equivalent
 • Títol de Postgrau (Màster) o equivalent

Quan l’alumnat no disposi de formació relacionada, demostrarà els coneixements i competències suficients per participar en el curs amb aprofitament mitjançant una prova competencial tipus test.

El curs està dirigit a tots els alumnes interessats en el tema personal o professionalment.

 • Persones que cotitzen per Règim General o Autònom.
 • Persones en situació d’atur: Aquest col·lectiu té l’accés limitat a aquest Pla de Formació, per la qual cosa no tindran garantida la seva plaça fins que portin la documentació presencialment al Centre de Formació i es comprovi que no s’excedeix la limitació estipulada per al Reial decret 694/2017, de 3 de juliol, pel qual es desplega la Llei 30/2015, de
  9 de setembre, per la qual es regula el sistema de formació professional per a l’ocupació en l’àmbit laboral.

Inscripció

El botó reserva permet reservar la teva plaça 48 hores a partir que li dónes al botó. Durant aquestes 48 hores has de formalitzar la inscripció al curs.

Com formalitzar la inscripció?

Per realitzar la inscripció és imprescindible portar complimentats i firmats l’Annex 1 i Annex 2, acompanyats de la següent documentació:

Si estàs en actiu

 • Fotocòpia del DNI en vigor
 • Fotocòpia de la última nòmina sencera on aparegui la següent informació: Núm. de Seguretat Social del treballador, Núm. de Seguretat Social de l’empresa i CIF de l’empresa

Si ets autònom

 • Fotocòpia del DNI en vigor
 • Fotocòpia de l’últim rebut d’autònoms

Si estàs a l’atur

 • Fotocòpia del DNI en vigor
 • Fotocòpia del DARDO actualitzat (document d’inscripció de sol·licitud de treball al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya)
 • Fotocòpia d’algun document on aparegui el Núm. d’afiliació a la Seguretat Social

Si estàs en situació d’ERTO

 • Fotocòpia del DNI en vigor
 • Fotocòpia del comunicat de l’empresa conforme s’aplica l’Expedient de Regulació Temporal d’Ocupació
 • Fotocòpia d’algun document on aparegui el Núm. d’afiliació a la Seguretat Social
 • Fotocòpia de la última nòmina sencera on aparegui la següent informació: Núm. de Seguretat Social del treballador, Núm. de Seguretat Social de l’empresa i CIF de l’empresa

Totes les fotocòpies separades i sense retallar.

On?

Ens pots avançar la inscripció per correu electrònic (formacio@foment.com), però és imprescindible fer-nos arribar l’original dels annexes, més la documentació detallada més amunt, per correu ordinari o postal, o bé portar-nos-ho presencialment al centre de formació (Consultar horari):

Avinguda de Francesc Cambó, 10 – 08003 Barcelona

Informació addicional

 • Lliurament d’un certificat d’aprofitament en finalitzar el curs
 • Accés al campus de l’alumne
 • Curs subvencionat pel Consorci de la Formació Contínua de Catalunya i el Servicio Público de Empleo Estatal

4.4/5 - (5 votes)

Deixar un comentari

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.