TipusCurs presencial
Durada40 Hores
Sol·licitar informacióactic-intermedio

El curs de Preparació a ACTIC intermedi de 40 hores que s’imparteix a Barcelona i/o en altres centres detallats en el lloc d’impartició de cada edició del curs, t’ensenyarà a aplicar estratègies avançades de cerca, emmagatzematge i gestió d’informació digital per recuperar-la de manera eficaç i efectiva i a identificar problemes tècnics freqüents, aplicant solucions digitals de forma autònoma, utilitzant estratègies, fonaments i funcionalitats de la tecnologia digital actualitzades.

Encara que l’edició del curs posi curs complet, et recomanem que et passis pel centre a portar tota la documentació. Les llistes d’espera són efectives i reals i les utilitzem per cobrir les baixes que s’ocasionen habitualment.

A la finalització del curs podràs realitzat l’examen ACTIC. Tenim un alt percentatge d’aprovats!

Presentación

Requisits

Informació

Objectius generals del curs

 • Dissenyar i elaborar continguts digitals complexos de format variat, fent servir les funcionalitats bàsiques de les eines.
 • Elaborar continguts digitals i dissenys gràfics creatius amb la integració de continguts amb formats diversos fent servir les funcionalitats avançades de les eines.
 • Dissenyar i crear models simples per imprimir objectes 3D amb tecnologia digital.
 • Aplicar eines bàsiques de programació d’un sistema informàtic per resoldre problemes i tasques senzilles.
 • Identificar els fonaments principals de la tecnologia digital per utilitzar-la de manera autònoma, configurant les funcions avançades de les aplicacions i sistemes.
 • Analitzar dispositius i eines digitals, seleccionant les més adequades per adaptar-les a les necessitats personals i professionals.
 • Resoldre problemes tècnics freqüents i millorar el rendiment i la funcionalitat dels dispositius digitals i tecnològics, tot mostrant interès en l’actualització en competències digitals per aplicar les solucions més actuals.

Contingut general del curs

CREACIÓ DE CONTINGUTS DIGITALS (NIVELL INTERMEDI)

MÒDUL DE FORMACIÓ 1: CREACIÓ I EDICIÓ DE CONTINGUTS DIGITALS COMPLEXOS

Selecció de les aplicacions/programari per visualitzar, reproduir i editar

 • Associació extensió-programari.
 • Processadors de text/PDF
 • Visors/editors d’imatges
 • Reproductors/editors d’àudio
 • Reproductors/editors de vídeos
 • Canvis de formats

Execució de continguts complexos

 • Definició d’objectius i públic
 • Formats complexos: animacions, interaccions…

Identificació i aplicació de les opcions i funcionalitats avançades de les aplicacions

 • Fórmules
 • Correctors ortogràfics
 • Filtres
 • Hipervincles
 • Formes gràfiques
 • Ús de plantilles
 • Subtítols
 • Animacions

Identificació i aplicació de les funcions complexes per donar format a un document digital

 • Ús d’estils
 • Salts de plana / salts de secció
 • Numeració
 • Encapçalat / peu de pàgina
 • Inserció d’elements gràfics

MÒDUL DE FORMACIÓ 2: DISSENY, INTEGRACIÓ I REELABORACIÓ DE CONTINGUTS DIGITALS

Disseny i maquetació de continguts digitals per crear dissenys gràfics

 • Animacions
 • Interaccions
 • Transicions
 • Gràfics en moviment
 • Efectes especials

Selecció i avaluació de bancs i repositoris de continguts digitals

 • Bancs d’imatges
 • Biblioteca d’àudios (música i efectes sonors)
 • Bancs de vídeos i d’animacions
 • Ús de plantilles com: vídeos, infografies entre altres

Ús de funcionalitats avançades a partir de les característiques pròpies de les aplicacions i la integració de continguts diversos.

