TipusCurs presencial
Durada60 Hores
Sol·licitar informacióProgramming I

El curs de Programació d’aplicacions Java SE 11 – Programming I de 60 hores et permetrà escriure codi Java fent servir variables, matrius, construccions condicionals i de bucle per assolir els objectius del programa.

Aquest curs és presencial i les sessions serán a les instal·lacions detallades al lloc d’impartició de cada edició del curs, però si no pots o prefereixes no desplaçar-te tenim l’opció de fer el mateix curs mitjançant aula virtual. Només hauràs d’avisar a la responsable del curs, en el moment de fer la inscripció quan aportis els annexs complimentats i les còpies requerides, de quina opció esculls.

Encara que l’edició del curs posi curs complert, et recomanem que et passis pel centre a portar tota la documentació. Les llistes d’espera són efectives i reals i les utilitzem per cobrir les baixes que s’ocasionen habitualment.

Presentació

Requisits

Informació

Objectius generals del curs

 • Identificar els principis de la programació modular.
 • Accedir i crear camps i mètodes estàtics.
 • Encapsular una classe usant modificadors d’accés i constructors sobrecarregats.
 • Manipular dades numèriques, de text i cadenes de dades utilitzant els operadors de Java apropiats.
 • Establir variables d’entorn per permetre que el compilador de Java i els executables runtime funcionin correctament.
 • Crear classes de Java simples i utilitzar referències a objectes per accedir a camps i mètodes en una classe.
 • Demostrar el polimorfisme mitjançant la implementació d’una interfície Java
 • Dominar una checked exception en una aplicació Java.
 • Fer servir una Predicate Lambda Expresion com a argument d’un mètode.
 • Definir i implementar una jerarquia de classes simple que suporti els requisits de l’aplicació

Contingut general del curs

Mòdul 1. Què és un programa Java?

 • Eines clau del llenguatge Java
 • Tecnologia Java i entorn de desenvolupament
 • Realitzar i testejar un programa Java

Mòdul 2. Creació d’una classe principal de Java

 • Classes Java
 • El mètode Main
 • Afegir un mètode Main

Mòdul 3. Les dades al Cart

 • Introducció de les variables
 • Strings
 • Números
 • Dades numèriques

Mòdul 4. Gestió de múltiples items

 • Condicions
 • Estaments IF
 • Llistes d’ítems
 • Processat de llistes d’ítems

Mòdul 5. Descrivint objectes i classes

 • Objectes i classes
 • Disseny de mètodes i camps
 • Declaració, instanciat i inicialització d’objectes

Mòdul 6. La manipulació i formateig de les dades en el seu Programa

 • Classe String
 • Java API Docs
 • Classe StringBuiler
 • Tipus primitius de dades
 • Operadors numèrics
 • Promoció i col·locació de variables

Mòdul 7. Creació i ús de mètodes

 • Mètodes
 • Arguments de mètode i retorn de variables
 • Mètodes estàtics i variables
 • Com els arguments es passen a mètodes
 • Sobrecàrrega de mètodes

Mòdul 8. L’ús d’encapsulació

 • Control d’accés
 • Encapsulació
 • Sobrecàrrega de constructors

Mòdul 9. Més sobre Condicionals

 • Operadors relacionals i condicionals
 • Ús ampliat de constructors IF/ELSE
 • Sentència switch
 • Debugador NetBeans

Mòdul 10. Més sobre matrius i bucles

 • Treball amb dades
 • Anàlisis de l’array args
 • Arrays de 2 dimensions
 • Construccions de bucle altern
 • Bucles Nesting
 • Classe ArrayList

Mòdul 11. Ús d’Herència

 • Visió general
 • Subclasses i superclasses
 • Sobreescriptura de mètodes a la superclasse
 • Creació i ampliació de classes abstractes

Mòdul 12. Utilització de les interfícies

 • Polimorfisme
 • Polimorfisme a les classes JDK Foundation
 • Interfícies
 • Interfícies de tipus variable local
 • Interfície List
 • Introducció a les expressions Lambdaç

Mòdul 13. Maneig d’excepcions

 • Visió general
 • Propagació de les excepcions
 • Captura i llançament d’excepcions
 • Maneig de múltiples excepcions i errors

Mòdul 14. Desplegant i mantenint la aplicació Soccer

 • Paquets, JARs, arquitectura
 • Aplicació, modificació i requeriments

Mòdul 15. Mòduls

 • Sistema Module
 • JARs
 • Declaració de mòduls
 • JDK modular

Mòdul 16. JShell

 • Testeig de codi
 • JShell bàsic
 • JShell en un IDE (Entorn de Desenvolupament Integrat)

Requisits

El curs està dirigit a tots els alumnes interessats en el tema personal o professionalment.

