TipusCurs presencial
Durada80 Hores
Sol·licitar informació
Data20 Apr, 2023 - 18 Jul, 2023
Places lliures10Veure edicióactic-intermedio

El curs de Preparació a ACTIC intermedi de 80 hores que s’imparteix a Barcelona i/o en altres centres detallats en el lloc d’impartició de cada edició del curs, t’ensenyarà a aplicar estratègies avançades de cerca, emmagatzematge i gestió d’informació digital per recuperar-la de manera eficaç i efectiva i a identificar problemes tècnics freqüents, aplicant solucions digitals de forma autònoma, utilitzant estratègies, fonaments i funcionalitats de la tecnologia digital actualitzades.

Encara que l’edició del curs posi curs complet, et recomanem que et passis pel centre a portar tota la documentació. Les llistes d’espera són efectives i reals i les utilitzem per cobrir les baixes que s’ocasionen habitualment.

A la finalització del curs podràs realitzat l’examen ACTIC. Tenim un alt percentatge d’aprovats!

Presentación

Requisits

Informació

Objectius generals del curs

 • Seleccionar els mecanismes i les estratègies més adequades per localitzar la informació segons els objectius de cerca i contrastar els resultats.
 • Planificar una estratègia personal de gestió, organització i recuperació de la informació configurant-hi un entorn de treball propi.
 • Ordenar dades i conjunt de dades de diferents fonts per facilitar la interpretació i millorar la qualitat de la informació recollida i expressar els resultats de forma visual per extreure’n fàcilment conclusions.
 • Identificar els fonaments principals de la tecnologia digital per utilitzar-la de manera autònoma, configurant les funcions avançades de les aplicacions i sistemes.
 • Analitzar dispositius i eines digitals, seleccionant les més adequades per adaptar-les a les necessitats personals i professionals.
 • Resoldre problemes tècnics freqüents i millorar el rendiment i la funcionalitat dels dispositius digitals i tecnològics, tot mostrant interès en l’actualització en competències digitals per aplicar les solucions més actuals.

Contingut general del curs

CERCA I GESTIÓ DE LA INFORMACIÓ DIGITAL (NIVELL INTERMEDI)

MÒDUL DE FORMACIÓ 1: ESTRATÈGIES A LA CERCA, SELECCIÓ I CONTRAST D’INFORMACIÓ EN EINES DIGITALS

Especificacions de les funcions avançades del navegador

 • Configuració avançada
 • Personalització
 • Extensions i complements
 • Sincronització
 • Instal·lació de certificats

Identificació de cercadors segons els objectius de la cerca

 • Cercadors generals
 • Cercadors especialitzats

Anàlisi dels paràmetres d’informació de qualitat

 • Autoria reconeguda
 • Fiabilitat de la font
 • Actualització
 • Presentació de la informació
 • Qualitat dels continguts

Utilització de paràmetres de cerca avançada

 • Idioma
 • Data de publicació/actualització
 • Utilització de booleans
 • País/regió.

MÒDUL DE FORMACIÓ 2: CONSOLIDACIÓ EN L’ORGANITZACIÓ DE LA INFORMACIÓ I LES DADES AMB EINES DIGITALS

Especificacions per a l’emmagatzematge de la informació en fitxers

 • Classificació en carpetes
 • Nomenclatura de fitxers i carpetes
 • Ordenació i emmagatzematge local o núvol
 • Mecanismes d’actualització i neteja d’arxius
 • Duplicació d’arxius
 • Eliminació arxius temporals i memòria cau

Aplicació de la sincronització de fitxers i aplicacions

 • Sincronització del navegador web
 • Emmagatzematge al núvol
 • Sincronització d’arxius

Ús de l’emmagatzematge al núvol

 • Permisos de les persones col·laboradores
 • Unitats compartides
 • Ordenació i nomenclatura d’arxius
 • Arxius accessibles sense connexió a Internet

Classificació i estructuració de dades amb eines genèriques i específiques

 • Fulls de càlcul
 • Bases de dades
 • Gestor d’adreces d’interès
 • Gestor de contactes
 • Control de despeses

MÒDUL DE FORMACIÓ 3: ANÀLISI, EXPLOTACIÓ I VISUALITZACIÓ DE DADES AMB FUNCIONALITATS COMPLEXES DE LES EINES DIGITALS

Estructuració de les dades numèriques per facilitar-ne l’anàlisi i la interpretació.

 • Combinació de fórmules i funcions
 • Expressió visual de dades
 • Integració de dades de diferents formats (CSV, XLS, XLM…)
 • Disseny de l’estructuració de les dades.

Elaboració de contingut digital per la recollida de dades

 • Enquestes
 • Formularis
 • Definició d’objectius
 • Tipologia de pregunta vinculada amb la tipologia de dades que cal obtenir.

Reutilització de dades de diferents fonts

 • Catàlegs
 • Dades obertes
 • Enquestes
 • Instruments de mesura

RESOLUCIÓ DE PROBLEMES A L’ENTORN DIGITAL (NIVELL INTERMEDI)

MÒDUL DE FORMACIÓ 1: FONAMENTS DE LA TECNOLOGIA DIGITAL

Maneig de la configuració bàsica dels dispositius digitals i tecnològics més comuns

 • Ordinadors
 • Perifèrics
 • Smartphones
 • Televisors
 • Assistents
 • Dispositius portables (wearables)

Maneig de la configuració principal dels sistemes operatius

 • Resolució de pantalla
 • Accessos directes
 • Aplicacions predeterminades
 • Administració de perifèrics
 • Memòria principal i secundàries.

