TipusCurs presencial
Durada20 Hores
Sol·licitar informació
Data22 Apr, 2024 - 15 May, 2024
Places lliures15Veure ediciótecniques-parlar-public

El curs de Tècniques per parlar en públic de 20 hores té com a objectiu identificar les tècniques per parlar en públic i fer presentacions de qualsevol estil i davant de qualsevol tipus d’audiència amb una estructura clara del missatge.

Encara que l’edició del curs posi curs complet, us recomanem que us passis pel centre a portar tota la documentació. Les llistes d‟espera són efectives i reals i les utilitzem per cobrir les baixes que s‟ocasionen habitualment.

Revisa la pestanya de Requisits per veure quins requisits d’accés té el curs

Presentació

Requisits

Informació

Objectius generals del curs

 • Formular tècniques per parlar en públic basant-se en el nostre autoconeixement i les habilitats de comunicació
 • Identificar les característiques i les expectatives del públic per adaptar el missatge i elaborar una intervenció amb èxit

Contingut general del curs

Preparació per parlar en públic

 • Definició de la nostra capacitat de comunicació.
  • Domini de la por escènica.
  • Aplicació de les habilitats d’un orador.
  • Identificació de les pautes que ajuden a relaxar-se abans d’un discurs.
  • Adequació de la imatge que volem transmetre amb la imatge que perceben els altres.
  • Utilització de tècniques de respiració.
 • Enumeració de les característiques de la comunicació.
  • Aplicació de la comunicació no verbal (gestos, parallenguatge i proxèmia).
  • Maneig d’una comunicació oral clara i entenedora per al públic.
  • Dominació de la veu per crear interès i facilitar la comunicació.

Estructura i elaboració del discurs

 • Planificació de l’estructuració i l’elaboració d’un discurs.
  • Adequació de la comunicació al context en què es realitza la intervenció.
  • Organització i preparació d’idees.
  • Utilització de tècniques de presentació.
 • Anàlisi dels aspectes clau d’una intervenció amb èxit davant dels mitjans
  • Identificació de conductes específiques que es manifesten en situacions d’interacció social
  • Formulació de preguntes que enforteixin el debat
  • Facilitació de comportaments de compromís i col·laboració

Requisits

No s’exigeix cap requisit per accedir a la formació, encara que s’han de posseir prou habilitats de la comunicació lingüística que permetin cursar amb aprofitament la formació.

El curs està dirigit a tots els alumnes interessats en el tema personal o professionalment.

 • Persones que cotitzen per Règim General o Autònom.
 • Persones en situació d’atur: Aquest col·lectiu té l’accés limitat a aquest Pla de Formació, per la qual cosa no tindran garantida la seva plaça fins que portin la documentació presencialment al Centre de Formació i es comprovi que no s’excedeix la limitació estipulada per al Reial decret 694/2017, de 3 de juliol, pel qual es desplega la Llei 30/2015, de
  9 de setembre, per la qual es regula el sistema de formació professional per a l’ocupació en l’àmbit laboral.

Inscripció

El botó reserva permet reservar la teva plaça 48 hores a partir que li dónes al botó. Durant aquestes 48 hores has de formalitzar la inscripció al curs.

Com formalitzar la inscripció?

Per realitzar la inscripció és imprescindible portar complimentats i firmats l’Annex 1 i Annex 2, acompanyats de la següent documentació:

Si estàs en actiu

 • Fotocòpia del DNI en vigor
 • Fotocòpia de la última nòmina sencera on aparegui la següent informació: Núm. de Seguretat Social del treballador, Núm. de Seguretat Social de l’empresa i CIF de l’empresa

Si ets autònom

 • Fotocòpia del DNI en vigor
 • Fotocòpia de l’últim rebut d’autònoms

Si estàs a l’atur

 • Fotocòpia del DNI en vigor
 • Fotocòpia del DARDO actualitzat (document d’inscripció de sol·licitud de treball al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya)
 • Fotocòpia d’algun document on aparegui el Núm. d’afiliació a la Seguretat Social

Si estàs en situació d’ERTO

 • Fotocòpia del DNI en vigor
 • Fotocòpia del comunicat de l’empresa conforme s’aplica l’Expedient de Regulació Temporal d’Ocupació
 • Fotocòpia d’algun document on aparegui el Núm. d’afiliació a la Seguretat Social
 • Fotocòpia de la última nòmina sencera on aparegui la següent informació: Núm. de Seguretat Social del treballador, Núm. de Seguretat Social de l’empresa i CIF de l’empresa

Totes les fotocòpies separades i sense retallar.

On?

Ens pots avançar la inscripció per correu electrònic (formacio@foment.com), però és imprescindible fer-nos arribar l’original dels annexes, més la documentació detallada més amunt, per correu ordinari o postal, o bé portar-nos-ho presencialment al centre de formació (Consultar horari):

Avinguda de Francesc Cambó, 10 – 08003 Barcelona

Informació addicional

 • Lliurament d’un certificat d’aprofitament en finalitzar el curs
 • Accés al campus de l’alumne
 • Curs subvencionat pel Consorci de la Formació Contínua de Catalunya i el Servicio Público de Empleo Estatal

Rate this course

Deixar un comentari

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.