TipusCurs presencial
Durada30 Hores
Sol·licitar informaciónomines

El curs de Nòmines i Seguretat Social I de 30 hores té per objectiu identificar les parts integrants d’un contracte de treball i les clàusules que el componen, així com confeccionar nòmines i aplicar la cotització a la Seguretat Social.

Encara que l’edició del curs posi curs complet, et recomanem que et passis pel centre a portar tota la documentació. Les llistes d’espera són efectives i reals i les utilitzem per cobrir les baixes que s’ocasionen habitualment.

Revisa la pestanya de Requisits per veure quins requisits d’accés té el curs

Presentació

Requisits

Informació

Objectius generals del curs

 • Identificar les diferents parts d’un contracte de treball i el procediment d’afiliació a la Seguretat Social.
 • Calcular el salari i la cotització a la Seguretat Social, així com confeccionar nòmines

Contingut general del curs

Contracte de treball i afiliació a la seguretat social

 • Descripció del contracte de treball.
  • Definició.
  • Objecte i característiques.
  • Requisits.
  • Clàusules d’un contracte de treball.
 • Explicació de l’afiliació a la seguretat social.
  • Sistema RED.
  • Parts d’alta, baixa i variacions de dades a la Seguretat Social.

Salari i cotització a la Seguretat Social.

 • Descripció del rebut de salari.
  • Definició de salari.
  • Salari i la seva regulació legal.
  • Full de salari com a element de prova.
  • Definició del model oficial del full de salari i els seus apartats.
 • Elaboració de Nòmines
  • Nòmina bàsica.
  • Nòmines per a treballadors mensuals i diaris.
  • Hores extres.
  • Liquidacions i indemnitzacions en diferents supòsits.
 • Explicació de la cotització a la Seguretat Social.
  • Cotitzacions a la Seguretat Social i importància.
  • Càlcul de les bases de cotització.
  • Aportació de l’empresa a la Seguretat Social i el model oficial de nòmina.
  • Butlletins de Cotització a la SS. RLC i RNT.

Requisits

Complir com a mínim alguns dels següents requisits:

 • Certificat de professionalitat nivell 1
 • Títol Professional Bàsic (FP Bàsica)
 • Títol de Graduat en Educació Secundaria Obligatòria (ESO) o equivalent
 • Títol de Tècnic (FP Grau Mig) o equivalent
 • Certificat de Professionalitat de nivell 2
 • Haver superat la prova d’accés a Cicles Formatius de Grau Mig
 • Haver superat qualsevol prova oficial d’accés a la universitat

Quan l´aspirant no disposi de l’acreditació o titulació requerida demostrarà els coneixements i competències suficients a través d’una prova competencial.

El curs està dirigit a tots els alumnes interessats en el tema personal o professionalment.

 • Persones que cotitzen per Règim General o Autònom.
 • Persones en situació d’atur: Aquest col·lectiu té l’accés limitat a aquest Pla de Formació, per la qual cosa no tindran garantida la seva plaça fins que portin la documentació presencialment al Centre de Formació i es comprovi que no s’excedeix la limitació estipulada per al Reial decret 694/2017, de 3 de juliol, pel qual es desplega la Llei 30/2015, de
  9 de setembre, per la qual es regula el sistema de formació professional per a l’ocupació en l’àmbit laboral.

Inscripció

El botó reserva permet reservar la teva plaça 48 hores a partir que li dónes al botó. Durant aquestes 48 hores has de formalitzar la inscripció al curs.

Com formalitzar la inscripció?

Per realitzar la inscripció és imprescindible portar complimentats i firmats l’Annex 1 i Annex 2, acompanyats de la següent documentació:

Si estàs en actiu

 • Fotocòpia del DNI en vigor
 • Fotocòpia de la última nòmina sencera on aparegui la següent informació: Núm. de Seguretat Social del treballador, Núm. de Seguretat Social de l’empresa i CIF de l’empresa

Si ets autònom

 • Fotocòpia del DNI en vigor
 • Fotocòpia de l’últim rebut d’autònoms

Si estàs a l’atur

 • Fotocòpia del DNI en vigor
 • Fotocòpia del DARDO actualitzat (document d’inscripció de sol·licitud de treball al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya)
 • Fotocòpia d’algun document on aparegui el Núm. d’afiliació a la Seguretat Social

Si estàs en situació d’ERTO

 • Fotocòpia del DNI en vigor
 • Fotocòpia del comunicat de l’empresa conforme s’aplica l’Expedient de Regulació Temporal d’Ocupació
 • Fotocòpia d’algun document on aparegui el Núm. d’afiliació a la Seguretat Social
 • Fotocòpia de la última nòmina sencera on aparegui la següent informació: Núm. de Seguretat Social del treballador, Núm. de Seguretat Social de l’empresa i CIF de l’empresa

Totes les fotocòpies separades i sense retallar.

On?

Ens pots avançar la inscripció per correu electrònic (formacio@foment.com), però és imprescindible fer-nos arribar l’original dels annexes, més la documentació detallada més amunt, per correu ordinari o postal, o bé portar-nos-ho presencialment al centre de formació (Consultar horari):

Avinguda de Francesc Cambó, 10 – 08003 Barcelona

Informació addicional

 • Lliurament d’un certificat d’aprofitament en finalitzar el curs
 • Accés al campus de l’alumne
 • Curs subvencionat pel Consorci de la Formació Contínua de Catalunya i el Servicio Público de Empleo Estatal

3.6/5 - (27 votes)

Deixar un comentari

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.