TipusCurs presencial
Durada30 Hores
Sol·licitar informacióword-microsoft-office-2013

El curs de Word. Aplicacions Informàtiques de fulls de tractament de textos (UF0320) de 30 hores que s’imparteix a Barcelona i/o a altres centres detallats en el lloc d’impartició de cada edició del curs, t’ensenyarà a manejar aplicacions ofimàtiques en la gestió de la informació i la documentació, en aquest cas de tractament de textos. Unitat formativa que forma part del Certificat de Professionalitat ACTIVITATS DE GESTIÓ ADMINISTRATIVA (ADGD0308).

Encara que l’edició del curs posi curs complert, et recomanem que et passis pel centre a portar tota la documentació. Les llistes d’espera són efectives i reals i les utilitzem per cobrir les baixes que s’ocasionen habitualment.

Presentació

Requisits

Informació

Objectius generals del curs

 • Utilitzar les funcions del processador de textos, amb exactitud i destresa, en l’elaboració de documents, inserint text amb diferents formats, imatges, o altres objectes, de la mateixa o altres aplicacions.

Contingut general del curs

Conceptes generals i característiques fonamentals del programa de tractament de textos.

 • Entrada i sortida del programa.
 • Descripció de la pantalla del tractament de textos (Interface).
 • Finestra de document.
 • Barra d’estat.
 • Ajuda de l’aplicació de tractament de textos.
 • Barra d’eines Estàndard.

Introducció, desplaçament del cursor, selecció i operacions amb el text del document.

 • Generalitats.
 • Mode Inserir text.
 • Mode de sobreescriure.
 • Esborrat d’un caràcter.
 • Desplaçament del cursor.
 • Diferents maneres de seleccionar text.
 • Opcions de copiar i enganxar.
 • Ús i particularitats del porta-retalls.
 • Inserció de caràcters especials (símbols, espai de no separació, etc)
 • Inserció de data i hora
 • Desfer i refer els últims canvis.

Arxius de l’aplicació de tractament de textos, ubicació, tipus i operacions amb ells.

 • Creació d’un nou document.
 • Obertura d’un document ja existent.
 • Desar els canvis realitzats en un document.
 • Duplicació un document amb guardar com.
 • Tancament d’un document.
 • Compatibilitat dels documents de diferents versions o aplicacions
 • Menú de finestra. Maneig de diversos documents.

Utilització de les diferents possibilitats que ofereix el processador de textos per millorar l’aspecte del text.

 • Font.
  • Tipus, estil, mida, color, subratllat i efectes de font.
  • Espaiat entre caràcters.
  • Canvi de majúscules a minúscules
  • Tecles ràpides associades a aquestes operacions.
 • Paràgraf.
  • Alineació de paràgrafs.
  • Utilització de diferents tipus de sagnies des de menú i des de la regla.
  • Espaiat de paràgrafs i línies.
  • Tecles ràpides associades a aquestes operacions.
 • Vores i ombrejats.
  • Bordes de paràgraf i text.
  • Ombrejat de paràgraf i text.
  • Tecles ràpides associades a aquestes operacions.
 • Numeració i vinyetes.
  • Vinyetes.
  • Llistes numerades.
  • Esquema numerat.
 • Tabulacions.
  • Tipus de tabulacions.
  • Maneig dels tabuladors des del quadre de diàleg de tabuladors.
  • Ús del regle per establir i modificar tabulacions.

Configuració de pàgina en funció del tipus de document a desenvolupar utilitzant les opcions de l’aplicació. Visualització del resultat abans de la impressió.

 • Configuració de pàgina.
  • Marges.
  • Orientació de pàgina
  • Mida de paper.
  • Disseny de pàgina.
  • Ús del regle per canviar marges.
 • Visualització del document.
  • Maneres de visualitzar un document.
  • Zoom.
  • Visualització prèvia.
 • Encapçalats i peus de pàgina. Creació, eliminació i modificació.
 • Numeració de pàgines.
  • Numeració automàtica de les pàgines d’un determinat document.
  • Eliminació de la numeració.
  • Canviant el format del nombre de pàgines.
 • Vores de pàgina
 • Inserció de salts de pàgina i de secció
 • Inserció de columnes periodístiques.
  • Creació de columnes amb diferents estils.
  • Aplicar columnes en diferents espais dins del document.
 • Inserció de notes al peu i al final

Creació de taules com a mitjà per mostrar el contingut de la informació, en tot el document o en part.

 • Inserció o creació de taules en un document
 • Edició dins d’una taula.
 • Moviment dins d’una taula.
 • Selecció de cel•les, files, columnes, taula.
 • Modificant la mida de files i columnes.
 • Modificant els marges de les cel•les
 • Aplicant format a una taula (vores, ombrejat, format automàtic).
 • Canviant l’estructura d’una taula (inserir, eliminar, combinar i dividir cel•les, files i columnes).
 • Altres opcions interessants de taules (Alineació vertical del text d’una cel•la, canviar la direcció del text, convertir text en taula i taula en text, Ordenar una taula, introducció de fórmules, fila de capçaleres).

Correcció de textos amb les eines d’ortografia i gramàtica, utilitzant les diferents possibilitats que ofereix l’aplicació.

 • Selecció de l’idioma.
 • Correcció mentre s’escriu.
 • Correcció una vegada s’ha escrit, amb menú de context (botó dret).
 • Correcció gramatical (des de menú eines).
 • Opcions d’ortografia i gramàtica.
 • Ús del diccionari personalitzat.
 • Correcció automàtica.
 • Sinònims.
 • Traductor.

