Pagament rebut

El pagament del curs s’ha realitzat correctament.

Gràcies per la seva confiança.