TipusCurs presencial
Durada40 Hores
Sol·licitar informació
Data26 Jun, 2024 - 22 Jul, 2024
Places lliures9Veure ediciópromocio-negocio-xarxes

El curs de Promoció i negoci a través de les xarxes socials de 40 hores té per objectiu desplegar un pla d’acció d’estratègies de promoció del negoci en xarxes socials.

Aquest curs es desenvoluparà mitjançant aula virtual, utilitzant la plataforma Google Classroom i hi haurà una sessió presencial a les nostres instal·lacions que es comunicarà el dia d’inici del curs.

Encara que l’edició del curs posi curs complet, et recomanem que et passis pel centre a portar tota la documentació. Les llistes d’espera són efectives i reals i les utilitzem per cobrir les baixes que s’ocasionen habitualment.

Revisa la pestanya de Requisits per veure quins requisits d’accés té el curs

Presentació

Requisits

Informació

Objectius generals del curs

 • Identificar els punts clau de la marca i discernir entre l’estratègia per a marca personal i marca empresa.
 • Redactar un Briefing i un Pla de Màrqueting Digital per a RRSS, triant el llenguatge i eines més adequats per al seguiment del Pla de Màrqueting Digital.
 • Crear una comunitat activa que generi leads i potenciï el negoci, combinant canals i respectant la identitat de marca

Contingut general del curs

Branding

 • Identificar el Branding de Marca vs. Branding Personal
  • Diferències entre marca personal i marca d’empresa
  • Estratègies
  • Anàlisi d’avantatges i inconvenients
 • Aplicar la identitat corporativa visual
  • Parts que formen la identitat
  • Definició de la identitat corporativa visual
  • Redacció en un manual d’estils
 • Descripció dels elements bàsics duna marca
  • Producte/Servei
  • Experiència
  • Percepció
  • Nom
  • Icona

Pla de Màrqueting Digital

 • Aplicar un pla de màrqueting Digital
  • Definició d’objectius SMART
  • Construcció del Buyer Persona
  • Estratègia de captació: adquisició, engagement, conversió, fidelització
 • Identificar les Tècniques i conceptes en màrqueting digital
  • Tècniques i llenguatge del màrqueting digital
  • Estratègies i tàctiques de posicionament orgànic (SEO) i paid mitjana (SEM)
  • Punts de contacte amb clients i leads (mail-web-RRSS)
 • Descripció de les eines i analítiques en màrqueting digital.
  • Eines per mesurar, programar i automatitzar accions en màrqueting digital.
  • Planificació d’un calendari amb un pla de seguiment i control.
  • Definició de KPI’s.
  • Aplicació dacions correctives.

Community management i RRPP en plataformes digitals

 • Classificació de les relacions professionals i RRPP.
  • Players del mercat i negoci.
  • Contacte amb clients potencials.
  • Propostes de valor.
 • Generació de comunitat.
  • Definició de gustos i preferències del target group.
  • Comunicació persuasiva.
  • Tàctiques d’engagement .
  • Augment de ràtios de conversió.
  • Interaccions.
 • Generació d’oportunitats i embut de vendes.
  • Estratègies i tècniques per generar leads qualificats.
  • Tàctiques per millorar conversions i amplificar la captació.
  • Optimització de l’embut amb accions orgàniques i de Paid Media.
  • Mesurament i recalibració d’accions en funció dels objectius estratègics.
  • Sistema de control, seguiment i correcció d’accions en temps real.
 • Registre de contactes i activitat.
  • Generació d’una base de dades activa.
  • Depuració de la base de dades.

Requisits

Complir com a mínim alguns dels següents requisits:

 • Certificat de professionalitat nivell 1
 • Títol Professional Bàsic (FP Bàsica)
 • Títol de Graduat en Educació Secundaria Obligatòria (ESO) o equivalent
 • Títol de Tècnic (FP Grau Mig) o equivalent
 • Certificat de Professionalitat de nivell 2
 • Haver superat la prova d’accés a Cicles Formatius de Grau Mig
 • Haver superat qualsevol prova oficial d’accés a la universitat

Quan l´aspirant no disposi de l’acreditació o titulació requerida demostrarà els coneixements i competències suficients a través d’una prova competencial.

