TipusCurs presencial
Durada30 Hores
Sol·licitar informaciónóminas y seguridad social - nòmines i seguretat social

El curs de Nòmines i Seguretat Social de 100 hores que s’imparteix a Barcelona i/o a altres centres detallats en el lloc d’impartició de cada edició del curs,, et proporcionarà els coneixements i habilitats pràctiques necessàries per confeccionar nòmines en tots els supòsits que puguin donar-se en l’empresa així com l’elaboració d’assegurances socials i contractes de les últimes reformes operades.
Aquesta informació correspon a un itinerari formatiu englobat en els següents cursos: NÒMINES I SEGURETAT SOCIAL, NÒMINES I SEGURETAT SOCIAL II i NÒMINES I SEGURETAT SOCIAL NIVELL AVANÇAT. Per realitzar la inscripció a aquest itinerari ens hauràs de portar un joc de còpies i fulls d’inscripció (veure pestanya d’informació) per a cada curs.

Presentació

Requisits

Informació

Objectius generals del curs

 • Saber confeccionar un contracte de treball i el càlcul d’ una aplicació Comprendre la relació entre salari i treball.
 • Conèixer l’estructura salarial i extrasalarial del conveni col·lectiu de referència
 • Identificar la utilitat del full de salari
 • Conèixer els diferents apartats del full de salari
 • Confeccionar nòmines amb diferents supòsits
 • Distingir els elements específics de salari en diferents situacions (incapacitat temporal, accidents de treball, liquidacions i indemnitzacions, etc.)
 • Comprendre la relació entre salari i cotització a la Seguretat Social
 • Calcular bases de cotització a la Seguretat Social
 • Reconèixer el cost patronal de la Seguretat Social. TC1 i TC2
 • Identificar les diferents parts dels documents de cotització a la Seguretat Social
 • Conèixer els elements del contracte de treball que es traslladen a les nòmines
 • Desenvolupar l’activitat laboral en el àmbit de la gestió administrativa
 • Dominar la confecció de tramitar nòmines
 • Reconèixer els elements clau del full salarial i efectuar els processos de càlcul i tràmits adequats
 • Efectuar els procediments relatius a les obligacions amb la seguretat social i hisenda derivats de la relació laboral, complimentant i tramitant correctament tota la documentació
 • Analitzar les modalitats contractuals i la seva utilització
 • Conèixer tots els element relacionats amb la gestió de nomines i seguretat social i la seva documentació associada

Contingut general del curs

NÒMINES I SEGURETAT SOCIAL I

El contracte de treball

 • Definició
 • Objecte i característiques
 • Requisits

Afiliació a la seguretat social. Altes i baixes

 • Butlletins de cotització. TC1 i TC2
 • Elaboració i contingut

Rebut de salaris

 • El salari
 • Salari i la seva regulació legal
 • El full de salari com a element de prova
 • El model oficial de full de salari i els seus apartats

Nòmines

 • L’elaboració de la nòmina bàsica
 • Les hores extres, la incapacitat temporal i l’accident de treball i el seu reflex a la nòmina
 • Liquidacions i indemnitzacions en diferents supòsits

Cotització a la seguretat social

 • Les cotitzacions a la Seguretat Social i la seva importància
 • El càlcul de les bases de cotització
 • L’aportació de l’empresa a la Seguretat Social i el model oficial de nòmina
 • Els documents de cotització a la Seguretat Social

NÒMINES I SEGURETAT SOCIAL II I AVANÇADA

Gestió laboral

 • La gestió laboral què és?
 • Parts essencials de la gestió laboral

Règim general de la seguretat social

 • Què és el règim general de la seguretat social?
 • Característiques del Regim general de la seguretat social
 • Exclusions del regim general

Inscripció de l’empresa en la seguretat social. mútues patronals. llibres obligatoris

 • Inscripció de les empreses a la seguretat social passos a seguir
 • La mútues patronals, característiques i funcions
 • Els compliment de les empreses els llibres

El règim especial dels treballadors autònoms

 • Que es el regim general d’autònom
 • Cotitzacions al regim d’autònoms
 • Estatut dels autònoms: característiques en quant a les prestacions

