DIÀLEG SOCIAL I NEGOCIACIÓ COL·LECTIVA

Plans de formació de l’àmbit de Catalunya dirigits a la capacitació per al desenvolupament de les funcions relacionades amb el diàleg social i la negociació col·lectiva. Amb el suport del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya.