TipusCurs presencial
Durada50 Hores
Sol·licitar informacióEl curs de Xinès Bàsic. Nivell 2 de 50 hores té com a objectiu Comprendre, utilitzar expressions quotidianes i frases senzilles destinades a satisfer necessitats de tipus immediat en xinès.

Encara que l’edició del curs posi curs complet, et recomanem que et passis pel centre a portar tota la documentació. Les llistes d’espera són efectives i reals i les utilitzem per cobrir les baixes que s’ocasionen habitualment.

Revisa la pestanya de Requisits per veure quins requisits d’accés té el curs

Presentació

Requisits

Informació

Objectius generals del curs

 • Capacitar l’alumne per comprendre, fer servir expressions quotidianes i frases senzilles destinades a satisfer necessitats de tipus immediat en xinès.

Contingut general del curs

Comprensió de continguts lexico-semàntics

 • Utilització de vocabulari bàsic.
 • Formació de paraules molt freqüents.
 • Ús d’afixos més freqüents.
 • Presentació d’antònims.
 • Explicació de falsos amics més freqüents.
 • Abreviació de paraules freqüents.
 • Utilització de verbs amb partícula d’ús molt freqüent.
 • Iniciació de l’ús d’algunes col·locacions bàsiques.

Utilització de continguts gramaticals

 • Ús de l’oració.
 • Utilització de noms i adjectius.
 • Ús de determinants.
 • Ús de pronoms.
 • Utilització de verbs.
 • Ús d’adverbis.
 • Utilització d’enllaços.

Explicació de continguts ortogràfics

 • Descripció de l’alfabet. Lletreig.
 • Representació gràfica de fonemes i sons.
 • Ús de majúscules en noms propis de persones, llocs i altres: dies de la setmana, mesos, nacionalitats i idiomes.
 • Ús bàsic dels signes ortogràfics.
 • Utilització de formes de contracció.
 • Ús de signes d’ús comú.

Utilització de continguts fonètics i fonològics

 • Distinció de sons i fonemes vocàlics. Sistema vocàlic.
 • Diferenciació de sons i fonemes consonàntics. Sistema consonàntic: Seqüències inicials i finals: pronunciació de grups consonàntics.
 • Explicació dels processos fonològics: ensordiment, sonorització, enllaç, assimilació i elisió.
 • Utilització de l’accent i l’atonicitat: patrons tonals al sintagma. Pautes bàsiques del ritme i de l’entonació.

Requisits

No s’exigeix cap requisit per accedir a la formació, encara que s’han de posseir prou habilitats de la comunicació lingüística que permetin cursar amb aprofitament la formació.

El curs està dirigit a tots els alumnes interessats en el tema personal o professionalment.

 • Persones que cotitzen per Règim General o Autònom.
 • Persones en situació d’atur: Aquest col·lectiu té l’accés limitat a aquest Pla de Formació, per la qual cosa no tindran garantida la seva plaça fins que portin la documentació presencialment al Centre de Formació i es comprovi que no s’excedeix la limitació estipulada per al Reial decret 694/2017, de 3 de juliol, pel qual es desplega la Llei 30/2015, de
  9 de setembre, per la qual es regula el sistema de formació professional per a l’ocupació en l’àmbit laboral.

Inscripció

El botó reserva permet reservar la teva plaça 48 hores a partir que li dónes al botó. Durant aquestes 48 hores has de formalitzar la inscripció al curs.

Com formalitzar la inscripció?

Per realitzar la inscripció és imprescindible portar complimentats i firmats l’Annex 1 i Annex 2, acompanyats de la següent documentació:

Si estàs en actiu

 • Fotocòpia del DNI en vigor
 • Fotocòpia de la última nòmina sencera on aparegui la següent informació: Núm. de Seguretat Social del treballador, Núm. de Seguretat Social de l’empresa i CIF de l’empresa

Si ets autònom

 • Fotocòpia del DNI en vigor
 • Fotocòpia de l’últim rebut d’autònoms

Si estàs a l’atur

 • Fotocòpia del DNI en vigor
 • Fotocòpia del DARDO actualitzat (document d’inscripció de sol·licitud de treball al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya)
 • Fotocòpia d’algun document on aparegui el Núm. d’afiliació a la Seguretat Social

Si estàs en situació d’ERTO

 • Fotocòpia del DNI en vigor
 • Fotocòpia del comunicat de l’empresa conforme s’aplica l’Expedient de Regulació Temporal d’Ocupació
 • Fotocòpia d’algun document on aparegui el Núm. d’afiliació a la Seguretat Social
 • Fotocòpia de la última nòmina sencera on aparegui la següent informació: Núm. de Seguretat Social del treballador, Núm. de Seguretat Social de l’empresa i CIF de l’empresa

Totes les fotocòpies separades i sense retallar.

On?

Ens pots avançar la inscripció per correu electrònic (formacio@foment.com), però és imprescindible fer-nos arribar l’original dels annexes, més la documentació detallada més amunt, per correu ordinari o postal, o bé portar-nos-ho presencialment al centre de formació (Consultar horari):

Avinguda de Francesc Cambó, 10 – 08003 Barcelona

Informació addicional

 • Lliurament d’un certificat d’aprofitament en finalitzar el curs
 • Accés al campus de l’alumne
 • Curs subvencionat pel Consorci de la Formació Contínua de Catalunya i el Servicio Público de Empleo Estatal

5/5 - (1 vote)

Deixar un comentari

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.