Política de privacitat

CLÀUSULA INFORMATIVA RGPD I LSSI-CE

De conformitat amb el que estableix la normativa vigent en Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’informem que les seves dades seran incorporades al sistema de tractament titularitat d’ACTIVIDADES FORMATIVAS EMPRESARIALES SL amb CIF B61420824 i domicili social situat en Av. FRANCESC CAMBÓ, 10, 08003 BARCELONA, amb la finalitat de poder atendre els compromisos derivats de la relació que mantenim amb vostè. En compliment amb la normativa vigent, FOMENT FORMACIÓ informa que les dades seran conservades durant el termini estrictament necessari per complir amb els preceptes esmentats anteriorment.

FOMENT FORMACIÓ informa que procedirà a tractar les dades de manera lícita, lleial, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada. És per això que FOMENT FORMACIÓ es compromet a adoptar totes les mesures raonables perquè aquests es suprimeixin o rectifiquin sense dilació quan siguin inexactes.

D’acord amb els drets que li confereix la normativa vigent en protecció de dades podrà exercir els drets d’accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició al tractament de les seves dades de caràcter personal així com del consentiment prestat per al tractament dels mateixos, dirigint la seva petició a l’adreça postal indicada més amunt o al correu electrònic formacio@foment.com

Així mateix i d’acord amb el que estableix la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, en el seu article 21, sol·licitem també el seu consentiment exprés per enviar-li publicitat dels nostres productes o promocions que considerem puguin ser del seu interès, per correu electrònic o per qualsevol altre mitjà de comunicació electrònica equivalent.

  • He llegit i accepto rebre publicitat o informació promocional de FOMENT FORMACIÓ.
  • He llegit i no accepto rebre publicitat o informació promocional de FOMENT FORMACIÓ.

L’informem que podrà revocar en qualsevol moment el consentiment prestat a la recepció de comunicacions comercials enviant un correu electrònic a l’adreça de correu electrònic: formacio@foment.com

Nom i Cognoms o Raó Social:
DNI o CIF:
Firma de l’interessat.

FORMULARI CONTACTE, REGISTRE  I CANDIDATS

De conformitat amb el que estableix la normativa vigent en Protecció de Dades de Caràcter Personal, li comuniquem que les dades facilitades a través d’aquest formulari, així com la seva adreça de correu electrònic, i el seu enregistrament d’imatge i so, seran incorporades en un fitxer sota la responsabilitat de FOMENT FORMACIÓ, amb la finalitat de la utilització dels recursos de la Web per a la recerca de feina així com la participació en els processos de selecció en els que mostri el seu interès. L’empresa també l’informa que les seves dades podran ser cedides a empreses que ens hagin sol·licitat el servei de selecció de personal.

Mentre no ens comuniqui el contrari, entendrem que les seves dades no han estat modificades, que vostè es compromet a notificar-nos qualsevol variació i que tenim el seu consentiment per utilitzar-los per les finalitats esmentades.

Així mateix, d’acord amb el que estableix la Llei 1/1982, de 5 de maig, sobre el dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar ia la pròpia imatge, l’informem que en el cas de facilitar-nos la seva fotografia podria ser cedida per les finalitats indicades anteriorment.

FOMENT FORMACIÓ es compromet a utilitzar les dades recollides mitjançant aquest formulari, únicament per a les finalitats anteriorment esmentades.

L’interessat declara tenir coneixement del destí i ús de les dades personals recollides mitjançant la lectura de la present clàusula.

D’acord amb els drets que li confereix la normativa vigent en protecció de dades podrà exercir els drets d’accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició al tractament de les seves dades de caràcter personal així com del consentiment prestat per al tractament dels mateixos, dirigint la seva petició a l’adreça postal AV. FRANCESC CAMBÓ, 10, 08003 BARCELONA o al correu electrònic formacio@foment.com.

□ He llegit i accepto totes les condicions expressades amb anterioritat.

FORMULARI NEWSLETTER

De conformitat amb el que estableix la normativa vigent en Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’informem que el correu electrònic que ens ha proporcionat serà incorporat a un fitxer sota la responsabilitat de FOMENT FORMACIÓ amb la finalitat de tramitar la seva sol·licitud de subscripció i poder remetre periòdicament el nostre Newsletter.

D’acord amb els drets que li confereix la normativa vigent en protecció de dades podrà exercir els drets d’accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició al tractament de les seves dades de caràcter personal així com del consentiment prestat per al tractament dels mateixos, dirigint la seva petició a l’adreça postal Av. Francesc Cambó, 10, 08003 Barcelona. o al correu electrònic formacio@foment.com.

Mentre no ens comuniqui el contrari entendrem que les seves dades no han estat modificades, que vostè es compromet a notificar-nos qualsevol variació i que d’acord amb l’article 21.1 de la Llei 34/2002 de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, realitzada la seva sol·licitud de subscripció, comptem amb el seu consentiment per al tractament de les seves dades, d’acord amb les finalitats esmentades.

Així mateix, l’informem que podrà revocar en qualsevol moment el consentiment prestat, cancel·lant la seva subscripció al Butlletí de Notícies, enviant un correu electrònic a l’adreça de correu electrònic formacio@foment.com

La confirmació de la subscripció implica l’acceptació d’aquesta clàusula.

FORMULARI DESISTIMENT

De conformitat amb el que estableix la normativa vigent en Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’informem que les dades obtingudes d’aquest formulari seran incorporades a un fitxer automatitzat sota la responsabilitat de FOMENT FORMACIÓ amb la finalitat d’atendre el seu dret de desistiment en virtut de el que estableix la Llei 3/2014, de 27 de març, per la qual es modifica el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre.

D’acord amb els drets que li confereix la normativa vigent en protecció de dades podrà exercir els drets d’accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició al tractament de les seves dades de caràcter personal així com del consentiment prestat per al tractament dels mateixos, dirigint la seva petició a l’adreça postal AV. FRANCESC CAMBÓ, 10, 08003 BARCELONA o al correu electrònic formacio@foment.com.

L’enviament d’aquest formulari implica la formalització del seu dret de desistiment i en conseqüència, l’extinció de l’obligació de l’execució del contracte celebrat entre les parts. Un cop tramitada la sol·licitud, FOMENT FORMACIÓ li remetrà justificant de recepció per mitjà del canal de comunicació que vostè hagi indicat en l’esmentat formulari. Li recordem, que l’haurà de conservar com a prova de l’exercici del seu dret de desistiment.

Descarregar formulari de Desistiment – Format paper