Llibres obligatoris

 • El compliment de la norma en quant els llibres

El calendari laboral

 • Que es el calendari laboral
 • Especificacions i característiques del calendari laboral

La contractació de treballadors

 • Tipus de contractes
 • Contractes de durada indefinida
 • Contractes de temps determinat
 • Contractes formatius
 • Contractes a temps parcial
 • Altres modalitats contractuals

Enquadrament i afiliació a la seguretat social. altes i baixes

 • Mecanisme d’altes, gestió i documentació per el alta
 • Les baixes i els seus motius

Suspensió i extinció de la relació contractual. Acomiadaments

 • Suspensió característiques i efectes
 • Causes i tipus de suspensió
 • L’extinció de la relació laboral: definició de criteris
 • Classificació
 • Tipus i efectes
 • Liquidació i quitança

L’expedient del treballador

 • Que es el expedient del treballador en la gestió de nòmines i seguretat social
 • Informació i documentació que ha de contenir un expedient

Contractes bonificats

 • Tipologia de contractes bonificats
 • Les bonificacions

Tramitació

 • Organismes per la tramitació del conceptes salarials.
 • Terminis de tramitació i característiques de les mateixes

El salari i la seva composició: salari base, plus, complements, hores extres

 • El salari base, definició i característiques
 • Els plusos, tipologia
 • Els complements definició i classificació
 • Les hores extres

Elements de la cotització a la seguretat social: normativa reguladora, bases de cotització, tipus de cotització…

 • Elements bàsic de la cotització
 • Que es la base de cotització i com es calcula
 • Tipologia de cotitzacions

Liquidacions

 • L’extinció de la relació laboral: definició de criteris
 • Classificació
 • Tipus i efectes
 • Liquidació i quitança

Aplicacions informàtiques per a la gestió de personal

 • Exemples de programes de gestió de nomines i seguretat socials

Requisits

El curs està dirigit a tots els alumnes interessats en el tema personal o professionalment.

 • Persones que cotitzen per Règim General o Autònom.
 • Persones en situació d’atur: Aquest col·lectiu té l’accés limitat a aquest Pla de Formació, per la qual cosa no tindran garantida la seva plaça fins que portin la documentació presencialment al Centre de Formació i es comprovi que no s’excedeix la limitació estipulada per al Reial decret 694/2017, de 3 de juliol, pel qual es desplega la Llei 30/2015, de
  9 de setembre, per la qual es regula el sistema de formació professional per a l’ocupació en l’àmbit laboral.
 • Els treballadors de l’Administració Pública no poden accedir a aquest Pla de Formació.

Inscripció

El botó reserva permet reservar la teva plaça 48 hores a partir que li dónes al botó. Durant aquestes 48 hores has de formalitzar la inscripció al curs.

Com formalitzar la inscripció?

Per realitzar la inscripció és imprescindible portar complimentats l’Annex 1 y Annex 2, acompanyats de la següent documentació:

Si estàs en actiu

 • Fotocòpia del DNI en vigor
 • Fotocòpia de la última nòmina sencera on aparegui la següent informació: Núm. de Seguretat Social del treballador, Núm. de Seguretat Social de l’empresa i CIF de l’empresa

Si ets autònom (freelance)

 • Fotocòpia del DNI en vigor
 • Fotocòpia de l’últim rebut d’autònoms

Si estàs a l’atur

 • Fotocòpia del DNI en vigor
 • Fotocòpia del DARDE actualitzat (document d’inscripció de sol·licitud de treball al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya)
 • Fotocòpia d’algun document on aparegui el Núm. d’afiliació a la Seguretat Social

Totes les fotocòpies separades i sense retallar.

On?

Avinguda de Francesc Cambó, 10 – 08003 Barcelona

Horari d’atenció al públic: de dilluns a divendres de 9:00h a 20:00h

Informació addicional

 • Lliurament d’un certificat d’aprofitament en finalitzar el curs
 • Accés al campus de l’alumne
 • Curs subvencionat pel Consorci de la Formació Contínua de Catalunya i el Servicio Público de Empleo Estatal

Nòmines i Seguretat Social
3.3 (65.33%) 15 votos

Deixar un comentari

Aquest lloc utilitza Akismet per reduir el correu brossa. Aprendre com la informació del vostre comentari és processada