 • Treball per capes a l’edició d’imatges
 • Vinculació i inserció d’objectes
 • Realitat augmentada

MÒDUL DE FORMACIÓ 3: DISSENY I FABRICACIÓ D’OBJECTES SIMPLES AMB TECNOLOGIA DIGITAL

Desenvolupament d’un encàrrec de fabricació digital

 • Elecció del format segons tipologia de fabricació digital
 • Disseny del producte
 • Espais de creació i fabricació digital
 • Enviament de la informació i arxius per encarregar la fabricació digital

Manipulació d’objectes 3D disponibles a repositoris.

 • Repositoris d’objectes 3D
 • Elecció d’un model i descàrrega
 • Espais de producció digital disponibles

Disseny i creació de models simples amb aplicacions d’interfície senzilla

 • Programari disponible d’interfície senzilla
 • Propietats d´un disseny 3D
 • Formats i càrrega a la impressora
 • Impressió d’elements 3D

Manipulació inicial d’impressores 3D

 • Càrrega de fil
 • Escalfament del llit
 • Anivellació de la base
 • Impressió del model triat

MÒDUL DE FORMACIÓ 4: EINES BÀSIQUES DE PROGRAMACIÓ

Execució de modificacions senzilles en macros i blocs de codi

 • Incorporació de blocs de codis a una aplicació
 • Programació per blocs
 • Noves funcionalitats als programes: processador de textos, fulls de càlcul, presentacions, webs, blocs entre d’altres

Aplicació de canvis en un codi d’una aplicació externa

 • Modificació de paràmetres
 • Identificació del tipus de llenguatge i les seues característiques.
 • Personalització de format o contingut

Aplicació d’estructures bàsiques de programació

 • Elements interactius
 • Elements condicionals

RESOLUCIÓ DE PROBLEMES A L’ENTORN DIGITAL (NIVELL INTERMEDI)

MÒDUL DE FORMACIÓ 1: FONAMENTS DE LA TECNOLOGIA DIGITAL

Maneig de la configuració bàsica dels dispositius digitals i tecnològics més comuns

 • Ordinadors
 • Perifèrics
 • Smartphones
 • Televisors
 • Assistents
 • Dispositius portables (wearables)

Maneig de la configuració principal dels sistemes operatius

 • Resolució de pantalla
 • Accessos directes
 • Aplicacions predeterminades
 • Administració de perifèrics
 • Memòria principal i secundàries.

Aplicacions de la connectivitat entre dispositius tecnològics

 • Wifi
 • Bluetooth
 • NFC
 • Altres dispositius amb o sense fils

Configuració duna xarxa domèstica bàsica amb els dispositius tecnològics més comuns

 • Nom de la xarxa sense fil
 • Contrasenya
 • Tipus de connexió de cada dispositiu

Identificació de les diferents tecnologies més avançades

 • Intel·ligència artificial
 • Blockchain
 • Bigdata
 • Altres tecnologies.

MÒDUL DE FORMACIÓ 2: ESTRATÈGIA D’APLICACIÓ DE SOLUCIONS DIGITALS

Actualització de les tendències tecnològiques segons les necessitats personals i professionals

 • Activitats de lleure i esport
 • Salut i protecció
 • Relacions personals i comunicació
 • Formació
 • Cerca de treball
 • Productivitat
 • Gestió del temps

Ús de gestions, tràmits i pagaments avançats en línia

 • Declaracions tributàries
 • Signatura i certificat digital
 • Pagament a través de serveis intermediaris
 • Banca electrònica

Utilització de les funcionalitats avançades de la geolocalització

 • Inserció de parades
 • Elecció de rutes alternatives
 • Consulta de l’estat del trànsit
 • Establiment de preferències per tipus de via
 • Àmplia informació al mapa.

