TipusCurs presencial
Durada30 Hores
Sol·licitar informació
Data18 Sep, 2024 - 23 Oct, 2024
Places lliures16Veure edició
Data29 Oct, 2024 - 28 Nov, 2024
Places lliures8Veure edicióprimers-auxilis

El curs de Primers auxilis bàsics de 30 hores té com a objectiu identificar el procediment a seguir i les actuacions necessàries per auxiliar persones afectades per una situació d’emergència, tenint en compte la tipologia, el context on es produeix i les necessitats que cal atendre.

Encara que l’edició del curs posi curs complet, et recomanem que et passis pel centre a portar tota la documentació. Les llistes d’espera són efectives i reals i les utilitzem per cobrir les baixes que s’ocasionen habitualment.

Revisa la pestanya de Requisits per veure quins requisits d’accés té el curs

Presentació

Requisits

Informació

Objectius generals del curs

 • Identificar les cures bàsiques de primers auxilis davant de qualsevol emergència
 • Aplicar tècniques per auxiliar el pacient en situacions urgents i extremes, així com entendre’n les necessitats
 • Identificar les actuacions necessàries per efectuar reanimacions cardio-pulmonars

Contingut general del curs

Cures bàsiques

 • Definició de primers auxilis
  • Concepte de socorrisme i primers auxilis
  • Principis d’actuació
  • Terminologia clínica
  • Valoració primària i secundària de l’estat de l’accidentat
  • Contingut bàsic de la farmaciola d’urgències
  • Legislació en primers auxilis
  • Identificació de les lesions
  • Recursos necessaris i disponibles
  • Fases de la intervenció sanitària en emergència
  • Exploració de la víctima
 • Resum de com actuar davant dels traumatismes
  • Objectius
  • Aparell locomotor
  • Traumatismes
  • Crani-encefàlic
  • A la columna vertebral
  • Politraumatisme

Actuació davant de situacions extremes

 • Demostració de l’actuació davant d’hemorràgies
  • Definició i classificació
  • Hemorràgia interna
  • Hemorràgia externa
  • Xoc
 • Anàlisi de l’actuació davant de cremades
  • Pell
  • Cremades
 • Gestionar l’actuació davant d’intoxicacions
  • Conceptes generals en intoxicació
  • Per ingestió
  • Per inoculació
  • Per inhalació
  • Intoxicacions de substàncies concretes
  • Prevenció
  • Normes generals
 • Aplicació de l’actuació davant de ofegament
  • Accidents per immersió
  • Actuacions immediates
 • Distinció davant pèrdues de consciència
  • Lipotímia
  • Síncope
  • Cop de calor
 • Identificació de les actuacions especials de primers auxilis
  • Ansietat
  • Epilèpsia
  • Amputació
  • Mossegades i picades
 • Realització d’embenats
  • Embenats
  • Vendes
  • Tipus
  • Normes generals
  • Embenats improvisats

Suport vital bàsic

 • Descripció de la reanimació cardiopulmonar en adults i nens
  • Parada cardiorespiratòria
  • RCP bàsica i avançada
 • Demostració de la maniobra de Heimlich
  • Situacions per a la seva aplicació
  • Procediment
  • Consideracions
 • Identificació del suport vital bàsic
  • Seqüència a la RCP bàsica
  • Valoració del nivell de consciència
  • Valoració de la ventilació
  • Comprovar si hi ha pols carotidi
  • Maniobres de ressuscitació cardiopulmonar
  • Protocol de suport vital bàsic

Requisits

No s’exigeix cap requisit per accedir a la formació, encara que s’han de posseir prou habilitats de la comunicació lingüística que permetin cursar amb aprofitament la formació.

El curs està dirigit a tots els alumnes interessats en el tema personal o professionalment.

 • Persones que cotitzen per Règim General o Autònom.
 • Persones en situació d’atur: Aquest col·lectiu té l’accés limitat a aquest Pla de Formació, per la qual cosa no tindran garantida la seva plaça fins que portin la documentació presencialment al Centre de Formació i es comprovi que no s’excedeix la limitació estipulada per al Reial decret 694/2017, de 3 de juliol, pel qual es desplega la Llei 30/2015, de
  9 de setembre, per la qual es regula el sistema de formació professional per a l’ocupació en l’àmbit laboral.

Inscripció

El botó reserva permet reservar la teva plaça 48 hores a partir que li dónes al botó. Durant aquestes 48 hores has de formalitzar la inscripció al curs.

Com formalitzar la inscripció?

Per realitzar la inscripció és imprescindible portar complimentats i firmats l’Annex 1 i Annex 2, acompanyats de la següent documentació:

Si estàs en actiu

 • Fotocòpia del DNI en vigor
 • Fotocòpia de la última nòmina sencera on aparegui la següent informació: Núm. de Seguretat Social del treballador, Núm. de Seguretat Social de l’empresa i CIF de l’empresa

Si ets autònom

 • Fotocòpia del DNI en vigor
 • Fotocòpia de l’últim rebut d’autònoms

Si estàs a l’atur

 • Fotocòpia del DNI en vigor
 • Fotocòpia del DARDO actualitzat (document d’inscripció de sol·licitud de treball al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya)
 • Fotocòpia d’algun document on aparegui el Núm. d’afiliació a la Seguretat Social

Si estàs en situació d’ERTO

 • Fotocòpia del DNI en vigor
 • Fotocòpia del comunicat de l’empresa conforme s’aplica l’Expedient de Regulació Temporal d’Ocupació
 • Fotocòpia d’algun document on aparegui el Núm. d’afiliació a la Seguretat Social
 • Fotocòpia de la última nòmina sencera on aparegui la següent informació: Núm. de Seguretat Social del treballador, Núm. de Seguretat Social de l’empresa i CIF de l’empresa

Totes les fotocòpies separades i sense retallar.

On?

Ens pots avançar la inscripció per correu electrònic (formacio@foment.com), però és imprescindible fer-nos arribar l’original dels annexes, més la documentació detallada més amunt, per correu ordinari o postal, o bé portar-nos-ho presencialment al centre de formació (Consultar horari):

Avinguda de Francesc Cambó, 10 – 08003 Barcelona

Informació addicional

 • Lliurament d’un certificat d’aprofitament en finalitzar el curs
 • Accés al campus de l’alumne
 • Curs subvencionat pel Consorci de la Formació Contínua de Catalunya i el Servicio Público de Empleo Estatal

5/5 - (1 vote)

Deixar un comentari

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.