TipusCurs presencial
Durada160 Hores
Sol·licitar informacióEl mòdul formatiu Operacions administratives comercials de 160 hores que s’imparteix a Barcelona i / o en altres centres detallats en el lloc d’impartició de cada edició del curs, podràs fer les gestions administratives del procés comercial.
Aquest mòdul pertany al certificat de professionalitat ADGD0308 – ACTIVITATS DE GESTIÓ ADMINSITRATIVA

Presentació

Requisits

Informació

Objectius generals del curs

 • Aplicar les tècniques de comunicació comercial en les operacions de compravenda, a través dels diferents canals de comercialització, atenent a criteris de qualitat de servei d’atenció al client.
 • Efectuar els processos de recollida, canalització i / o resolució de reclamacions, i seguiment de clients en els serveis postvenda.
 • Confeccionar els documents bàsics de les operacions de compravenda, utilitzant els mitjans informàtics o telemàtics, realitzant els càlculs necessaris i aplicant la legislació mercantil i fiscal vigent.
 • Aplicar mètodes de control d’existències, tenint en compte els principals sistemes de gestió de magatzem i les tipologies de productes i / o serveis, en diferents activitats empresarials.
 • Utilitzar aplicacions informàtiques de gestió comercial, magatzem i / o facturació, registrant la informació i obtenint la documentació requerida en les operacions de compra i venda.

Contingut general del curs

ATENCIÓ AL CLIENT EN EL PROCÉS COMERCIAL

Atenció al client en les operacions de compravenda.

 • El departament comercial
 • Procediment de comunicació comercial
 • Identificació del perfil psicològic dels diferents clients
 • Relació amb el client a través de diferents canals:
 • Criteris de qualitat en l’atenció al client: satisfacció del client.
 • Aplicació de la confidencialitat en l’atenció al client.

Comunicació d’informació comercial en els processos de compravenda.

 • El procés de compravenda com a comunicació
 • La venda telefònica

Adaptació de la comunicació comercial al Telemàrqueting.

 • Aspectes bàsics del Telemàrqueting
 • L’operativa general del teleoperador
 • Tècniques de venda
 • Tancament de la venda

Tramitació en els serveis de postvenda

Gestió administrativa del procés comercial

Tramitació administrativa del procediment d’operacions de compravenda convencional.

 • Selecció de proveïdors: Criteris de selecció.
 • Gestió administrativa del seguiment de clients
 • Identificació de documents bàsics
 • Confecció i emplenament de documentació administrativa en operacions de compravenda.
 • Identificació i càlcul comercial en les operacions de compra i venda
 • Confrontació de les dades dels documents formalitzats amb: els precedents, les dades proporcionades per clients-proveïdors
 • Tramitació i gestió de les incidències detectades en el procediment administratiu de compravenda
 • Aplicació de la normativa vigent en matèria d’actualització, seguretat i confidencialitat

Aplicació de la normativa mercantil i fiscal vigent en les operacions de compravenda

 • Legislació mercantil bàsica
 • Legislació fiscal bàsica
 • Legislació sobre IVA
 • Conceptes bàsics de Legislació mercantil i fiscal de la Unió Europea: directives comunitàries i operacions intracomunitàries

Gestió d’estocs i inventaris

 • Conceptes bàsics: existències, matèries primeres, embalatge, envasat i etiquetatge
 • Emmagatzematge: sistemes d’emmagatzematge, ubicació d’existències, anàlisi de la rotació
 • Procediment administratiu de la gestió de magatzem
 • Sistemes de gestió d’existències convencionals: característiques i aplicació pràctica
 • Control de qualitat en la gestió de magatzem
 • Els diferents sistemes de control de qualitat: aspectes bàsics

Aplicacions informàtiques de la gestió comercial

Utilització d’aplicacions de gestió en relació amb clients-proveïdors (CRM)

 • Actualització de fitxers d’informació
 • Tramitació administrativa de la informació de clients-proveïdors