Ús d’objectes quotidians connectats a Internet

 • Configuració i connexió
 • Consulta d’estat
 • Configuració atenent les necessitats personals

MÒDUL DE FORMACIÓ 3: ACTUALITZACIÓ DIGITAL I RESOLUCIÓ DE PROBLEMES TÈCNICS FREQÜENTS

Resolució de problemes tècnics freqüents a l’entorn digital

 • Problemes més comuns
 • Solucions aplicables
 • Solucions alternatives

Optimització del rendiment i les funcionalitats dels dispositius digitals més comuns.

 • Exposició de dubtes
 • Cerca de solucions en comunitats i fòrums

Selecció de la formació adequada en competències digitals per cobrir els dèficits.

 • Espais de formació
 • Espais d’autoformació

SEGURETAT I CIVISME A L’ENTORN DIGITAL (NIVELL INTERMEDI)

MÒDUL DE FORMACIÓ 1: PROTECCIÓ DE SISTEMES, DISPOSITIUS I CONTINGUTS DIGITALS

Aplicació i configuració de mesures de protecció i seguretat de dispositius i sistemes digitals

 • Contrasenyes
 • Bloqueig de pantalla
 • Protecció de la comunicació
 • Actualització de les mesures

Aplicació i configuració de mesures de protecció i seguretat

 • Possibles vies d’infecció
 • Antivirus
 • Tallafocs
 • Actualització de les mesures

Aplicació de mesures de seguretat a continguts digitals

 • Sistema automatitzat de còpies de seguretat
 • Protecció contra accessos no autoritzats

MÒDUL DE FORMACIÓ 2: PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS I LA SEUA PRIVACITAT

Anàlisi de punts crítics en la protecció de les dades personals

 • Excés de sol·licituds de dades personals per utilitzar una aplicació.
 • Errors en el tractament de les dades: finalitats i període d’emmagatzematge
 • Sense informació disponible sobre l’accés, modificació i eliminació de dades
 • No compliment de la normativa de protecció de dades
 • Tractament de dades de menors i col·lectius vulnerables
 • Propostes de millora o actuacions necessàries

Aplicació del marc normatiu per protegir les dades personals i la privadesa en entorns digitals.

 • Característiques del marc normatiu
 • Formes d’aplicació

Aplicació de bones pràctiques de protecció de la identitat i privadesa

 • Configuració personalitzada de la privadesa en les eines i entorns digitals
 • Permisos de les aplicacions
 • Protecció de la privadesa dels continguts generats.

Execució de transaccions electròniques amb seguretat

 • Ús d’identificacions personals electròniques
 • Signatura digital
 • Identificació i actuació de casos sofisticats de suplantació d’identitat.

MÒDUL DE FORMACIÓ 3: PROTECCIÓ ACTIVA DE LA SALUT, EL BENESTAR I L’ENTORN.

Utilització de mesures d’ergonomia

 • Coneixement de les mesures d’ergonomia
 • Resolucions als problemes més comuns

Identificació i actuació davant dels riscos per a la salut

 • Desconnexió digital
 • Conductes addictives
 • Mal ús / abús
 • Mesures per prevenir els riscos

Identificació i actuació dels principals perills associats a continguts digitals

 • Detecció de continguts perjudicials
 • Detecció de males conductes per part d’altres usuaris
 • Accions de bloqueig
 • Denúncia a les xarxes socials
 • Protocols en cas de menors i col·lectius vulnerables.
 • Configuració de sistemes de control parental

Aplicació de mesures actives de protecció del medi ambient

 • Reparació
 • Reutilització i reciclatge
 • Estalvi energètic

MÒDUL DE FORMACIÓ 4: ESTRATÈGIES DE GESTIÓ DE LA IDENTITAT I PERFILS DIGITALS I ACTUACIÓ CÍVICA

Aplicació d’estratègies per optimitzar la seva empremta i reputació digital

 • Manteniment i protecció dels perfils i/o comptes d’usuari/a.
 • Compilació d’evidències
 • Egosurfing
 • Integració de la identitat digital en un portafoli lloc web personal

