TipusCurs presencial
Durada35 Hores
Sol·licitar informació
Data29 Sep, 2023 - 4 Nov, 2023
Places lliures2Veure edició
Data9 Nov, 2023 - 14 Dec, 2023
Places lliures4Veure ediciópower-bi

El curs de Power Bi · Business Intelligence de 35 hores que s’imparteix amb aula virtual, us permetrà conèixer l’eina Power Bi per transformar i analitzar dades en brut, a informació rellevant.

Aquest curs es desenvoluparà mitjançant aula virtual, utilitzant la plataforma Google Classroom i hi haurà una sessió presencial a les nostres instal·lacions que serà el dia d’inici del curs.

Encara que l’edició del curs posi curs complert, et recomanem que et passis pel centre a portar tota la documentació. Les llistes d’espera són efectives i reals i les utilitzem per cobrir les baixes que s’ocasionen habitualment.

Presentació

Requisits

Informació

Objectius generals del curs

 • Conèixer l’eina Power Bi per transformar i analitzar dades en brut, en informació rellevant. Creant quadres de comandament i informes que permetin la presa ràpida de decisions en diferents escenaris.
 • Connectar, modelar i explorar dades amb informes visuals per poder col·laborar, publicar i compartir.

Contingut general del curs

Introducció

 • Què és Power BI?
 • Descarregant Power BI
 • Interfície i components de Power BI
 • Casos d’ús

Obtenint dades

 • Introducció a Power BI Desktop
 • Instal·lació i posada en marxa
 • Connectant fonts de dades a Power BI Desktop
 • Vista Dades en Power BI Desktop
 • Filtrat de dades

Consultes en Power BI Desktop

 • Editor de Power Query Interfície
 • Tipus de Dades
 • Agrupar files
 • Crear columnes personalitzades
 • Dinamitzar columnes
 • Fórmules de consulta personalitzades
 • Condicionals

Modelatge de dades

 • Introducció a la modelització de dades
 • Utilitzar les relacions de dades
 • Crear columnes
 • Optimitzant models de dades
 • Crear taules
 • Configuració en estrella

Relacions en Power BI

 • Introducció a les relacions entre taules
 • Detecció automàtica de relacions
 • Creació de relacions manual
 • Edició de relacions i propietats

Introducció a DAX

 • Tipus i funcions
 • Columnes Calculades
 • Mesures
 • Context de filtre
 • Variables a expressions DAX
 • Funcions d’agregació
 • Funció CALCULATE
 • Intel·ligència de temps
 • Relacions de taules i DAX
 • Taules i filtrat

Visualitzacions

 • Introducció a la vista de dades
 • Crear i modificar visualitzacions simples
 • Gràfics columna, barra, donut…
 • Segmentació de dades Slicers
 • Matrius i taules
 • Modificar colors
 • Ombres i imatges

Visualitzacions de dades amb mapes

 • Introducció a les vistes amb mapes
 • Integració amb Bing Maps
 • Creació i ús de mapes coroplètics
 • Creació i ús de mapes de formes

Dashboards

 • Servei Power BI
 • Crear i configurar un Dashboard
 • Compartir Dashboards
 • Afegir widgets

Power BI i Excel

 • Introducció a les dades d’Excel en Power BI
 • Actualitzar dades d’Excel en Power BI
 • Importa Power View i Power Pivot a Power BI
 • Connectar Onedrive a Power BI

Publicar i Compartir

 • Publicar informes de Power BI
 • Exportar Dashboards
 • Republicar i refrescar les dades
 • Introducció a Power BI Mobile
 • Publicar en un web

Requisits

El curs està dirigit a tots els alumnes interessats en el tema personal o professionalment.

 • Persones que cotitzen per Règim General o Autònom.
 • Persones en situació d’atur: Aquest col·lectiu té l’accés limitat a aquest Pla de Formació, per la qual cosa no tindran garantida la seva plaça fins que portin la documentació presencialment al Centre de Formació i es comprovi que no s’excedeix la limitació estipulada per al Reial decret 694/2017, de 3 de juliol, pel qual es desplega la Llei 30/2015, de
  9 de setembre, per la qual es regula el sistema de formació professional per a l’ocupació en l’àmbit laboral.

L’aula virtual no és una modalitat d’impartició, sinó un entorn d’aprenentatge on la persona tutora-formadora i la persona participant interactuen, de forma concurrent i en temps real, mitjançant un sistema de comunicació telemàtic de caràcter sincrònic.

La formació es realitzarà mitjançant plataforma informàtica: Google Classroom.

Per motius de seguretat i per garantir la participació activa, serà obligatori que els assistents al curs tinguin activada la webcam durant la realització del curs. En el cas contrari, el/la formador/a podrà expulsar al participant de la sala i del curs sense que això pugui motivar cap reclamació.
En el cas que no es disposi de webcam o es prevegi una incidència que no es permeti l’ús, és necessari comunicar-ho al centre.

Inscripció

El botó reserva permet reservar la teva plaça 48 hores a partir que li dónes al botó. Durant aquestes 48 hores has de formalitzar la inscripció al curs.

Com formalitzar la inscripció?

Per realitzar la inscripció és imprescindible portar complimentats i firmats l’Annex 1 i Annex 2, acompanyats de la següent documentació:

Si estàs en actiu

 • Fotocòpia del DNI en vigor
 • Fotocòpia de la última nòmina sencera on aparegui la següent informació: Núm. de Seguretat Social del treballador, Núm. de Seguretat Social de l’empresa i CIF de l’empresa

Si ets autònom

 • Fotocòpia del DNI en vigor
 • Fotocòpia de l’últim rebut d’autònoms

Si estàs a l’atur

 • Fotocòpia del DNI en vigor
 • Fotocòpia del DARDO actualitzat (document d’inscripció de sol·licitud de treball al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya)
 • Fotocòpia d’algun document on aparegui el Núm. d’afiliació a la Seguretat Social

Si estàs en situació d’ERTO

 • Fotocòpia del DNI en vigor
 • Fotocòpia del comunicat de l’empresa conforme s’aplica l’Expedient de Regulació Temporal d’Ocupació
 • Fotocòpia d’algun document on aparegui el Núm. d’afiliació a la Seguretat Social
 • Fotocòpia de la última nòmina sencera on aparegui la següent informació: Núm. de Seguretat Social del treballador, Núm. de Seguretat Social de l’empresa i CIF de l’empresa

Totes les fotocòpies separades i sense retallar.

On?

Ens pots avançar la inscripció per correu electrònic (formacio@foment.com), però és imprescindible fer-nos arribar l’original dels annexes, més la documentació detallada més amunt, per correu ordinari o postal, o bé portar-nos-ho presencialment al centre de formació (Consultar horari):

Avinguda de Francesc Cambó, 10 – 08003 Barcelona

Informació addicional

 • Lliurament d’un certificat d’aprofitament en finalitzar el curs
 • Accés al campus de l’alumne
 • Curs subvencionat pel Consorci de la Formació Contínua de Catalunya i el Servicio Público de Empleo Estatal

Rate this course

Deixar un comentari

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.