TipusCurs presencial
Durada30 Hores
Sol·licitar informació
Data24 Oct, 2024 - 26 Nov, 2024
Places lliures19Properamentnóminas y seguridad social - nòmines i seguretat social

El curs de Nòmines i Seguretat Social II de 30 hores té per objectiu confeccionar nòmines amb supòsits avançats i identificar els tipus de prestacions a la Seguretat Social, els tipus d’extincions del contracte i les liquidacions, així com el paper de l’Administració i altres organismes en la gestió laboral de l’empresa.

Aquest curs es desenvoluparà mitjançant aula virtual, utilitzant la plataforma Google Classroom i hi haurà una sessió presencial a les nostres instal·lacions que s’especificarà el dia d’inici del curs.

Encara que l’edició del curs posi curs complet, et recomanem que et passis pel centre a portar tota la documentació. Les llistes d’espera són efectives i reals i les utilitzem per cobrir les baixes que s’ocasionen habitualment.

Revisa la pestanya de Requisits per veure quins requisits d’accés té el curs

Presentació

Requisits

Informació

Objectius generals del curs

 • Analitzar la relació de l’empresa amb l’Administració i altres organismes per a la gestió de les nòmines i la Seguretat Social.
 • Confeccionar nòmines tenint en compte variables i supòsits avançats.
 • Identificar les diferents prestacions de la Seguretat Social que poden afectar la nòmina.
 • Identificar els diferents tipus d’extinció de la relació laboral i gestionar liquidacions de saldo i liquidació.
 • Identificar les aplicacions informàtiques per a la gestió del personal

Contingut general del curs

L’empresa i l’Administració

 • Anàlisi de la relació de l’empresa amb l’Administració en la gestió laboral de les persones treballadores.
  • Relació entre l’empresa i la Seguretat Social.
  • Règim general de la Seguretat Social.
  • Règim especial de les persones treballadores per compte propi.
  • Inscripció de l’empresa a la Seguretat Social.
  • Diferenciació entre Mútues d’AT i MP.
  • Definició del calendari laboral.

Gestió avançada de nòmines

 • Confecció de nòmines amb suposats avançats.
  • Hores extres estàndard i per força major.
  • Incapacitat Temporal derivada de contingències comunes.
  • Incapacitat Temporal derivada de contingències professionals.
  • Retribucions en espècies.
  • Retribució flexible.
  • Nòmines a temps parcial.

Prestacions de la Seguretat Social

 • Anàlisi de les prestacions del sistema de la Seguretat Social que afecten la nòmina.
  • Malaltia Comuna.
  • Accident no laboral.
  • Accident de Treball.
  • Malaltia Professional.
  • Accident in itinere.
  • Altres supòsits.

Extinció de la relació laboral

 • Descripció de l’extinció de la relació laboral.
  • Tipus d’extincions de la relació laboral.
  • Efectes dels diferents tipus de relació laboral.
  • Indemnitzacions per acomiadament i fi de contracte.
  • Gestió de liquidacions de saldo i liquidació.
  • Vacances, indemnitzacions, manca de preavís, pagues extres.

Aplicacions informàtiques per a la gestió del personal

 • Anàlisi d’aplicacions informàtiques per a la gestió del personal.
  • Programes de gestió laboral.
  • Aplicabilitat del programa a la gestió laboral.

Requisits

Complir com a mínim alguns dels següents requisits:

 • Certificat de professionalitat nivell 1
 • Títol Professional Bàsic (FP Bàsica)
 • Títol de Graduat en Educació Secundaria Obligatòria (ESO) o equivalent
 • Títol de Tècnic (FP Grau Mig) o equivalent
 • Certificat de Professionalitat de nivell 2
 • Haver superat la prova d’accés a Cicles Formatius de Grau Mig
 • Haver superat qualsevol prova oficial d’accés a la universitat

Quan l´aspirant no disposi de l’acreditació o titulació requerida demostrarà els coneixements i competències suficients a través d’una prova competencial.

El curs està dirigit a tots els alumnes interessats en el tema personal o professionalment.

 • Persones que cotitzen per Règim General o Autònom.
 • Persones en situació d’atur: Aquest col·lectiu té l’accés limitat a aquest Pla de Formació, per la qual cosa no tindran garantida la seva plaça fins que portin la documentació presencialment al Centre de Formació i es comprovi que no s’excedeix la limitació estipulada per al Reial decret 694/2017, de 3 de juliol, pel qual es desplega la Llei 30/2015, de
  9 de setembre, per la qual es regula el sistema de formació professional per a l’ocupació en l’àmbit laboral.

L’aula virtual no és una modalitat d’impartició, sinó un entorn d’aprenentatge on la persona tutora-formadora i la persona participant interactuen, de forma concurrent i en temps real, mitjançant un sistema de comunicació telemàtic de caràcter sincrònic.

La formació es realitzarà mitjançant plataforma informàtica: Google Classroom.
Per seguir correctament les classes, és necessari que compleixeis aquests requisits:

aual-virtual-CAT

Per motius de seguretat i per garantir la participació activa, serà obligatori que els assistents al curs tinguin activada la webcam durant la realització del curs. En el cas contrari, el/la formador/a podrà expulsar al participant de la sala i del curs sense que això pugui motivar cap reclamació.
En el cas que no es disposi de webcam o es prevegi una incidència que no es permeti l’ús, és necessari comunicar-ho al centre.

Inscripció

El botó reserva permet reservar la teva plaça 48 hores a partir que li dónes al botó. Durant aquestes 48 hores has de formalitzar la inscripció al curs.

Com formalitzar la inscripció?

Per realitzar la inscripció és imprescindible portar complimentats i firmats l’Annex 1 i Annex 2, acompanyats de la següent documentació:

Si estàs en actiu

 • Fotocòpia del DNI en vigor
 • Fotocòpia de la última nòmina sencera on aparegui la següent informació: Núm. de Seguretat Social del treballador, Núm. de Seguretat Social de l’empresa i CIF de l’empresa

Si ets autònom

 • Fotocòpia del DNI en vigor
 • Fotocòpia de l’últim rebut d’autònoms

Si estàs a l’atur

 • Fotocòpia del DNI en vigor
 • Fotocòpia del DARDO actualitzat (document d’inscripció de sol·licitud de treball al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya)
 • Fotocòpia d’algun document on aparegui el Núm. d’afiliació a la Seguretat Social

Si estàs en situació d’ERTO

 • Fotocòpia del DNI en vigor
 • Fotocòpia del comunicat de l’empresa conforme s’aplica l’Expedient de Regulació Temporal d’Ocupació
 • Fotocòpia d’algun document on aparegui el Núm. d’afiliació a la Seguretat Social
 • Fotocòpia de la última nòmina sencera on aparegui la següent informació: Núm. de Seguretat Social del treballador, Núm. de Seguretat Social de l’empresa i CIF de l’empresa

Totes les fotocòpies separades i sense retallar.

On?

Ens pots avançar la inscripció per correu electrònic (formacio@foment.com), però és imprescindible fer-nos arribar l’original dels annexes, més la documentació detallada més amunt, per correu ordinari o postal, o bé portar-nos-ho presencialment al centre de formació (Consultar horari):

Avinguda de Francesc Cambó, 10 – 08003 Barcelona

Informació addicional

 • Lliurament d’un certificat d’aprofitament en finalitzar el curs
 • Accés al campus de l’alumne
 • Curs subvencionat pel Consorci de la Formació Contínua de Catalunya i el Servicio Público de Empleo Estatal

3.5/5 - (59 votes)

Deixar un comentari

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.