TipusCurs presencial
Durada16 Hores
Sol·licitar informacióvisual-merchandising

El curs de Visual Merchandising de 16 hores que s’imparteix a Barcelona i/o a altres centres detallats en el lloc d’impartició de cada edició del curs, et dotarà d’eines, habilitats i coneixements fonamentals perquè siguis capaç d’implementar i executar accions globals d’implantació de campanyes comercials i de producte alineades a la marca al punt de venda.

Encara que l’edició del curs posi curs complert, et recomanem que et passis pel centre a portar tota la documentació. Les llistes d’espera són efectives i reals i les utilitzem per cobrir les baixes que s’ocasionen habitualment.

Per accedir a aquest curs has de fer una prova de nivell

Presentació

Requisits

Informació

Objectius generals del curs

 • Aprendre desenvolupar tècniques d’exposició, col·locació i presentació de producte, de disseny d’espais comercials i implantació de col·leccions d’acord amb la identitat de marca.
 • Conèixer i desenvolupar tècniques psicològiques que impactin sobre el visitant de les botigues físiques per harmonitzar l’espai de venda i convertir-lo en un lloc multi-sensorial enfocat a la part experiencial de l’acte de compra.
 • Aprendre a gestionar elements fonamentals de l’animació del punt de venda en accions globals de Visual Marxandatge i d’Aparadorisme en qualsevol tipologia de negoci i enfocar els recursos en base a la rendibilitat del punt de venda.

Contingut general del curs

Història i fonaments del VM

 • Ressenya d’història i evolució del retail i del Visual Marxandatge
 • Tipologies de compres
 • Tipus de clients
 • Fonaments i objectius del VM

Tipologies de visual merchandising

 • La figura del Visual Merchandiser
 • Tipologies de Visual Merchandising
  • Visual Merchandising de Presentació
  • Visual Merchandising de Seducció
  • Visual Merchandising de Gestió
 • Desenvolupament d’assortiment
 • Stock

El punt de venda: tipologies, equipament i layout

 • Layout
 • El lineal
 • Circulació
 • Mobiliari
 • Il·luminació
 • Zonificació en el punt de venda:
  • Punts freds
  • Punts calents
 • Tipus de distribució comercial

Tipologies de comerç segons sector

 • Moda
 • Farmàcia
 • Esports
 • Cosmètica
 • Accessoris
 • Joieria,
 • Luxe
 • Alimentació, etc.

Requisits

El curs està dirigit a tots els alumnes interessats en el tema personal o professionalment.

 • Persones que cotitzen per Règim General o Autònom.
 • Persones en situació d’atur: Aquest col·lectiu té l’accés limitat a aquest Pla de Formació, per la qual cosa no tindran garantida la seva plaça fins que portin la documentació presencialment al Centre de Formació i es comprovi que no s’excedeix la limitació estipulada per al Reial decret 694/2017, de 3 de juliol, pel qual es desplega la Llei 30/2015, de 9 de setembre, per la qual es regula el sistema de formació professional per a l’ocupació en l’àmbit laboral.
 • Els treballadors de l’Administració Pública no poden accedir a aquest Pla de Formació.

Inscripció

El botó reserva permet reservar la teva plaça 48 hores a partir que li dónes al botó. Durant aquestes 48 hores has de formalitzar la inscripció al curs.

Com formalitzar la inscripció?

Per realitzar la inscripció és imprescindible portar complimentats i firmats l’Annex 1 i Annex 2, acompanyats de la següent documentació:

Si estàs en actiu

 • Fotocòpia del DNI en vigor
 • Fotocòpia de la última nòmina sencera on aparegui la següent informació: Núm. de Seguretat Social del treballador, Núm. de Seguretat Social de l’empresa i CIF de l’empresa

Si ets autònom

 • Fotocòpia del DNI en vigor
 • Fotocòpia de l’últim rebut d’autònoms

Si estàs a l’atur

 • Fotocòpia del DNI en vigor
 • Fotocòpia del DARDO actualitzat (document d’inscripció de sol·licitud de treball al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya)
 • Fotocòpia d’algun document on aparegui el Núm. d’afiliació a la Seguretat Social

Si estàs en situació d’ERTO

 • Fotocòpia del DNI en vigor
 • Fotocòpia del comunicat de l’empresa conforme s’aplica l’Expedient de Regulació Temporal d’Ocupació
 • Fotocòpia d’algun document on aparegui el Núm. d’afiliació a la Seguretat Social
 • Fotocòpia de la última nòmina sencera on aparegui la següent informació: Núm. de Seguretat Social del treballador, Núm. de Seguretat Social de l’empresa i CIF de l’empresa

Totes les fotocòpies separades i sense retallar.

On?

Ens pots avançar la inscripció per correu electrònic (formacio@foment.com), però és imprescindible fer-nos arribar l’original dels annexes, més la documentació detallada més amunt, per correu ordinari o postal, o bé portar-nos-ho presencialment al centre de formació (Consultar horari):

Avinguda de Francesc Cambó, 10 – 08003 Barcelona

Informació addicional

 • Lliurament d’un certificat d’aprofitament en finalitzar el curs
 • Accés al campus de l’alumne
 • Curs subvencionat pel Consorci de la Formació Contínua de Catalunya i el Servicio Público de Empleo Estatal

Rate this course

Deixar un comentari

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.