Aplicació i promoció d’actuacions cíviques a l’entorn digital

 • Ús de llicències i sistemes d’atribució segons els objectius.
 • Gestió adequada de crítiques i conflictes en espais socials digitals.
 • Contrast de les notícies enganyoses o de la informació no verídica

Requisits

Els participants hauran de complir com a mínim alguns dels següents requisits:

 • Certificat de professionalitat nivell 1
 • Títol Professional Bàsic (FP Bàsica)
 • Títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria (ESO) o equivalent
 • Títol de Tècnic (FP Grau Mitjà) o equivalent
 • Certificat de Professionalitat de nivell 2
 • Haver superat la prova d’accés a cicles formatius de grau Mitjà
 • Haver superat qualsevol prova oficial d’accés a la universitat

No es requereix experiència professional.
Quan l’aspirant no disposi de la de formació relacionada, demostrarà els coneixements i competències suficients per participar en el curs amb aprofitament mitjançant una prova competencial tipus test que valori de forma orientativa el nivell de competències digitals de l’alumnat. Aquesta prova avaluarà les competències que es descriuen al programa formatiu

 • Persones que cotitzen per Règim General o Autònom.
 • Persones en situació d’atur: Aquest col·lectiu té l’accés limitat a aquest Pla de Formació, per la qual cosa no tindran garantida la seva plaça fins que portin la documentació presencialment al Centre de Formació i es comprovi que no s’excedeix la limitació estipulada per al Reial decret 694/2017, de 3 de juliol, pel qual es desplega la Llei 30/2015, de
  9 de setembre, per la qual es regula el sistema de formació professional per a l’ocupació en l’àmbit laboral.

Inscripció

El botó reserva permet reservar la teva plaça 48 hores a partir que li dónes al botó. Durant aquestes 48 hores has de formalitzar la inscripció al curs.

Com formalitzar la inscripció?

Per realitzar la inscripció és imprescindible portar complimentats i firmats l’Annex 1 i Annex 2, acompanyats de la següent documentació:

Si estàs en actiu

 • Fotocòpia del DNI en vigor
 • Fotocòpia de la última nòmina sencera on aparegui la següent informació: Núm. de Seguretat Social del treballador, Núm. de Seguretat Social de l’empresa i CIF de l’empresa

Si ets autònom

 • Fotocòpia del DNI en vigor
 • Fotocòpia de l’últim rebut d’autònoms

Si estàs a l’atur

 • Fotocòpia del DNI en vigor
 • Fotocòpia del DARDO actualitzat (document d’inscripció de sol·licitud de treball al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya)
 • Fotocòpia d’algun document on aparegui el Núm. d’afiliació a la Seguretat Social

Si estàs en situació d’ERTO

 • Fotocòpia del DNI en vigor
 • Fotocòpia del comunicat de l’empresa conforme s’aplica l’Expedient de Regulació Temporal d’Ocupació
 • Fotocòpia d’algun document on aparegui el Núm. d’afiliació a la Seguretat Social
 • Fotocòpia de la última nòmina sencera on aparegui la següent informació: Núm. de Seguretat Social del treballador, Núm. de Seguretat Social de l’empresa i CIF de l’empresa

Totes les fotocòpies separades i sense retallar.

On?

Ens pots avançar la inscripció per correu electrònic (formacio@foment.com), però és imprescindible fer-nos arribar l’original dels annexes, més la documentació detallada més amunt, per correu ordinari o postal, o bé portar-nos-ho presencialment al centre de formació (Consultar horari):

Avinguda de Francesc Cambó, 10 – 08003 Barcelona

Informació addicional

 • Lliurament d’un certificat d’aprofitament en finalitzar el curs
 • Accés al campus de l’alumne
 • Curs subvencionat pel Consorci de la Formació Contínua de Catalunya i el Servicio Público de Empleo Estatal

Rate this course

Deixar un comentari

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.