Impressió de documents creats en diferents formats de paper i suports com ara sobres i etiquetes.

 • Impressió (opcions en imprimir).
 • Configuració de la impressora.

Creació de sobres i etiquetes individuals i sobres, etiquetes i documents model per a creació i enviament massiu.

 • Creació del document model per a enviament massiu: cartes, sobres, etiquetes o missatges de correu electrònic.
 • Selecció de destinataris mitjançant creació o utilització d’arxius de dades.
 • Creació de sobres i etiquetes, opcions de configuració.
 • Combinació de correspondència: sortida a document, impressora o correu electrònic

Inserció d’imatges i autoformes en el text per millorar l’aspecte del mateix.

 • Des d’un arxiu.
 • Emprant imatges predissenyades.
 • Utilitzant el porta-retalls.
 • Ajust d’imatges amb el text.
 • Millores d’imatges.
 • Autoformes (incorporació i operacions que es realitzen amb l’autoforma en el document).
 • Quadres de text, inserció i modificació.
 • Inserció de WordArt.

Creació d’estils que automatitzen tasques de format en paràgrafs amb estil repetitiu i per a la creació d’índexs i plantilles.

 • Estils estàndard.
 • Assignació, creació, modificació i esborrat d’estils.

Utilització de plantilles i assistents que incorpora l’aplicació i creació de plantilles pròpies basant-se en aquestes o de nova creació.

 • Utilització de plantilles i assistents del menú arxiu nou.
 • Creació, guardat i modificació de plantilles de documents.

Treball amb documents llargs

 • Creació de taules de continguts i índexs
 • Referències creuades
 • Títols numerats
 • Documents mestres i subdocuments.

Fusió de documents procedents d’altres aplicacions del paquet ofimàtic fent servir la inserció d’objectes del menú Insereix.

 • Amb fulls de càlcul.
 • Amb bases de dades.
 • Amb gràfics.
 • Amb presentacions.

Utilització de les eines de revisió de documents i treball amb documents compartits

 • Inserció de comentaris.
 • Control de canvis d’un document
 • Comparació de documents
 • Protecció de tot o part d’un document.

Automatització de tasques repetitives mitjançant gravació de macros

 • Gravadora de macros.
 • Utilització de macros.

Requisits

El curs està dirigit a tots els alumnes interessats en el tema personal o professionalment.

 • Persones que cotitzen per Règim General o Autònom.
 • Persones en situació d’atur: Aquest col·lectiu té l’accés limitat a aquest Pla de Formació, per la qual cosa no tindran garantida la seva plaça fins que portin la documentació presencialment al Centre de Formació i es comprovi que no s’excedeix la limitació estipulada per al Reial decret 694/2017, de 3 de juliol, pel qual es desplega la Llei 30/2015, de
  9 de setembre, per la qual es regula el sistema de formació professional per a l’ocupació en l’àmbit laboral.
 • Els treballadors de l’Administració Pública no poden accedir a aquest Pla de Formació.

Donat que aquest curs pertany a un Certificat de Professionalitat, a més l’alumne haurà d’acreditar i demostrar algun dels següents requisits:

 • Estar en possessió del títol d’Educació Secundària Obligatòria (ESO)
 • Estar en possessió d’un certificat de professionalitat del mateix nivell del mòdul formatiu (nivell 2).
 • Estar en possessió d’un certificat de professionalitat de nivell 1 de la mateixa família
 • Complir el requisit acadèmic d’accés als cicles formatius de grau mig
 • Tenir superada la prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys.

Inscripció

El botó reserva permet reservar la teva plaça 48 hores a partir que li dónes al botó. Durant aquestes 48 hores has de formalitzar la inscripció al curs.

Com formalitzar la inscripció?

Per realitzar la inscripció és imprescindible portar complimentats l’Annex 1 i Annex 2, acompanyats de la següent documentació:

Si estás en situació de treballador/a desocupat/da

 • 2 Fotocòpies del DNI en vigor
 • 2 Fotocòpies del DARDE actualitzat (document d’inscripció de demanda de treball del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya)
 • Fotocòpia de qualsevol document on aparegui el Núm. d’afiliació a la Seguretat Social

Si estàs treballant

 • 2 Fotocòpias del DNI en vigor
 • Fotocòpia de la última nòmina sencera on aparegui la següent informació: Núm. de Seguretat Social del treballador, Núm. de Seguretat Social de l’empresa i CIF de l’empresa

I a més a més un d’aquests documents:

 • Còpia compulsada del títol d’Educació Secundària Obligatòria (ESO)
 • Còpia compulsada d’un certificat de professionalitat del mateix nivell del mòdul formatiu (nivell 2).
 • Còpia compulsada d’un certificat de professionalitat de nivell 1 de la mateixa família
 • Complir el requisit acadèmic d’accés als cicles formatius de grau mig
 • Tenir superada la prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys.

Totes les fotocòpies separades i sense retallar.

On?

Avinguda de Francesc Cambó, 10 – 08003 Barcelona

Horari d’atenció al públic: de dilluns a divendres de 9:00h a 20:00h

Informació addicional

 • Entrega d’un Certificat d’aprofitament al finalitzar el curs
 • Accés al campus de l’alumne
 • Curs subvencionat pel Consorci de la Formació Contínua de Catalunya i el Servicio Público de Empleo Estatal
 • Al finalitzar tot el Certificat Professional, amb pràctiques incloses, hauràs de fer els tràmits per obtenir el títol oficial

Deixar un comentari

Aquest lloc utilitza Akismet per reduir el correu brossa. Aprendre com la informació del vostre comentari és processada