TipusCurs presencial
Durada30 Hores
Sol·licitar informaciótecnicas-negociacion-tecniques-negociacio

El curs de Tècniques de negociació de 30 hores que s’imparteix a Barcelona et capacitarà per dur a terme negociacions exitoses sobre diferents aspectes.

Aquest curs es desenvoluparà mitjançant aula virtual, utilitzant la plataforma Google Classroom i hi haurà una sessió presencial a les nostres instal·lacions que s’especificarà el dia d’inici del curs.

Per accedir a aquest curs has de fer una prova de nivell

Presentació

Requisits

Informació

Objectius generals del curs

 • Analitzar i aprofundir en els conceptes, metodologies i eines per una negociació avantatjosa.
 • Identificar els elements que facilita una negociació amb sentit estratègic.
 • Conèixer els elements que configuren la metacomunicació en la negociació.
 • Conèixer les tàctiques i contra-tàctiques de la negociació. Identificar els diferents estils de negociador.
 • Desenvolupar habilitats que potenciaran la negociació.
 • Aprendre a sortir de situacions d’estancament que és poden produir en una negociació.
 • Identificar l’estil natural de negociació i els punts forts i febles d’aquest estil.
 • Identificar les posicions i reconèixer els interessos de las parts de una negociació.
 • Afrontar millor les situacions de negociació que es produeixen en l’àmbit de treball.
 • Destacar la importància de la negociació en el treball i en la societat en general

Contingut general del curs

El conflicte. Concepte de negociació.

 • Què és negociar?
 • Quan s’ha de negociar?
 • Què es pot negociar?

Fases i models de negociació.

 • Models de negociació: Negociació per posició, Negociació per principis i Negociació per situació.
 • Fases de la negociació.
 • Preparació de la negociació.
 • Conducció de la negociació.
 • La rematada en la negociació.

Estratègies en la negociació.

 • La manipulació.
 • Les tècniques de manipulació.
 • Els límits de la manipulació.
 • La vigilància del negociador.
 • El mètode DEA.
 • Raonar en termes d’alternativa.
 • Disposar d’una estratègia.

Les dimensions psicològiques de la negociació.

 • Tipus de negociació: Distributiva o conflictual (de suma zero); Negociació integrativa (de suma no zero).
 • Actitud i situacions que condueixen a la negociació competitiva o a la cooperativa.
 • Dosificació competició-cooperació.

Utilització dels conflictes i els desacords.

 • L’objecte del desacord.
 • Diferents etapes del conflicte.
 • Principis d’acció.

Sortides de les situacions de bloqueig.

 • Definició dels límits.
 • Límit de sortida.
 • Zona objectiu.
 • Límit de ruptura.

Requisits

El curs està dirigit a tots els alumnes interessats en el tema personal o professionalment.

 • Persones que cotitzen per Règim General o Autònom.
 • Persones en situació d’atur i treballadors de l’Administració Pública: Aquests col·lectius tenen l’accés limitat a aquest Pla de Formació, per la qual cosa no tindran garantida la seva plaça fins que portin la documentació presencialment al Centre de Formació i es comprovi que no s’excedeix la limitació estipulada per l’Ordre TSF/223/2016, de 23 d’agost.

Inscripció

El botó reserva permet reservar la teva plaça 48 hores a partir que li dónes al botó. Durant aquestes 48 hores has de formalitzar la inscripció al curs.

Com formalitzar la inscripció?

Per realitzar la inscripció és imprescindible portar complimentats i firmats l’Annex 1 i Annex 2, acompanyats de la següent documentació:

Si estàs en actiu

 • Fotocòpia del DNI en vigor
 • Fotocòpia de la última nòmina sencera on aparegui la següent informació: Núm. de Seguretat Social del treballador, Núm. de Seguretat Social de l’empresa i CIF de l’empresa

Si ets autònom

 • Fotocòpia del DNI en vigor
 • Fotocòpia de l’últim rebut d’autònoms

Si estàs a l’atur

 • Fotocòpia del DNI en vigor
 • Fotocòpia del DARDO actualitzat (document d’inscripció de sol·licitud de treball al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya)
 • Fotocòpia d’algun document on aparegui el Núm. d’afiliació a la Seguretat Social

Si estàs en situació d’ERTO

 • Fotocòpia del DNI en vigor
 • Fotocòpia del comunicat de l’empresa conforme s’aplica l’Expedient de Regulació Temporal d’Ocupació
 • Fotocòpia d’algun document on aparegui el Núm. d’afiliació a la Seguretat Social
 • Fotocòpia de la última nòmina sencera on aparegui la següent informació: Núm. de Seguretat Social del treballador, Núm. de Seguretat Social de l’empresa i CIF de l’empresa

Totes les fotocòpies separades i sense retallar.

On?

Ens pots avançar la inscripció per correu electrònic (formacio@foment.com), però és imprescindible fer-nos arribar l’original dels annexes, més la documentació detallada més amunt, per correu ordinari o postal, o bé portar-nos-ho presencialment al centre de formació (Consultar horari):

Avinguda de Francesc Cambó, 10 – 08003 Barcelona

Informació addicional

 • Lliurament d’un certificat d’aprofitament en finalitzar el curs
 • Accés al campus de l’alumne
 • Curs subvencionat pel Consorci de la Formació Contínua de Catalunya i el Servicio Público de Empleo Estatal

Rate this course

Deixar un comentari

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.