Aplicacions de la connectivitat entre dispositius tecnològics

 • Wifi
 • Bluetooth
 • NFC
 • Altres dispositius amb o sense fils

Configuració duna xarxa domèstica bàsica amb els dispositius tecnològics més comuns

 • Nom de la xarxa sense fil
 • Contrasenya
 • Tipus de connexió de cada dispositiu

Identificació de les diferents tecnologies més avançades

 • Intel·ligència artificial
 • Blockchain
 • Bigdata
 • Altres tecnologies.

MÒDUL DE FORMACIÓ 2: ESTRATÈGIA D’APLICACIÓ DE SOLUCIONS DIGITALS

Actualització de les tendències tecnològiques segons les necessitats personals i professionals

 • Activitats de lleure i esport
 • Salut i protecció
 • Relacions personals i comunicació
 • Formació
 • Cerca de treball
 • Productivitat
 • Gestió del temps

Ús de gestions, tràmits i pagaments avançats en línia

 • Declaracions tributàries
 • Signatura i certificat digital
 • Pagament a través de serveis intermediaris
 • Banca electrònica

Utilització de les funcionalitats avançades de la geolocalització

 • Inserció de parades
 • Elecció de rutes alternatives
 • Consulta de l’estat del trànsit
 • Establiment de preferències per tipus de via
 • Àmplia informació al mapa.

Ús d’objectes quotidians connectats a Internet

 • Configuració i connexió
 • Consulta d’estat
 • Configuració atenent les necessitats personals

MÒDUL DE FORMACIÓ 3: ACTUALITZACIÓ DIGITAL I RESOLUCIÓ DE PROBLEMES TÈCNICS FREQÜENTS

Resolució de problemes tècnics freqüents a l’entorn digital

 • Problemes més comuns
 • Solucions aplicables
 • Solucions alternatives

Optimització del rendiment i les funcionalitats dels dispositius digitals més comuns.

 • Exposició de dubtes
 • Cerca de solucions en comunitats i fòrums

Selecció de la formació adequada en competències digitals per cobrir els dèficits.

 • Espais de formació
 • Espais d’autoformació

Requisits

Els participants hauran de complir com a mínim alguns dels següents requisits:

 • Certificat de professionalitat nivell 1
 • Títol Professional Bàsic (FP Bàsica)
 • Títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria (ESO) o equivalent
 • Títol de Tècnic (FP Grau Mitjà) o equivalent
 • Certificat de Professionalitat de nivell 2
 • Haver superat la prova d’accés a cicles formatius de grau Mitjà
 • Haver superat qualsevol prova oficial d’accés a la universitat

No es requereix experiència professional.
Quan l’aspirant no disposi de la de formació relacionada, demostrarà els coneixements i competències suficients per participar en el curs amb aprofitament mitjançant una prova competencial tipus test que valori de forma orientativa el nivell de competències digitals de l’alumnat. Aquesta prova avaluarà les competències que es descriuen al programa formatiu

 • Persones que cotitzen per Règim General o Autònom.
 • Persones en situació d’atur: Aquest col·lectiu té l’accés limitat a aquest Pla de Formació, per la qual cosa no tindran garantida la seva plaça fins que portin la documentació presencialment al Centre de Formació i es comprovi que no s’excedeix la limitació estipulada per al Reial decret 694/2017, de 3 de juliol, pel qual es desplega la Llei 30/2015, de
  9 de setembre, per la qual es regula el sistema de formació professional per a l’ocupació en l’àmbit laboral.

Inscripció

El botó reserva permet reservar la teva plaça 48 hores a partir que li dónes al botó. Durant aquestes 48 hores has de formalitzar la inscripció al curs.

Com formalitzar la inscripció?

Per realitzar la inscripció és imprescindible portar complimentats i firmats l’Annex 1 i Annex 2, acompanyats de la següent documentació:

Si estàs en actiu

 • Fotocòpia del DNI en vigor
 • Fotocòpia de la última nòmina sencera on aparegui la següent informació: Núm. de Seguretat Social del treballador, Núm. de Seguretat Social de l’empresa i CIF de l’empresa

Si ets autònom

 • Fotocòpia del DNI en vigor
 • Fotocòpia de l’últim rebut d’autònoms

Si estàs a l’atur

 • Fotocòpia del DNI en vigor
 • Fotocòpia del DARDO actualitzat (document d’inscripció de sol·licitud de treball al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya)
 • Fotocòpia d’algun document on aparegui el Núm. d’afiliació a la Seguretat Social

Si estàs en situació d’ERTO

 • Fotocòpia del DNI en vigor
 • Fotocòpia del comunicat de l’empresa conforme s’aplica l’Expedient de Regulació Temporal d’Ocupació
 • Fotocòpia d’algun document on aparegui el Núm. d’afiliació a la Seguretat Social
 • Fotocòpia de la última nòmina sencera on aparegui la següent informació: Núm. de Seguretat Social del treballador, Núm. de Seguretat Social de l’empresa i CIF de l’empresa

Totes les fotocòpies separades i sense retallar.

On?

Ens pots avançar la inscripció per correu electrònic (formacio@foment.com), però és imprescindible fer-nos arribar l’original dels annexes, més la documentació detallada més amunt, per correu ordinari o postal, o bé portar-nos-ho presencialment al centre de formació (Consultar horari):

Avinguda de Francesc Cambó, 10 – 08003 Barcelona

Informació addicional

 • Lliurament d’un certificat d’aprofitament en finalitzar el curs
 • Accés al campus de l’alumne
 • Curs subvencionat pel Consorci de la Formació Contínua de Catalunya i el Servicio Público de Empleo Estatal

Rate this course

Deixar un comentari

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.