TipusCurs presencial
Durada30 Hores
Sol·licitar informació
Data10 Sep, 2024 - 15 Oct, 2024
Places lliures7Veure edicióresolucio-conflictes

El curs de Resolució de conflictes de 30 hores té com a objectiu elaborar estratègies que permetin resoldre situacions conflictives amb la màxima eficàcia possible.

Aquest curs es desenvoluparà mitjançant aula virtual, utilitzant la plataforma Google Classroom i hi haurà una sessió presencial a les nostres instal·lacions que es comunicarà el dia d’inici del curs.

Encara que l’edició del curs posi curs complet, et recomanem que et passis pel centre a portar tota la documentació. Les llistes d’espera són efectives i reals i les utilitzem per cobrir les baixes que s’ocasionen habitualment.

Revisa la pestanya de Requisits per veure quins requisits d’accés té el curs

Presentació

Requisits

Informació

Objectius generals del curs

 • Classificar els conceptes claus per a la identificació de conflictes i les seves tipologies.
 • Identificar eines de comunicació i gestió emocional davant de situacions conflictives.
 • Construir eines aplicables a la gestió de conflictes.

Contingut general del curs

Definició del conflicte i classificació dels elements

 • Classificació de les tipologies de conflictes (Moore,1995):
  • Segons la pluralitat de persones implicades.
  • Segons les parts que s’hi oposen.
  • Segons la naturalesa.
  • Segons la percepció.
  • Segons la intensitat.
 • Exposició dels elements de conflicte:
  • Persona.
  • Procés.
  • Problema.
  • Anàlisi d’una dinàmica de situació de conflicte:
  • Exposició del Triangle de la Violència (Galtung, 2003)
  • Exemples pràctics de conflicte.

Tècniques de comunicació i gestió emocional

 • Definició dels elements en la comunicació segons diverses teories:
  • La font
  • El missatge: verbal o no verbal
  • El canal o via
  • El receptor/a del missatge
 • Identificació d’elements importants de la comunicació per reduir malentesos:
  • Tècniques de la comunicació assertiva i els seus objectius
  • Escolta activa
  • L’empatia
  • Comunicació intercultural
  • Comunicació no verbal
 • Exposició de ferramentes per a la gestió emocional:
  • Definició de les emocions: negatives, positives, ambigües, socials i estètiques (R. Bisquerra).
  • Eines d’intel·ligència emocional (D. Goleman)

Eines aplicables a la gestió del conflicte

 • Classificació dels elements per a una negociació eficaç:
  • Fases
  • Preparació
  • Objectius
  • Solucions
  • Concessions
 • Tècniques de resolució de conflicte:
  • Negociació
  • Conciliació
  • Mediació
  • Arbitratge
  • Judici
 • Anàlisi d’exemples pràctics:
  • Conflictes en àmbits educatius
  • Conflictes en àmbits laborals
  • Conflictes en àmbits socials

Requisits

No s’exigeix cap requisit per accedir a la formació, encara que s’han de posseir prou habilitats de la comunicació lingüística que permetin cursar amb aprofitament la formació.

El curs està dirigit a tots els alumnes interessats en el tema personal o professionalment.

 • Persones que cotitzen per Règim General o Autònom.
 • Persones en situació d’atur: Aquest col·lectiu té l’accés limitat a aquest Pla de Formació, per la qual cosa no tindran garantida la seva plaça fins que portin la documentació presencialment al Centre de Formació i es comprovi que no s’excedeix la limitació estipulada per al Reial decret 694/2017, de 3 de juliol, pel qual es desplega la Llei 30/2015, de
  9 de setembre, per la qual es regula el sistema de formació professional per a l’ocupació en l’àmbit laboral.

L’aula virtual no és una modalitat d’impartició, sinó un entorn d’aprenentatge on la persona tutora-formadora i la persona participant interactuen, de forma concurrent i en temps real, mitjançant un sistema de comunicació telemàtic de caràcter sincrònic.

La formació es realitzarà mitjançant plataforma informàtica: Google Classroom.
Per seguir correctament les classes, és necessari que compleixeis aquests requisits:

aual-virtual-CAT

Per motius de seguretat i per garantir la participació activa, serà obligatori que els assistents al curs tinguin activada la webcam durant la realització del curs. En el cas contrari, el/la formador/a podrà expulsar al participant de la sala i del curs sense que això pugui motivar cap reclamació.
En el cas que no es disposi de webcam o es prevegi una incidència que no es permeti l’ús, és necessari comunicar-ho al centre.

Inscripció

El botó reserva permet reservar la teva plaça 48 hores a partir que li dónes al botó. Durant aquestes 48 hores has de formalitzar la inscripció al curs.

Com formalitzar la inscripció?

Per realitzar la inscripció és imprescindible portar complimentats i firmats l’Annex 1 i Annex 2, acompanyats de la següent documentació:

Si estàs en actiu

 • Fotocòpia del DNI en vigor
 • Fotocòpia de la última nòmina sencera on aparegui la següent informació: Núm. de Seguretat Social del treballador, Núm. de Seguretat Social de l’empresa i CIF de l’empresa

Si ets autònom

 • Fotocòpia del DNI en vigor
 • Fotocòpia de l’últim rebut d’autònoms

Si estàs a l’atur

 • Fotocòpia del DNI en vigor
 • Fotocòpia del DARDO actualitzat (document d’inscripció de sol·licitud de treball al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya)
 • Fotocòpia d’algun document on aparegui el Núm. d’afiliació a la Seguretat Social

Si estàs en situació d’ERTO

 • Fotocòpia del DNI en vigor
 • Fotocòpia del comunicat de l’empresa conforme s’aplica l’Expedient de Regulació Temporal d’Ocupació
 • Fotocòpia d’algun document on aparegui el Núm. d’afiliació a la Seguretat Social
 • Fotocòpia de la última nòmina sencera on aparegui la següent informació: Núm. de Seguretat Social del treballador, Núm. de Seguretat Social de l’empresa i CIF de l’empresa

Totes les fotocòpies separades i sense retallar.

On?

Ens pots avançar la inscripció per correu electrònic (formacio@foment.com), però és imprescindible fer-nos arribar l’original dels annexes, més la documentació detallada més amunt, per correu ordinari o postal, o bé portar-nos-ho presencialment al centre de formació (Consultar horari):

Avinguda de Francesc Cambó, 10 – 08003 Barcelona

Informació addicional

 • Lliurament d’un certificat d’aprofitament en finalitzar el curs
 • Accés al campus de l’alumne
 • Curs subvencionat pel Consorci de la Formació Contínua de Catalunya i el Servicio Público de Empleo Estatal

Rate this course

Deixar un comentari

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.