Utilització d’aplicacions de gestió de magatzem

 • Generar els fitxers d’informació
 • Sistemes de gestió informàtica de magatzems

Utilització d’aplicacions informàtiques de gestió de la facturació

 • Generació de documents
 • Realització d’enllaços amb altres aplicacions informàtiques

Utilització d’eines d’aplicacions de gestió de la postvenda

 • Gestiona la informació obtinguda en la postvenda
 • Realitzar accions de fidelització
 • Gestió de queixes i reclamacions
 • Obtenció mitjançant aplicacions de gestió
 • Aplicació de sistemes de salvaguarda i protecció de la informació

Requisits

El curs està dirigit a tots els alumnes interessats en el tema personal o professionalment.

 • Persones que cotitzen com Règim General o Autònom
 • Persones en situació d’atur: Aquest col·lectiu té l’accés limitat a aquest Pla de Formació, per la qual cosa no tindran garantida la seva plaça fins que portin la documentació presencialment al Centre de Formació i es comprovi que no s’excedeix la limitació estipulada per al Reial decret 694/2017, de 3 de juliol, pel qual es desplega la Llei 30/2015, de
  9 de setembre, per la qual es regula el sistema de formació professional per a l’ocupació en l’àmbit laboral.

Donat que aquest curs pertany a un Certificat de Professionalitat, a més l’alumne haurà d’acreditar i demostrar algun dels següents requisits:

 • Estar en possessió del títol d’Educació Secundària Obligatòria (ESO)
 • Estar en possessió d’un certificat de professionalitat del mateix nivell del mòdul formatiu (nivell 2).
 • Estar en possessió d’un certificat de professionalitat de nivell 1 de la mateixa família
 • Complir el requisit acadèmic d’accés als cicles formatius de grau mig
 • Tenir superada la prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys.

Inscripció

El botó reserva permet reservar la teva plaça 48 hores a partir que li dónes al botó. Durant aquestes 48 hores has de formalitzar la inscripció al curs.

Com formalitzar la inscripció?

Per realitzar la inscripció és imprescindible portar complimentats l’Annex 1 i Annex 2, acompanyats de la següent documentació:

Si estás en situació de treballador/a desocupat/da

 • Fotocòpia del DNI en vigor
 • Fotocòpia del DARDE actualitzat (document d’inscripció de demanda de treball del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya)
 • Fotocòpia de qualsevol document on aparegui el Núm. d’afiliació a la Seguretat Social

Si estàs treballant

 • 2 Fotocòpias del DNI en vigor
 • Fotocòpia de la última nòmina sencera on aparegui la següent informació: Núm. de Seguretat Social del treballador, Núm. de Seguretat Social de l’empresa i CIF de l’empresa

I a més a més un d’aquests documents:

 • Còpia compulsada del títol d’Educació Secundària Obligatòria (ESO)
 • Còpia compulsada d’un certificat de professionalitat del mateix nivell del mòdul formatiu (nivell 2).
 • Còpia compulsada d’un certificat de professionalitat de nivell 1 de la mateixa família
 • Complir el requisit acadèmic d’accés als cicles formatius de grau mig
 • Tenir superada la prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys.

Totes les fotocòpies separades i sense retallar.

On?

Avinguda de Francesc Cambó, 10 – 08003 Barcelona

Horari d’atenció al públic: de dilluns a divendres de 9:00h a 20:00h

Informació addicional

 • Entrega d’un Certificat d’aprofitament al finalitzar el curs
 • Accés al campus de l’alumne
 • Curs subvencionat pel Consorci de la Formació Contínua de Catalunya i el Servicio Público de Empleo Estatal
 • Al finalitzar tot el Certificat Professional, amb pràctiques incloses, hauràs de fer els tràmits per obtenir el títol oficial

Deixar un comentari

Aquest lloc utilitza Akismet per reduir el correu brossa. Aprendre com la informació del vostre comentari és processada