El curs està dirigit a tots els alumnes interessats en el tema personal o professionalment.

 • Persones que cotitzen per Règim General o Autònom.
 • Persones en situació d’atur: Aquest col·lectiu té l’accés limitat a aquest Pla de Formació, per la qual cosa no tindran garantida la seva plaça fins que portin la documentació presencialment al Centre de Formació i es comprovi que no s’excedeix la limitació estipulada per al Reial decret 694/2017, de 3 de juliol, pel qual es desplega la Llei 30/2015, de
  9 de setembre, per la qual es regula el sistema de formació professional per a l’ocupació en l’àmbit laboral.

L’aula virtual no és una modalitat d’impartició, sinó un entorn d’aprenentatge on la persona tutora-formadora i la persona participant interactuen, de forma concurrent i en temps real, mitjançant un sistema de comunicació telemàtic de caràcter sincrònic.

La formació es realitzarà mitjançant plataforma informàtica: Google Classroom.
Per seguir correctament les classes, és necessari que compleixeis aquests requisits:

aual-virtual-CAT

Per motius de seguretat i per garantir la participació activa, serà obligatori que els assistents al curs tinguin activada la webcam durant la realització del curs. En el cas contrari, el/la formador/a podrà expulsar al participant de la sala i del curs sense que això pugui motivar cap reclamació.
En el cas que no es disposi de webcam o es prevegi una incidència que no es permeti l’ús, és necessari comunicar-ho al centre.

Inscripció

El botó reserva permet reservar la teva plaça 48 hores a partir que li dónes al botó. Durant aquestes 48 hores has de formalitzar la inscripció al curs.

Com formalitzar la inscripció?

Per realitzar la inscripció és imprescindible portar complimentats i firmats l’Annex 1 i Annex 2, acompanyats de la següent documentació:

Si estàs en actiu

 • Fotocòpia del DNI en vigor
 • Fotocòpia de la última nòmina sencera on aparegui la següent informació: Núm. de Seguretat Social del treballador, Núm. de Seguretat Social de l’empresa i CIF de l’empresa

Si ets autònom

 • Fotocòpia del DNI en vigor
 • Fotocòpia de l’últim rebut d’autònoms

Si estàs a l’atur

 • Fotocòpia del DNI en vigor
 • Fotocòpia del DARDO actualitzat (document d’inscripció de sol·licitud de treball al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya)
 • Fotocòpia d’algun document on aparegui el Núm. d’afiliació a la Seguretat Social

Si estàs en situació d’ERTO

 • Fotocòpia del DNI en vigor
 • Fotocòpia del comunicat de l’empresa conforme s’aplica l’Expedient de Regulació Temporal d’Ocupació
 • Fotocòpia d’algun document on aparegui el Núm. d’afiliació a la Seguretat Social
 • Fotocòpia de la última nòmina sencera on aparegui la següent informació: Núm. de Seguretat Social del treballador, Núm. de Seguretat Social de l’empresa i CIF de l’empresa

Totes les fotocòpies separades i sense retallar.

On?

Ens pots avançar la inscripció per correu electrònic (formacio@foment.com), però és imprescindible fer-nos arribar l’original dels annexes, més la documentació detallada més amunt, per correu ordinari o postal, o bé portar-nos-ho presencialment al centre de formació (Consultar horari):

Avinguda de Francesc Cambó, 10 – 08003 Barcelona

Informació addicional

 • Lliurament d’un certificat d’aprofitament en finalitzar el curs
 • Accés al campus de l’alumne
 • Curs subvencionat pel Consorci de la Formació Contínua de Catalunya i el Servicio Público de Empleo Estatal

2/5 - (3 votes)

Deixar un comentari

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.