TipusCurs presencial
Durada60 Hores
Sol·licitar informaciódocencia

El mòdul formatiu Programació didàctica d’accions formatives per a l’ocupació (MF1442) pertany al Certificat de professionalitat Docència de la formació professional per a l’ocupació (SSCE0110) de 380 hores que s’imparteix a Barcelona t’ensenyarà a programar accions formatives per a l’ocupació adequant-les a les característiques i condicions de la formació, al perfil dels destinatarus i a la realitat laboral.

Presentació

Requisits

Informació

Objetius generals del curs

 • Analitzar la normativa vinculada a la Formació Professional per a l’ocupació que determina el tipus d’acció formativa a desenvolupar, identificant les característiques i condicions prèvies per considerar-les en preparar la programació.
 • Establir pautes de coordinació metodològica adaptada a la modalitat formativa de l’acció a impartir
 • Elaborar la programació didàctica d’una acció formativa en funció de la modalitat d’impartició i de les característiques dels destinataris.
 • Elaborar la programació temporalitzada del desenvolupament de les unitats didàctiques programades, seqüenciar continguts i activitats

Contingut general del curs

MF1442_3 PROGRAMACIÓ DIDÀCTICA D’ACCIONS FORMATIVES PER A l’OCUPACIÓ

Estructura de la Formació Professional

 • Sistema Nacional de les Qualificacions: Catàleg Nacional de Qualificacions i formació modular, nivells de qualificació.
 • Subsistema de Formació Professional Reglada: Programes de Qualificació Professional Inicial i Cicles Formatius: característiques, destinataris i durada.
 • Subsistema de la Formació Professional per a l’Ocupació: característiques i destinataris. Formació de demanda i d’oferta: Característiques
 • Programes formatius: estructura del programa.
 • Projectes formatius en la formació en alternança amb l’ocupació: estructura i característiques

Certificats de Professionalitat

 • Certificats de professionalitat: característiques i vies d’adquisició. Estructura del certificat de professionalitat: perfil professional/referent ocupacional, formació del certificat/referent formatiu, prescripcions dels formadors i requisits mínims d’espai, instal·lacions i equipament. Formació professional i online.
 • Programació didàctica vinculada a Certificació Professional.

Elaboració de la programació didàctica d’una acció formativa en formació per a l’ocupació

 • La formació per competències
 • Característiques generals de la programació d’accions formatives.
 • Els objectius: definició, funcions, classificació, formulació i normes de redacció.
 • Els continguts formatius: conceptuals, procedimentals i actitudinals. Normes de redacció. Funcions. Relació amb els objectius i la modalitat de formació.
 • Seqüenciació. Actualització i aplicabilitat.
 • Les activitats: tipologia, estructura, criteris de redacció i relació amb els continguts. Dinàmiques de treball en grup.
 • Metodologia: mètodes i tècniques didàctiques.
 • Característiques metodològiques de les modalitats d’impartició dels certificats de professionalitat.
 • Recursos pedagògics. relació de recursos, instal·lacions, bibliografia, annexos: característiques i descripció.
 • Criteris d’avaluació: tipus, moment, instruments, ponderacions.
 • Observacions per a la revisió, actualització i millora de la programació.

Elaboració de la programació temporalitzada de l’acció formativa

 • La temporalització diària:
  • Característiques: organització, flexibilitat i contingut.
  • Estructura.
 • Seqüenciació de continguts i concreció d’activitats.
 • Elaboració de la Guia per a les accions formatives, per a la modalitat d’impartició formació en línia.

Requisits

El curs està dirigit a tots els alumnes interessats en el tema personal o professionalment.

 • Persones que cotitzen per Règim General o Autònom
 • Fotocòpia del DARDE actualitzat (document d’inscripció de sol·licitud de treball al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya)

Atès que aquest curs és un Certificat de Professionalitat, a més l’alumne haurà de acreditar i demostrar algun dels següents requisits:

 • Estar en possessió del títol de Batxillerat o equivalent.
 • Estar en possessió d’un certificat de professionalitat del mateix nivell del mòdul formatiu (nivell 3)
 • Estar en possessió d’un certificat de professionalitat de nivell 2 de la mateixa família
 • Complir el requisit acadèmic d’accés als cicles formatius de grau superior o bé haver superat les corresponents proves d’accés regulades per les administracions educatives
 • Tenir superada la prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys i/o de 45 anys.

Inscripció

El botó reserva permet reservar la teva plaça 48 hores a partir que li dónes al botó. Durant aquestes 48 hores has de formalitzar la inscripció al curs.

Com formalitzar la inscripció?

Per realitzar la inscripció és imprescindible portar complimentats l’Annex 1 i Annex 2, acompanyats de la següent documentació:

Si estás en situació de treballador/a desocupat/da

 • 2 Fotocòpies del DNI en vigor
 • 2 Fotocòpies del DARDE actualitzat (document d’inscripció de demanda de treball del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya)
 • Fotocòpia de qualsevol document on aparegui el Núm. d’afiliació a la Seguretat Social

Si estàs treballant

 • 2 Fotocòpias del DNI en vigor
 • Fotocòpia de la última nòmina sencera on aparegui la següent informació: Núm. de Seguretat Social del treballador, Núm. de Seguretat Social de l’empresa i CIF de l’empresa

I a més a més un d’aquests documents:

 • Còpia compulsada del títol de Batxillerat o equivalent.
 • Còpia compulsada d’un certificat de professionalitat del mateix nivell del mòdul formatiu (nivell 3)
 • Còpia compulsada d’un certificat de professionalitat de nivell 2 de la mateixa família
 • Còpia compulsada de complir el requisit acadèmic d’accés als cicles formatius de grau superior o bé haver superat les corresponents proves d’accés regulades per les administracions educatives
 • Còpia compulsada del document on diu tenir superada la prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys i/o de 45 anys.

Totes les fotocòpies separades i sense retallar.

On?

Avinguda de Francesc Cambó, 10 – 08003 Barcelona

Horari d’atenció al públic: de dilluns a divendres de 9:00h a 20:00h

Informació addicional

 • Entrega d’un Certificat d’aprofitament al finalitzar el curs
 • Accés al campus de l’alumne
 • Curs subvencionat pel Consorci de la Formació Contínua de Catalunya i el Servicio Público de Empleo Estatal
 • Al finalitzar tot el Certificat Professional, amb pràctiques incloses, hauràs de fer els tràmits per obtenir el títol oficial

Programació didàctica d’accions formatives per a l’ocupació
4 (80%) 4 votos

Deixar un comentari

Aquest lloc utilitza Akismet per reduir el correu brossa. Aprendre com la informació del vostre comentari és processada