 • Persones que cotitzen per Règim General o Autònom.
 • Persones en situació d’atur: Aquest col·lectiu té l’accés limitat a aquest Pla de Formació, per la qual cosa no tindran garantida la seva plaça fins que portin la documentació presencialment al Centre de Formació i es comprovi que no s’excedeix la limitació estipulada per al Reial decret 694/2017, de 3 de juliol, pel qual es desplega la Llei 30/2015, de
  9 de setembre, per la qual es regula el sistema de formació professional per a l’ocupació en l’àmbit laboral.
 • Els treballadors de l’Administració Pública no poden accedir al Pla de Formació Sectorial.

L’aula virtual no és una modalitat d’impartició, sinó un entorn d’aprenentatge on la persona tutora-formadora i la persona participant interactuen, de forma concurrent i en temps real, mitjançant un sistema de comunicació telemàtic de caràcter sincrònic.

La formació es realitzarà mitjançant plataforma informàtica: Google Classroom.
Per seguir correctament les classes, és necessari que compleixeis aquests requisits:

aual-virtual-CAT

Per motius de seguretat i per garantir la participació activa, serà obligatori que els assistents al curs tinguin activada la webcam durant la realització del curs. En el cas contrari, el/la formador/a podrà expulsar al participant de la sala i del curs sense que això pugui motivar cap reclamació.
En el cas que no es disposi de webcam o es prevegi una incidència que no es permeti l’ús, és necessari comunicar-ho al centre.

Inscripció

El botó reserva permet reservar la teva plaça 48 hores a partir que li dónes al botó. Durant aquestes 48 hores has de formalitzar la inscripció al curs.

Com formalitzar la inscripció?

Per realitzar la inscripció és imprescindible portar complimentats i firmats l’Annex 1 i Annex 2, acompanyats de la següent documentació:

Si estàs en actiu

 • Fotocòpia del DNI en vigor
 • Fotocòpia de la última nòmina sencera on aparegui la següent informació: Núm. de Seguretat Social del treballador, Núm. de Seguretat Social de l’empresa i CIF de l’empresa

Si ets autònom

 • Fotocòpia del DNI en vigor
 • Fotocòpia de l’últim rebut d’autònoms

Si estàs a l’atur

 • Fotocòpia del DNI en vigor
 • Fotocòpia del DARDO actualitzat (document d’inscripció de sol·licitud de treball al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya)
 • Fotocòpia d’algun document on aparegui el Núm. d’afiliació a la Seguretat Social

Si estàs en situació d’ERTO

 • Fotocòpia del DNI en vigor
 • Fotocòpia del comunicat de l’empresa conforme s’aplica l’Expedient de Regulació Temporal d’Ocupació
 • Fotocòpia d’algun document on aparegui el Núm. d’afiliació a la Seguretat Social
 • Fotocòpia de la última nòmina sencera on aparegui la següent informació: Núm. de Seguretat Social del treballador, Núm. de Seguretat Social de l’empresa i CIF de l’empresa

Totes les fotocòpies separades i sense retallar.

On?

Ens pots avançar la inscripció per correu electrònic (formacio@foment.com), però és imprescindible fer-nos arribar l’original dels annexes, més la documentació detallada més amunt, per correu ordinari o postal, o bé portar-nos-ho presencialment al centre de formació (Consultar horari):

Informació addicional

 • Lliurament d’un certificat d’aprofitament en finalitzar el curs
 • Accés al campus de l’alumne
 • Curs subvencionat pel Consorci de la Formació Contínua de Catalunya i el Servicio Público de Empleo Estatal

Deixar un comentari

Aquest lloc utilitza Akismet per reduir els comentaris brossa. Apreneu com es processen les dades dels comentaris.